True Life In God - Vassula Ryden arrow Garīgums

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Laipni lūdzam “Patiesas dzīves Dievā” garīguma sadaļā!


"To Es esmu runājis pie jums būdams. Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis." (Jņ 14, 25 – 26)

Es esmu tev uzticējis šos vēstījumus, jo zināju, ka tu rūpēsies par Manu labumu; Es sacīju, ka esmu tev uzticējis šos vēstījumus, kuri nepasaka neko jaunu vai tādu, kas nebūtu jau iepriekš pateikts Svētajos Rakstos; viss, ko esmu sacījis šajos vēstījumos, jau iepriekš ir pateikts Rakstos, tikai jūs tur rakstīto vēl arvien neesat sapratuši; jūs dzirdējāt Mani sakām: Es sūtīšu jums Paraklētu, Aizstāvi, kurš būs ar jums mūžīgi un iemācīs visu tiem, kuri Mani mīl; Mans Gars būs jūsu Padomdevējs un Audzinātājs; bez Viņa palīdzības pat Mani mācekļi nebija spējīgi pilnībā izprast nedz Mani, nedz Manas mācības; tai dienā, kad atgriezos pie Tēva, Es sūtīju tiem Aizstāvi, lai Viņš tiem atgādinātu visu, ko sacīju, kad bijām kopā; tagad esmu gatavs nākt pie jums, tomēr jūs vēl arvien neesat sapratuši kādā veidā tam ir jānotiek, lai arī šoreiz Es neesmu runājis līdzībās;

1995. gada 10. decembra vēstījums

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Tie, kuri dedzīgi Mani meklē, Mani arī atradīs.

Vakardienas vēstījums:
Paliec Man uzticīga.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009