True Life In God - Vassula Ryden arrow Misija

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Laipni lūdzam “Patiesas dzīves Dievā” misiju sadaļā!


Jēzus nāca un nostājās viņu vidū, un sacīja: „Miers jums!” Tad Viņš tiem parādīja savas rokas un sānu, un mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva priecīgi, bet Viņš tiem vēlreiz sacīja: „Miers lai ir ar jums!"

"Kā Tēvs Mani ir sūtījis, tā Es jūs sūtu.”

Kā Tēvs Mani ir sūtījis liecināt par Viņa Mīlestības lielumu un pagodināt Viņa Vārdu, tā arī Es jūs sūtu; Es tiku sūtīts, lai darītu zināmu Viņa vārdu un Es sacīju, ka turpināšu darīt to zināmu un šī Mana sūtība patiešām turpinās; Mans Vārds ir Patiesība; ne esat pārsteigti, ka dažkārt Es nāku pie jums, lai atgādinātu par Tēvu, tādēļ tagad, meitiņ, esi arī tu Mana lieciniece; Es esmu izvēlējies nedaudzus, lai viņiem parādītu Savu Spēku, bet pēc tam ar viņu starpniecību atklātu pasaulei Savu bezgalīgo Bagātību un Sava Vārda godību; jūsu dienās Es un Mana Māte parādamies ļoti daudziem; viņus Es esmu apzīmogojis ar Savu eļļu un rakstījis pār tiem Savu Vārdu, lai viņi izdarītu to darbu, kuru Es viņiem esmu uzticējis; lūdzies par šīm dvēselēm, lai tās ar dedzību varētu piepildītu Manis uzticēto misiju un pagodināt Mani;

1993. gada 7. decembris

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Tie, kuri dedzīgi Mani meklē, Mani arī atradīs.

Vakardienas vēstījums:
Paliec Man uzticīga.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009