True Life In God - Vassula Ryden arrow Baznīca

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Baznīca
 
Kardināls Ratzingers, tagad – pāvests Benedikts XVI
"Situācija ir mainījusies…"
Kad viņam pavaicāja: „Ko jūs atbildētu cilvēkam, kurš vaicā, vai paziņojums vēl arvien ir spēkā?”  
Lasīt visu...

Kardināls Franžo Kuharičs, Zagrebas arhibīskaps
"viņas teiktais saskan ar Evaņģēlija patiesību"
Lasīt visu...

Kardināls Sfeirs, Antiohijas un visu Austrumu maronītu patriarhs
"Lai Dievs ir ar tevi, lai Viņš tevi svētī un stiprina šajā ceļā, kuram ir jāveicina vienotība”
 Lasīt visu...

Kardināls Toppo, Ranči arhibīskaps
"Vispārsteidzošākais ir tas, ka Vassula nekad nav apguvusi katehismu teoloģiju vai ko tamlīdzīgu. Neskatoties uz to, viņas harizmātiskās mācības saskan ar Rakstiem, Tradīciju un teologu un svēto rakstīto... "
Lasīt visu...

Arhibīskaps Ramons C. Arguelles, Lipasiti arhibīskaps, Filipīnas
"Nav svarīgi, kāda ir bijusi Rīdenas kundzes agrākā dzīve. Viņa spēj un jau tagad ir paklausīgs instruments Dieva rokās, kurš palīdz īstenot gan Dieva, gan svētā tēva un Baznīcas sapni, kurš var kļūt par visbūtiskāko trešās tūkstošgades notkumu: VISU KRISTUS MĀCEKĻU VIENOTĪBU!"
 Lasīt visu...

Arhibīskaps Vincents Končessao, Ņūdeli arhibīskaps
"...Viss dzirdētais jau ir bijis rakstīts Bībelē, tikai šoreiz tas atskan kā ļoti personiska vēsts un atklāj mums, ka Kungs turpina mūs uzrunāt. Kungs ir brīnišķīgs Savos ceļos, Viņš ir pārsteigumu Dievs un mēs nezinām, ko Viņš izvēlēsies par Savu vēstnesi… Paldies, Vassula! Lai Kungs svētī jūs un jūsu kalpošanu.
 Lasīt visu...


http://tlig.org/images/global/c1/blue.diamond.gif

Arhibīskaps Frane Franičs, Splitas un Makaraskas bīskaps emeritus
"Lasot dievišķo vēstījumu grāmatas un zinot, ka tās autore Rīdenas kundze pieder grieķu pareizticīgo Baznīcai, mani ļoti iespaidoja šajos vēstījumos paustā uzticība, un es esmu pārliecināts, ka šī uzticība ir nedalīta, visām tām patiesībām, kādas sludina katoliskā Baznīca.”
 Lasīt visu...

http://tlig.org/images/global/c1/blue.diamond.gif

Arhibīskaps Dāvids Sahagjans no Jeruzlemes armēņu patriarhāta
"Mēs ļoti priecājamies un esam laimīgi atpazīt jūsos jaunu garīgās atjaunotnes katalizatoru."

... Vēl kāda svarīga vēstījumos pausta doma skar nepieciešamību apvienot Kristus mistisko Miesu, jeb, citiem vārdiem sakot – vajadzību dažādām Baznīcām apvienoties. Kā viens no pirmajiem soļiem, kas būtu jāsper, lai redzamā veidā stiprinātu mūs saistošās garīgās saites, ir visiem kristiešiem noteikt vienotu datumu, kurā tie svinētu Kristus Augšāmcelšanos.”  Lasīt visu...

Bīskaps Anils Kuto, Deli bīskaps

"viņa ir patiesa un šis ir reāls ceļš pretim vienotībai..."
Lasīt visu...

