True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Es nāku, lai atpestītu Savus bērnus
1987. gada 26. decembris
Naktī no 25. uz 26. decembri Jēzus ļoti spēcīgi uzsvēra Garabandāles un Fatimas vēstījumu nozīmīgumu un savstarpējo saistību. Visu nakti nebiju spējīga aizmigt, jo vēstījums atkal un atkal no jauna atbalsojās manī. Jēzus ļoti uzsvēra Savu klātbūtni.
Fatimas svētnīca kliedz pēc Garabandāles kā svētvietas atzīšanas; Es esmu jums mācījis izprast laiku zīmes, vai jūs tās meklējat un cenšaties saskatīt? kāpēc jūs šīs zīmes nepamanāt, vai tiešām jūsu uztvere ir tik notrulināta un prāts aptumšots? kāpēc jūs atsakāties redzēt un dzirdēt? vai esat aizmirsuši Manus Vārdus? kādēļ jūs atkārtojiet savas kļūdas? mīļotie, kādēļ tik indīgi uzbrūkat vēstījumiem, kurus jūsu Māte ir devusi Garabandālē; Viņa ir Mana Vārda Derības šķirsts; priesteru pretestība Garabandāles atklāsmei ir Sātana roku darbs, tāpat kā Fatimā viņš atkal cenšas apturēt Manu Vēstījumu izplatīšanos visā pasaulē;
vai neapzināties, ka Sātans, zinādams, cik liela vērtība ir Pestīšanas Plānam, kuru Mana Māte ir atklājusi bērniem Garabandālē, vēlreiz cenšas šo Plānu iznīcināt un padarīt par nebijušu? viņš vēlas, lai jūs visi, palikuši tumsībā un neziņā, kristu; patlaban ļaunais gars ar divkāršu piepūli grib uzvarēt jūsu svēto Māti; ar viltu viņš cenšas panākt, lai Baznīca noliegtu parādības, kuras ir Fatimas vēstījumu atvases; Sātans ir pārskaities un pūlas izdarīt visu, lai jūs nenāktu saņemt savu barību pie Manis;
Mans Pestīšanas plāns ir skaidrs, Es nāku, lai atpestītu Savus bērnus; atpazīstiet Manu balsi, lai jūs nepārsteidz Manis lietotie instrumenti; Es izvēlos niecības, kuras neko nezina; Es izvēlos tīru, neapgleznotu audeklu, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka šo materiālu pārklāj tikai Mans Vārds un lai jūs ticētu, ka tas esmu Es, Jēzus, Dieva Mīļotais Dēls, kas pašreiz ar jums runā; Mana Valstība ir jūsu vidū;
Es zinu, ka jūs, Mani Ābeli, atkal pazīsiet Mani; mīļotie, Es jūs tik ļoti mīlu! pavisam drīz Es jums atklāšu Savu Plānu;
Kungs, ja priesteri neatpazīs Tavu Balsi, Kungs, kas tad notiks?
Vassula, tev nav jāraizējas par šādiem jautājumiem; tu esi putekļi un pelni[1], tādēļ atļauj
Man tevi vadīt pēc Savas labpatikas; atstāj šīs problēmas Manā pārziņā;
Jā, Kungs.
nāc un nepārproti Mani; Es esmu Mīlestība, iemācies to pieņemt; nāc, – mēs, mums? Es no jauna piepildīšu tavu lampa;
Kungs, es Tev pateicos, ka rūpējies par mani ar tik dziļu Mīlestību.
iesim;


[1] Ar šiem vārdiem Dievs atgādināja man, ka esmu visniecīgākā no visām Viņa radībām. 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009