True Life In God - Vassula Ryden arrow Nejaušs vēstījums

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Nejaušs vēstījums
__________________________
visaugstāk Es vērtēju uzticību; Vassula, Es tev dāvāšu vīziju, kura pacels tavu sirdi tuvāk Man; Es tev parādīšu, kā atklāsies debesis;
Es ieraudzīju naksnīgas debesis ar zvaigznēm, pēc brīža skats sāka mainīties, atgādinot mākslinieka paleti ar tās dažādajām krāsām. Viena no tām bija daudz spilgtāka par pārējām, tā bija bieza sarkanā krāsa, kura kļuva arvien biezāka, līdzīga raugam, kas pilēja no debesīm pār mums.
Vassula, es atvēršu Debesis un ļaušu tev ieraudzīt to, ko acs nav redzējusi; tu esi pareizi izpratusi, paliec nomodā; Es sargāšu tevi, uzklausi Mani un raksti; kopš laiku iesākumiem Es esmu mīlējis Savu radību, tomēr esmu to radījis, lai tā atzītu Mani par savu Dievu un arī Mani mīlētu; kopš laiku iesākumiem esmu svētu darījis visu, ko ir radījušas Manas rokas; Es esmu Mīlestības Dievs un diženās Mīlestības Gars; radība, jau kopš laiku pirmsākumiem esmu cilvēcei rādījis Savu Mīlestību, bet arī Savu Taisnību; ikreiz, Manai radībai sadumpojoties pret Manu Likumu un Mani, Mana Sirds sastinga un skuma par Manu bērnu nekrietnību; Es esmu nācis, lai atgādinātu, ka esmu Mīlestības Gars, un, ka arī viņi ir gars; esmu nācis, lai atgādinātu, ka viņi virs šīs zemes ir tikai gaistoša ēna, putekļu saujiņa, un pirmās Manis sūtītās lietus lāses aizskalos viņus projām tā, ka pēc viņiem nekas nepaliks; Es viņos esmu iedvesis Savu Elpu, dodams tiem dzīvību;
pasaule Mani nemitīgi ir ievainojusi un aizskārusi, savukārt Es tai nemitīgi esmu atgādinājis par Manu esamību un to, cik liela ir Mana Mīlestība uz viņiem, tomēr Manas Taisnības kauss ir piepildīts līdz malām, radība! Mana Taisnība smagi gulstas pār jums! apvienojieties un atgriezieties pie Manis, pagodini Mani, radība! Kad jūs to izdarīsiet, Es noņemšu no jums Savas Taisnības nastu; Mani saucieni atskan un satricina visas Debesis, eņģeļi notrīc gaidāmo notikumu priekšā; Es esmu Taisnības Dievs un Man ir apnicis nolūkoties liekulība, ateismā un amoralitātē; Mana radība savā pagrimumā ir kļuvusi par Sodomas kopiju; Manas Taisnības pērkons sagraus jūs līdzīgi tam, kā tas sagrāva Sodomas iedzīvotājus; radība, nožēlo savus grēkus vēl pirms Manas Atnākšanas;
Es patiešām esmu jūs daudzkārt brīdinājis, bet jūs neesat ievērojuši Manus norādījumus; esmu sūtījis Savus svētos, lai jūs brīdinātu, bet, meitiņ, pasaule tiem ir noslēgusi savas sirdis; pasaule daudz labprātāk ir vēlējusies dzīvot savā iekārē, neņemot Mani vērā, kaut Es esmu tiem devis zīmes, kurām tos vajadzētu atmodināt;
Mans Dievs, Tavi bērni ir tikai aizmiguši, lūdzu, nāc un pamodini tos! Viņi vienkārši guļ.
tie ir aizmiguši stundām ilgi; tie guļ gadu pēc gada;
Kungs, bet kurš gan ir vainīgs, ka tie nav tikuši mācīti. Viņu pašu vainas tur nav, ka viņi par Tevi nekā nezin!
Es esmu devis pasaulei skolotājus un kalpotājus, lai viņus mācītu;
Kungs, visapkārt ir tik negatīva attieksme, viņi ir bezspēcīgi kaut ko mainīt!