Bīskaps Jeremija (Ferenss) Dienvidamerikas ukraiņu autocefālās pareizticīgās Baznīcas bīskaps
"Tiek pagodināti tūkstošiem cilvēku visdažādākajās pasaules malās… viņi tiek pagodināti ar Dieva žēlastību, kuru saņem caur Vassulas kundzes pierakstīto vēstījumu lasīšanu… Vislielākā no šīm žēlastībām, kuru cilvēks var saņemt ir atgriešanās žēlastība…”  
Lasīt visu...

Bīskaps Ria Abu El-Assals, Jeruzalemes anglikāņu bīskaps
"Tik ilgi, kamēr cilvēkiem ir tīra sirds un šķīsts prāts, Dievs atvērs viņu acis un viņi to ieraudzīs vaigu vaigā – nevis kā kādu Debesīs mītošu būtni, bet gan kā Tādu, Kurš ir patiesi klātesošs mūsu vidū, mūsu pasaulē. Šādu uzdevumu sev ir izvirzījusi arī „Patiesa dzīve Dievā.
Lasīt visu...

Bīskaps Karls Sigurbjorsons, Islandes luterāņu bīskaps
"Viņas dāvana ir tā, ka viņa Baznīcai dod tās Dievu, tā ir mierinājuma pilna ticības manifestācija…”
 Lasīt visu...

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

Bīskapa Teofilakta vārdi
Babilonas grieķu pareizticīgo bīskaps vēršas pie „Patiesas dzīves Dievā” svētceļniekiem Kairā, Ēgiptē.

Monsenjors Georgs Kahhale Zuhairati, Venecuēlas grieķu melkītu katoļu bīskaps un apustuliskais ekzarhs&
"Pateicoties viņas atvērtībai un attiecībām, Vassula caur lūgšanu „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem starptautiskā līmenī ir likusi dzimt labām un stabilām ekumēniskām un starpreligiju dialoga attiecībām, kurām XXI gadsimtā būtu jāsekmē cilvēces vienotība.”
Lasīt visu...

Kanoniķis Dr. Gevins Ašendens, Čičesteras katedrāle
"Pirmkārt – par vienotību ap vienu altāri. „Patiesas dzīves Dievā” svētceļojumi liek mums aizdomāties, cik pareizi ir neņemt vērā teoloģiskas dabas jautājumus, kuri pamazām veido ceļu pretim sakramentālajai vienotība… Un tomēr - šī svētceļojuma laikā mūsu sakramentālās teoloģijas, Baznīcas līderu, kuri apspriež dažādu problēmu saknes, vietā mēs varējām kļūt par lieciniekiem dziedinātai Baznīcai – mūsu Kunga atjaunotajai Miesai…”
Lasīt visu...

http://tlig.org/images/global/c1/blue.diamond.gif

T. Jons Bria pareizticīgo teoloģijas profesors

Tēvs Jons analizē grāmatu „Mīlestības Uguns”, „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu  izlasi par Svēto Garu.


Citi noderīgi materiāli

http://tlig.org/images/global/c1/blue.diamond.gif

Pāvests Jānis Pāvils II
Nīls Kristians Hvidts dāvina pāvestam „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu grāmatu.

http://tlig.org/images/global/c1/blue.diamond.gif
Vēstules, grāmatas un komentāri, kas skar „Paziņojumu” un Ticības doktrīnas kongregāciju

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

Starptautiskā bibliogrāfija  
Dazādu valstu teologu un garīdznieku sarakstītas grāmatas par „Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

Vassulas uzstāšanās visā pasaulē
Aptuveni 800 dažādu notikumu un uzstāšanos saraksts – tās ir notikušas visapkārt pasaulē

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

”Žēlsirdības darbi”
„Patiesas dzīves Dievā” grupas visā pasaulē iesaistās Beth Myriam projektos, lai palīdzētu trūkumcietējiem un izsalkušajiem

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

Ekumēnisms un garīgums
Vassula tika uzaicināta uzstāties starptautiskā simpozijā par ekumenismu, kas risinājās Farfā, Itālijā

http://tlig.org/images/global/c2/orange.arrow.gif

Vassulas enigma
Žaks Neirinks objektīvi intervē Vassulu Rīdenu uzdodams vairākus specifiskus jautājumus, uz kuriem daudzi vēlētos zināt atbildi.


 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009