True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Gaidīšana aizmidzina.

1988. gada 19. augusts

Es tikai vēlos Tev pateikt, cik ļoti Tevi mīlu, un vēlos Tev, Kungs, pateikties par visu, ko Tu esi darījis un turpini darīt manā labā. Es nekad, nekad nespēšu Tev atmaksāt par visām saņemtajām žēlastībām. Kungs?

Es esmu; ziediņ, paļaujies uz Mani, Es apveltīšu ar Savām žēlastībām pat visgrēcīgākās dvēseles, Es esmu Žēlsirdības bezdibenis, bet Man par žēlumu, daudzi no jums Mani ir aizmirsuši, kāds Es patiesībā esmu; Es neesmu izredzēto Dievs, Es esmu Taisnīgais; un Es dodu pat visļaunākajiem no jums;

piepildi Manu Svēto Sirdi ar prieku! sniedz Man savu mīlestību pat tad, ja dažreiz šī mīlestība ir atturīga, Es to pieņemšu, sniedz Man to, un Savas dievišķības spēkā Es darīšu to pilnīgu; nāc pie Manis tā kā tagad – nemeklējot personisko labumu un dāvājot Man savu mīlestību; negaidi, kad kļūsi pilnīga, lai sniegtu Man savu mīlestību, negaidi, kad būsi svēta, nāc pie Manis tāda, kāda esi, ar visiem saviem trūkumiem, un Es Savā Šķīstībā pārveidošu tavu mīlestību šķīstā mīlestībā; tās atspulgs atmirdzēs pār tevi no augšienes un Es, mazā dvēselīt, darīšu daiļu it visu, ko tu Man dāvā, tāpēc nāc pie Manis tāda, kāda esi, dāvā Man savu mīlestību, daudzos šīs mīlestības ļoti pietrūkst!

dvēsele! ja vien tu zinātu, cik ļoti daudzas dvēseles pašreiz cieš šķīstītavā… atbrīvo tās no šķīstītavas, lai viņas spētu nākt pie Manis; tās ir izslāpušas pēc Manas Klātienes, tomēr nespēj Man tuvoties to traipu dēļ, kuri pārklāj viņu dvēseles; atbrīvo tās ar savām lūgšanām un upuriem, atbrīvo tās, mīlot Mani un pielūdzot Mani, atbrīvo tās, sasaistot sevi ar Mani un Manu Krustu, atbrīvo tās ar mīlestības darbiem, atbrīvo tās, daloties Manās ciešanās; Vassula, šīs dvēseles ilgojas pēc Manis, tās ilgojas no jauna būt vienotas ar Mani uz mūžiem, tomēr, lai nonāktu Manā Klātbūtnē, tām ir jātiek šķīstītām;

Kungs, Tu sacīji: „…no jauna būt vienotas ar Mani…” Vai pēc savas nāves tās kādu laiku ir bijušas kopā ar Tevi?

Es atbrīvoju viņu dvēseles no ķermeņa un tikai īsu mirkli parādīju tām Savu Svēto Vaigu; šai pašā mirklī viņu acis ieraudzīja Mani dievišķajā Šķīstībā un Manā Gaismā, viņi vaigu vaigā skatīja Patiesību un saprata, cik ļoti grēks ir aptraipījis viņu dvēseles, un, neskatoties uz savām dedzīgajām ilgām iekrist Manos apskāvienos1 un sekot Man, viņi saprot, ka tas nav iespējams, pirms dvēsele tiek šķīstīta; sāpju pārņemti, tie atkāpjas un sagatavojas saņemt šķīstīšanu; tas viņus neizsakāmi sāpina un dedzina, jo viņi nevar redzēt Mani, Mana prombūtne viņus dedzina, vislielākās Šķīstītavas mokas izraisa atšķirtība no Manis; atkarībā no grēkiem, šīm dvēselēm nākas piedzīvot arī citas ciešanas, ejot cauri ugunij;

radība, kas esi ceļā uz Debesīm, sagatavo savu dvēseli un negaidi, kamēr tevi pārklās nāves ēna; sargā savu dvēseli tīru, bez traipa, ēd no Manas Miesas un dzer Manas Asinis, cik vien bieži tas ir iespējams; bieži nožēlo grēkus un esi gatava savai pēdējai stundai; gavē, – gavēnis tev palīdz, ieklausies Manā Balsī un sagatavo savu dvēseli tikties ar Mani tā, it kā šī tikšanās būtu jau šodien; negaidi, jo gaidīšana aizmidzina, gaidīšana atstāj tavus lukturus iztukšotus, bez eļļas; esi gatava sastapties ar savu Pestītāju;

Es jūs visus neprātīgi mīlu; apzinieties, ka Savas Bezgalīgās Žēlsirdības dēļ Es vēlos sagatavot jūs visus;

ΙΧΘΥΣ

 

(Nedaudz vēlāk sarunā iesaistījās Jaunava Marija.) Māmiņ?

saņem Manu Mieru; Es esmu tava Māmiņa; jā, Vassula;1 Manas Asaras un lūgumi Tēvam izglāba tavu bērnu; mīli Tēvu, jo Viņš ir Vislīdzjūtīgākais;

Ko lai saku? Pateikt paldies ir par maz, lai ko es teiktu vai darītu, tas būtu nepietiekoši!

Mans bērns, nododies Viņam, bieži Viņam pakļaujies, tas ārkārtīgi iepriecina Dievu; esi droša, jo tu esi Viņa Rokās; Es tev došu Savu Mieru; pagodini Dievu ar savu paklausību;

Es Tevi svētīju, Māt.

Es svētīju tevi un visu tavu ģimeni;

(Šai pašā pēcpusdienā. Mans saviļņojums bija pārgājis.)

Vassula, vēlos tev pateikt, ka drīz vien piepildīsies daudzi no Maniem Fatimas pravietojumiem; Es esmu pilna žēlastībām un vēlos šīs žēlastības izliet pār Saviem bērniem, sākot ar šo gadu; laiks ir tuvu un tāpēc, ka tā vairs nav atlicis daudz, Es, jūsu Svētā Māte, būšu jums tuvāk nekā jebkad; pār daudziem no jums Es izliešu Savas Žēlastības, izgreznošu jūs un vilkšu jūs pie Jēzus, kurš ārkārtīgi cieš;

ak, meitiņ… katrreiz, kad dvēsele atgriežas pie Mums, no Mūsu Sirdīm tiek izrauts dzelonis! ikreiz, kādam iesaucoties: „Es Jūs mīlu!”, šī dzeloņa vietā izaug zieds; miers lai ir ar tevi, meitiņ;

Mēs, mums.

Jā, mēs, mums;1 Šis teikums pierāda, ka šķēršļi atrodas mūsos, nevis Dievā.

1 Jaunava Marija man pateica kaut ko, kas saistīts ar manu vecāko dēlu. Viņa man lika saprast, ka dēls ir pārvarējis slimību, pateicoties Viņas aizlūgumiem pie Debesu Tēva. Tas notika pirms trīspadsmit gadiem, un šī atklāsme mani ļoti saviļņoja.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009