True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Es steidzos palīgā ikvienam, kurš Manī meklē patvērumu.
1989. gada 23. aprīlis
(Vēstījums saņemts pēc lūgšanu sapulces mazajā Sentmorisas baznīciņā, baznīca tikšanās laikā bija pilna.)
Lai ir slavēts Kungs, Kurš neliedz mums sapulcēties Viņa Vārdā! Viņš ir labs arī pret tiem, kam nav nekādu nopelnu.
Mans Kungs, Tu esi atbildējis Savu mīļoto bērnu lūgšanām, gavēnim un upuriem.
Es svētīju Tavu Vārdu, mēs svētījam Tavu Vārdu. „Kungs ir labs un Viņa Žēlsirdība pastāv mūžam, bet Viņa uzticība – uz paaudžu paaudzēm.”1 Kopīgi kalposim Kungam!
Es esmu Kungs un Es tevi mīlu; Es tevi paēdināšu tavu vajātāju acu priekšā; lai ir svētīti visi, kuri dzird un pazīst Gana saucienu; lai ir svētīts ikviens, kas pienes Man upurus;
Es steidzos palīgā ikvienam, kurš Manī meklē patvērumu, un Manas Rokas ir jūsu šūpulis, Mana Vissvētākā Sirds – jūsu Patvērums, Es esmu jūsu Dievs, bet jūs – Mana tauta, priecājieties! mīļotie, priecājieties! necentieties saprast, kāpēc Manu Balsi nes šis vājais instruments, bet gan sirds vientiesībā ticiet; nepārbaudiet Mani, iemantojiet labvēlību Manā priekšā kā tīri un nevainīgi bērni;
uzlūkojiet Manu Vissvētāko Sirdi – Es stāvu jūsu priekšā un atveru to ikvienam no jums; sajūtiet Manu dedzīgo mīlestību, ar kādu Es ikvienu no jums mīlu; nepretojieties Manai Mīlestībai, nepretojieties Manam lūgumam, nāciet pie Manis un atļaujiet Man ievest jūs Savas Vissvētākās Sirds dziļumos; ļaujiet Manai Sirdij kļūt par jūsu patvērumu; kā gan Es varētu nesteigties palīgā Saviem iemīļotajiem bērniem? vai Es, cēlās Mīlestības Avots, kādreiz arī varētu jūs pamest?
jūsu sauciens pēc palīdzības ir piepildījis Debesis, Es esmu sadzirdējis šo lūgumu – mīļotie, nebīstieties; Manas Acis visu redz, un Es visu dzirdu; patiesi Es jums saku: Es vadīšu un svētīšu katru jūsu soli; Es esmu jūsu uzticamais Sargs un Pats Savām Rokām apkopšu un apūdeņošu Savu Vīna dārzu; Es būšu pār to nomodā, neļaujot tajā iekļūt nelūgtiem nakts viesiem; tie, kuri vēlas redzēt Manu Vīna Dārzu, lai nāk to apraudzīt dienas gaismā, tikai lapsas ielavās nakts tumsā; parādies kā saprātīgs vīrs pusdienas saules gaismā un nāc, apciemo Manu Vīna dārzu! Es, Kungs, esmu šī dārza Saimnieks un Savas bezgalīgās Mīlestības un Žēlsirdības dēļ Es nāku atjaunot Savu Dārzu; esiet laimīgi un ļaujiet Debesīm sadzirdēt jūsu slavu un pateicību!
priecājieties un paudiet Kunga Godību, esiet mazie skaļruņi, kas nes Manu Vārdu; ar savu skaņu pamodiniet tos, kuri vēl guļ, sludiniet Manu Mīlestību visām tautām, lai atgriežas tie, kuri ir aizklīduši tālu no Manis, un Es viņus neatstumšu; pat ja viņu sirdis ir izkaltušas un viņu grēki ir purpura sarkani, Es tiem atklāšu Savas piedodošās Sirds bagātības; priecājieties un dziediet, jo Es palikšu ar jums līdz pat Galam;
 


1 Ps 100, 5
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009