True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tev ir jāuzticas Man pilnībā.
1990. gada 7. novembris
Kungs, lai pastāv viss, kas ir balstīts Patiesībā, bet viss, kas radies Nepatiesībā, lai tiek izrauts ar visām saknēm un iemests ugunī!
Kungs, manas izjūtas saka, ka esi tālu, tomēr zinu, ka esi tepat. Vai es neesmu bijusi pietiekami jūtīga pret Tavu Klātbūtni?
Manu bērniņ, dari visu, ko vari, bet Es izdarīšu pārējo; lai arī dažkārt tev šķiet, ka esmu tālu no tevis, nebīsties, Es neesmu tālu; Es, Kungs, nemitīgi esmu nomodā pār tevi; dvēsele, lūdzies! lūdzies, lai Taisnība atslābtu un nenāktu pār jūsu tautām negaidīti kā pērkona grāviens; Vassula,1 Es esmu lūdzis par tevi Tēvu un aicinājis Viņu paātrināt Soli;2 lasi Jeremijas grāmatas 44. nodaļu no 7. – 9. pantam; ļauj Man izmantot tavu rociņu;
Kungs, lieto to, lieto mani visu Savu svēto nodomu īstenošanai!
Es esmu laimīgs,1 un Man ļoti patīk, ka pilnībā paļaujies uz Mani, jo tu sarunājies ar Mani, savu Dievu, un nevis ar cilvēku, tu liec savu paļāvību uz Mani un tev ir jāuzticas Man pilnībā; kad nāc pie Manis, upurējot savu gribu, skaties tieši Manā Vaigā; Es ļoti priecājos vienmēr, kad jūs atsakāties no sevis, pilnībā paļaudamies uz Mani; Mani iepriecina šī pielūgsme, jo tā ir pielūgsme, ja jūs upurējat Man visu savu esamību – sirdi, dvēseli un prātu;
Vassula, mazā dvēselīt, kā gan Es būtu varējis pretoties taviem lūgumiem? Es apzinos, ka šos lūgumus izsaka ļoti vārīga dvēsele, kuru Es tikai vakar esmu augšāmcēlis! kā gan Mana Sirds, dvēselīt, spētu pretoties taviem lūgumiem? dvēselīt, smelies no Manas Sirds un atbalsties pret Mani! lūdzies par saviem brāļiem, par tiem, kuru mirušās miesas vēl arvien guļ zem biezas putekļu kārtas, lūdzies, lai Mana Dvaša izgaiņā šos putekļus un lai Mans Pirksts pieskaras viņu sirdīm, un arī viņi pievērstos Man, jo tie taču pameta Mani tikai savu izpriecu dēļ, un tur nav vairs, ko piebilst;
esi svētīta, Manu bērniņ; svētī Mani;
ΙΧΘΥΣ


1 Jēzus balss intonācija mainījās.
2 Vēstījumu izplatīšanu.
1 Jēzus smaidīja.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009