True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Neraudi par Mani.
1990. gada 27. jūlijs
Mans Jēzu, paskaidro man, kā sekot Tavam Likumam un kā ievērot Tavus Baušļus. Vadi mani pa Tavu Baušļu ceļu, iemāci man pārdomāt Tavus norādījumus un pavēles. Piedod man manas vainas un grēkus…
miers lai ir ar tevi; pirms vēl tu izteici kaut vārdu, Es jau tev biju piedevis;1 mīļotā, ja nebūtu Manas bezgalīgās Žēlsirdības, tad tu jau sen, savas samaitātības un nožēlojamības dēļ, būtu izjutusi Manu Taisnīgumu;
nāc… nenoskaties Manī no tālienes… nāc pie Manis, tuvāk… Es tevi loloju kā Savu Acuraugu; mīļotā, slavē Mani, slavē Mani, jo Mans Vārds ir Svēts;
(Vēlāk: Kāds no sastaptajiem mūkiem izplūda asarās, kad stāstīju viņam, cik ļoti Jēzus cieš.)
Mans dēls, noliec savu galvu pie Manām krūtīm un ieklausies Manos sirdspukstos; ikviens no šiem pukstiem ir kā aicinājums dvēselei, kā lūgums pēc smaida, pēc kādas mīlestības pilnas domas… Mans dēls, neraudi par Mani, bet gan par saviem brāļiem un māsām, kuri ir miruši un satrūdējuši, ne par Mani, Mans dēls, ne par Mani ... lūdz Tēvu, lai Viņš tiem sūta Sapratnes Garu, jo kā gan citādi viņi varētu atgriezties?
Vassula, iedod viņiem lūgšanu, ko esi saņēmusi no Manas Mātes, Es aicinu viņus to lūgties ik dienas;
nāciet, Raksti tiek piepildīti… Es, Kungs, ceļu jaunus vīraka altārus bijušo altāru vietās, kur nebija neviena, kas iededzinātu gaismu vai rūpētos par tiem;
 


1 Jēzus saprata manus nodomus.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009