True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Garabandāle ir Fatimas atvase un Mana valstība valdīs mūžīgi
1987. gada 19. decembris
Es esmu Mīlestība; pasaki viņiem, ka patiesums uzvarēs ļaunumu, bet pazemība novājinās Sātanu un mīlestība atklās viņa patieso seju;
(Vēlāk:)
Fatimas svētnīca skaļā balsī sauc pēc gandares! radība, atgriezies pie Manis! radība, nāc un atzīsti Mani, nāc un lūdz Mani, vairs negrēko, tici Man un nešaubies, nāc un nožēlo grēkus, nāc un pieņem Mani; Vassula, esi svēta, ak, Vassula, atved Manu radību atpakaļ pie Manis! Altāri! Es tevī ieliešu Savu Liesmu, kura aizdegs tevī Mīlestību; tev ir jātiecas pēc Mana labuma, pagodinot Mani; neesi līdzīga tiem, kuri meklē tikai paši savu godu;
Kungs, es vēlos atkārtot vēlreiz, ka meklēšu Tavu labumu un to, kas vairāk pagodina Tevi. Ņem manu gribu, es Tev pakļaujos.
Vassula, remdē Manas slāpes; izturies pret Mani kā pret Karali, pagodini Mani, savu Dievu; nekad nedumpojies pret Mani; svētdari savu miesu, lai tu sevī, mīļotā, varētu pagodināt Manu Klātbūtni, nāc, jo drīz viss apslēptais parādīsies gaismā; Mana dievišķā Roka noņems plīvuru, un Es tev atklāšu visu, kas bijis apslēpts; Garabandāle ir Fatimas atvase un Mana valstība valdīs mūžīgi, jo Es Esmu; Es esmu Alfa un Omega;
radība, Es tik ļoti tevi mīlu! Mani bērni, Mans īpašums, mīļotie, nāciet Manās plaši atvērtajās rokās, atgriezieties pie sava Tēva!1 Es tevi mīlu;
Vassula, kad būsi Manu Ābelu vidū, arī Es būšu starp jums un iečukstēšu tev ausī Savas pamācības; Man ir Maize, ko jums dot, un Mana Maize ir svēta; Es paņēmu no Saviem krājumiem tikai nedaudz rauga, un ar to pietika, lai uzraudzētu visu mīklu – Manas jaunās Maizes mīklu; atbrīvojieties no vecā ierauga, mīļotie, tas ir zaudējis savu spēku; nāciet un lietojiet Manu jauno raugu; atjaunojieties un savienojieties visi jaunā maizes kukulītī, lai jūsu vienotība piedod šai Maizei labu garšu, kas spētu pabarot Manas avis; pagodiniet Manis svētīto Maizi – Mīlestības, Godīguma un Patiesības Maizi; mīļotie, ļaujiet Man priecāties, ļaujiet Manām avīm ēst no šīs jaunās Maizes; izdaliet to viņu vidū un dodiet ēst izsalkušo pūļiem; ļaujiet tiem izjust sātu; Mani nepārliecinās gudro spriedelēšana, tā Mani neiespaidos, tādēļ tu arī, meitiņ, neļaujies viņu iespaidam; Mans nodoms ir Savas izkliedētās avis atvest atpakaļ pie Mīlestības;
Kungs, Tavs Prāts lai notiek. Āmen.
uzraksti Manu vārdu:
ΙΧΘΥΣ


1 Dieva balss bija mīlestības pilna, gandrīz lūdzoša.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009