True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atpazīšanas trūkums nes negatavus augļus.
1989. gada 28. jūlijs
Kungs?
Es esmu; maziņā, apzinies, cik ļoti Es esmu Klātesošs;
Mans Kungs, vai es dzirdēšu Tavu Balsi?
maziņā, Es vēlos, lai tu Mani sadzirdētu un sajustu Mani; atļauj Manam Pirkstam vienmēr būt pār tevi, ļauj Manam Garam tevī elpot;
Ak, Kungs, es neko no tā visa neesmu nopelnījusi!
esi vienota ar Mani… cik ļoti Es, Kungs, tevi mīlu! vai redzi? Mana Vissvētākā Sirds ir atvērta un ir laipni gaidīts ikviens, kurš vēlas tajā ienākt; ikvienam no jums ir dota brīva izvēle; ja izvēlaties Manu Vissvētāko Sirdi, Es jūs piepildīšu, Es jums ļaušu dzīvot Savā Gaismā un jūs visu uzņemsiet no Manis, Es jūs pabarošu un tad pavaicāšu, vai esat gatavi dalīties ar Mani; mēs dalīsimies visā, kā Līgavainis dalās ar savu Līgavu, un Es jūs pilnībā atjaunošu Savā Mīlestībā;
Kungs, liec ikvienam atgriezties pie Sevis! Atjauno mūsu paaudzi, kā tas ir bijis sendienās!
nāc un atgriezies pie Manis; Es tevi neatgrūžu, Es esmu Žēlsirdības un Līdzjūtības pilns; atzīsti savus grēkus, nožēlo tos un piederi Man; Es esmu Tas, Kurš glābj, Es esmu tavs Pestītājs, Es esmu Vissvētākā Trīsvienība – Viss Vienā, Es esmu Žēlastības Gars; lai arī tava paaudze saka, ka tai nav tēva, Es esmu gatavs tai piedot un aizmirst, pieņemdams atpakaļ pie Sevis visus atkritējus; Mans Svētais Žēlastības Gars ir gatavs jūs piecelt un atjaunot, kādēļ gan turpināt pārvērst tuksnešos auglīgās zemes? vai dzīve tuksnesī jūs nav nogurdinājusi? atgriezieties pie Manis – esiet tie, kuri ir meklējuši Manas Akas un ir tās atraduši; Mana Pilnība, Skaistums un Godība jūs atjaunos; esmu nolēmis darīt jūs pilnīgus, lai jūsu dvēsele varētu dzīvot;
Es vēlos uzrunāt Savus mīļotos bērnus;1 Es viņus mīlu ar mūžīgu Mīlestību; Es viņus esmu aicinājis uzlūkot Manu Sirdi, un viņi ir sadzirdējuši Manu aicinājumu, viņi ir dzirdējuši Manu kliedzienu pie Krusta; viņi ir Manas atvases, un Es vienmēr esmu ilgojies savaldzināt viņu dvēseles; kopš laika iesākuma Es esmu ilgojies pēc tuvības ar viņiem un kopš mūžības esmu vēlējies, lai viņi mīlētu un pielūgtu Mani, savu Dievu; nāc, Es vēlos viņiem atgādināt, ka dievbijīgām dvēselēm Es spēju Sevi atklāt visdažādākajos veidos; Es tām atklāju Savus noslēpumus un Gudrību; Es vēlos viņiem iemācīt atšķirt to, kas nāk no Gara, no viņu pašu subjektīvās domāšanas;
kopš pašiem sākumiem Es vienmēr esmu tiem teicis lūkoties uz Manām lūpām; atpazīšanas trūkums nes negatavus augļus – neprātību un iedomību, kas tikai pasliktina viņu sirds stāvokli; Es viņus esmu piecēlis no apātijas, lai viņi dzīvotu, un Es esmu ar lielu nepacietību gaidījis šo mirkli; kopā ar Mani viņi iemācīsies izprast Mana Gara darbību; Es jūs visus mīlu un nevēlos, lai jūs padotos neprātam, Es nevēlos, lai jūsu subjektivitāte novestu jūs neceļos; esiet pazemīgi un mazi, atļaujiet Man jūs pabarot tādā veidā, kādu Es pats izvēlos;
Es nekad nemitēšos būt nomodā pār jums; Es, Kungs, jums dāvāju Savas Svētības, Savu Mieru un Mīlestību;


1 Svētceļnieku grupu no Atēnām.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009