bezspēcīgi? viņiem vajadzētu nožēlot grēkus, viņiem vajadzētu nākt pie Manis un atgriezties; Es laiku laikos viņiem esmu devis zīmes, bet tie šīs zīmes nav pieņēmuši, uzskatot, ka tās nav no Manis; esmu viņus brīdinājis ar vāju un grēcīgu dvēseļu starpniecību, bet viņi ir apšaubījuši Manu Vārdu; tie ir apbēdinājuši Mani, noraidot Manas svētības; ak, cilvēki ar akmens sirdīm! ak, mazticīgie! ja viņu sirdis būtu nedaudz atvērtākas, pat, ja tagad tās būtu atvērtākas, Es būtu tiem palīdzējis; Es viņus izrāvu no miega, bet bieži vien viņi atkal aizvēra savas acis un atkal laidās snaudā;
Kādēļ viņi nevēstī pasaulei par Tevis dotajām zīmēm?
daži to dara, tomēr vairākums Manu priesteru ir aizvēruši savas sirdis, daudzi no viņiem ir šaubu un baiļu pilni; Vassula, vai atceries, kādi bija farizeji?
Jā, Kungs.
atklāti sakot, daudzi no maniem priesteriem ir farizeju kopijas; viņi šaubās un baidās, tukšība un liekulība ir padarījušas viņus aklus; vai atceries, cik bieži Es esmu viņiem devis zīmes? simtiem reižu Es esmu tos uzrunājis caur zīmēm, bet ko viņi ir darījuši? laiki nav mainījušies, un daudzu Manu priesteru dvēseles arī nav mainījušās, tās vēl arvien ir tik farizejiskas! Es viņiem dodu zīmes, bet viņi vēlas tādas, kuras varētu pierādīt un izskaidrot; viņi grib pierādījumus;
Vai Tu viņiem dosi kādus agrāko zīmju pierādījumus? Vai Tu dosi jebkādu pierādījumu šai atklāsmei?
bērniņ, vienīgais šīs atklāsmes pierādījums būsi tu pati;
Kungs, tas ir tik nepārliecinoši! Es nekas neesmu, lai kādu pārliecinātu. Viņi pilnīgi atklāti pasmiesies par mani!
Es esmu tevi svētījis;
Kungs, Es zinu, ka tas esi Tu, un daži citi arī, tomēr daudzi tam nepiekritīs, jo nav nekādu pamatīgu pierādījumu, ka tas patiešām ir no Tevis. Es nekas neesmu, un Tu to zini.
meitiņ, ļauj, lai Es esmu viss, bet tu turpini būt nekas; jo mazāka tu esi, jo lielāks esmu Es; Es tagad pār cilvēci esmu izklājis Savu Taisnību, pār viņiem guļas tas, ko viņi ir nopļāvuši;                                                 
Vai nav kāds risinājums, tā, lai viss varētu notikt pēc Tava Prāta, un Tavas Taisnības plīvurs varētu tikt pacelts?
ja Mani priesteri Mani nenoliegs, bet pieņems, Es attālināšu Savu Taisnību; Es viņus esmu brīdinājis, bet viņi šos brīdinājumus nav ņēmuši vērā;
Lūdzu, pasaki man, kādēļ viņi tā dara?
šķiet, ka viņi ir aizmirsuši par Manu Visvarenību un Manu Bagātību, viņi visu cenšas nonest līdz vienam;1 tie ticēs vienīgi tad, ja redzēs; viņi Mani apbēdina, jo neņem vērā Manas svētības; radība! radība! atdzīvini Manu Baznīcu; Vassula, godā Mani; mīļotā, tā stunda ir klāt, laiks ir pavisam īss; Mīlestība atkal atgriezīsies, tērpusies Mīlestības veidolā;
Kungs, paldies Tev! Es Tevi svētīju.
(Pēdējās dienās, no 1. – 4. septembrim, savā dvēselē izjutu neizskaidrojamu agoniju.)


1 T.i., meklē pamatīgus pierādījumus.

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Maniem Vēstījumiem ir jānonāk viņa rokās

Vakardienas vēstījums:
Esi lēna dusmoties.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009