True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Kanādai. Mīlestība ir Mana Likuma sakne.
1991. gada 23. aprīlis
(Kanāda.)
Es nāku jūsu zemē, lai atstātu tajā Savas lielās Mīlestības zīmi; Es, jūsu Ķēniņš, nāku kā Ubags, tērpies skrandās un basām kājām; Es jūs lūdzu rast mieru ar Mani un sniegt Man kaut nedaudz savas mīlestības; Savas bezgalīgās Žēlsirdības dēļ Es noliecos pie jums, lai izceltu jūs ārā no jūsu vienaldzības un tumsības, lai jūs varētu izbaudīt to bezgala lielo Mīlestību, kas Man ir uz jums;
 
1991. gada 24. aprīlis
meitiņ, esi Man patīkama un pagodini Mani;
Kungs, palīdzi man sludināt Tavas Mīlestības Vēsti!
neraizējies, jo Es pats to visu pārņemšu; nāc, Es būšu tev līdzās;
 
1991. gada 25. aprīlis
(Pirms tikšanās es vēlreiz lūdzu Kungu man palīdzēt.)
Mana Vassula, vai Es kādreiz varu no tevis lūgt ko tādu, kas pārsniegtu tavas spējas? meitiņ, Mīlestība ir Mana Likuma piepildījums, Mīlestība ir Mana Likuma sakne; neviens no baušļiem nevar pastāvēt, ja tajā nav Mīlestības; tu esi radīta, lai Mani pagodinātu;
ieklausies; tevi pārņems Mans Gars;1 dod Man šīs tautas ģimenes; ziediņ, dod Man tagad to slavu un godu, kāds Man pienākas; pasaki viņiem,2 ka Es esmu viņu Pestītājs un ka neesmu nācis, lai tiesātu, bet gan lai glābtu ar atpestījošā taisnīguma palīdzību; tāpēc, mīļotie bērniņi, piesauciet Manu Vārdu, jo vārds Jēzus nozīmē „Tas, Kurš glābj”; Es stāvu jūsu durvju priekšā, mīļotie; Es svētīju jūs visus;


1 Kungs runāja par lūgšanu sapulces laiku.
2 Šatogujo kanādiešiem.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Esi bez bailēm, Es esmu ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Grieķija - Roda.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009