True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tie, kas pretojas Pēterim, pretojas arī Manai Baznīcai. Noliecieties, lai spētu apvienoties.
1988. gada 21. jūnijs
Kungs?
Es esmu; lūdzies par atjaunotni Manā Baznīcā, lūdz par dvēselēm, kuras pretojas Pētera autoritātei, lūdzies par tiem, kuri cenšas viņu apklusināt; patlaban dienas ir skaitītas un Mana Dvēsele slīgst bēdās, Manu Svēto Sirdi pārpilda rūgtums un Mana Dvēsele ilgojas, lai viņi atzītu savu Kļūdu;
tie, kuri pretojas Pēterim, pretojas arī Manai Baznīcai un Manam Likumam, viņi pretojas Man, savam Dievam un Kungam; viņi nosoda Manu avju Pēteri, tā nosodīdami manu Likumu; Iedomība ir padarījusi viņus aklus, un viņi vairs skaidri neredz, ka, nosodot Pēteri, viņi neseko Likumam, bet gan kļūst par Mana Likuma nosodītājiem! uzklausi, ko Gars saka Baznīcai! mīļotais2, atgriezies, nāc atpakaļ! Es, Kungs, esmu izvēlējies Pēteri, – Pēteri, kurš šodien nes Jāņa Pāvila II vārdu; Es saku tev, mīļotais, viņu ir izvēlējusies Mana Svētā Sirds, tāpēc nāc atpakaļ un samierinies Manis dēļ, mīļotais, Es, Kungs, tev piedošu tavus grēkus un tevi šķīstīšu;
ATGRIEZIETIES! atgriezieties visi pie Pētera, jo Es, jūsu Dievs, pats esmu viņu izvēlējis, Es viņam esmu devis mācekļa mēli un kopā ar Mani viņš spēj atbildēt vispārējam pagurumam, ak, radība! vai tiešām tevī nav palicis gudrības? radība, tu nenovērtē to Neizmērojamo Mīlestību, ar kādu Es tevi mīlu, bet, neskatoties uz to, Es vēl arvien atbildu ikvienam, kurš Mani piesauc, Es esmu ar jums, kad esat nelaimē, Es esmu jūsu Patvērums;
šodien Es, Kungs, pievienošu vēl vienu bausli; raksti: „noliecieties, noliecieties, lai spētu samierināties un apvienoties, pazemojieties, lai spētu būt vienoti;”
bērniņ,
Jā, Kungs…
Es tev dodu Savu Mieru, esi paklausīga un ļauj Man tevi lietot tā, kā Es to vēlos, uzticies Man, tu esi sava Tēva Rokās;
Kungs, es Tev vienkārši sekoju, un tas dāvā manai dvēselei mieru. Kopā ar Tevi es jūtos kā bērns kopā ar savu māti, – Es tev pilnībā uzticos un kā bērns vēlos paklausīt Tev.
atceries Manu Klātbūtni, Es esmu ar tevi; mēs, mums?
mēs, mums?
Jā, Kungs, jā, Jaunava Marija.


2 Attiecas uz bīskapu Lefebru.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009