True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


ar Savu Gudrību Es apveltīšu tikai bērnus, nevis mācītos
1987. gada 4. decembris
Jēzu?
meitiņ, Es esmu; Es vēlos, lai Mani Vārdi netiktu pārprasti, – Es nevainoju tos, kuri ir apšaubījuši atklāsmes, Es tikai vēlos, lai viņi apzinās un atzīst savas kļūdas, un, lai nāk pie Manis ar nožēlu; Es viņiem piedošu viņu grēkus; meitiņ, ļoti daudzi no jauna vajās Manu Vēstījumu un noliegs, ka tas esmu Es, Jēzus, jo viņi baidās atzīt savas kļūdas, tāpēc, ka tas, bērniņ, stāv pāri viņu saprašanai;
Iespējams, ka viņi pat neapzinās, ka noliedz Tevi, bet tā ir tikai viņu zemapziņas darbība. Varbūt viņi nemaz to nedara ar nodomu! Esmu pārliecināta, ja vien viņi saprastu, viņi slavētu Tevi! Šie cilvēki vienkārši nesaprot…
kā Man patīk tavas pārdomas; kāpēc tu centies viņus attaisnot?
Tādēļ, ka, manuprāt, viņi nezina un nesaprot, ko dara…
Es tevī uzmanīgi klausos;
Ja es drīkstu Tevi lūgt, tad lūdzu viņiem Tavu Žēlsirdību un piedošanu.
bērniņ, viņi būs tie, kas tevi vajās, sagādās tavai dvēselei ciešanas un tevi šaustīs;
Pat tad, ja tā būs, – viņi nesaprot, ko dara, jo ir vāji. Tu Savā dievišķajā Mīlestībā vari palīdzēt tiem saprast, ka tas esi Tu. Kungs, neļauj Savai dievišķajai rokai satriekt viņus, jo šāds sitiens varētu pārmācīt arī daudzas nevainīgas dvēseles.
Vassula, Mana radība ir deģenerējusies un tai ir radikāli jāmainās; Es vēlētos, lai Mana radība izprastu, kurp tā dodas, Es vēlos, lai Manu priesteru dvēseles smeļas no Manis un pabaro Manus jērus ar mīlestību un zināšanām, tieši tagad; viņi1 dzīvo pilnīgā tumsībā;
Jā, Jēzu, bet apgaismo Baznīcas autoritātes, pat, ja šis „nepareizais” ticēšanas veids viņiem nav saprotams! Atver viņu acis un ausis!
ar Savu Gudrību Es apveltīšu tikai bērnus, nevis mācītos;
Kungs, bet tas taču nozīmē, ka viņiem nav gandrīz nekādu izredžu, un viņi ir pazuduši!
viņi pazudīs, ja vien neatgriezīsies pie Manis kā bērni… Vassula, Es palielināšu tavas spējas ciest, jo tu tiksi šaustīta;2 dāvā Man brīvību un necenties iejaukties Manos Darbos;
Kungs, vai Tu viņiem piedosi un neņemsi vērā viņu vājības? (Es vēl arvien uzdrošinājos iejaukties Viņa Darbā.)
bērniņ, Es necietīšu, ka viņi tevi sāpina;
Kungs, es vairs nezinu, ko lai Tev saku, taču, vai varu Tevi lūgt neņemt vērā viņu vājības?
ziediņ, Es negribu noskatīties, kā viņi tevi samīda; Es nepieļaušu, lai viņi tevi sabradā;
Kungs, lūdzu, nesodi viņus, bet gan pamāci
tad viņiem nāksies atvērt savas ausis; Vassula, tu zini, kas tevi sagaida, tu esi redzējusi Manu Krustu, tāpēc atceries, ka tev nāksies piedzīvot smagus pārbaudījumus, tomēr Es nekad tevi neatstāšu; Man līdzās stāv arī tava Svētā Māte, ieklausies Viņas vārdos:
„mīļotā meitiņ, svētdari Garabandāli, jo Es tajā parādījos un devu vēstījumu; Mans vēstījums netika pienācīgi darīts zināms citiem, daudzi priesteri noliedza Manu parādīšanos, un šādā veidā aizslēdza Mums savas sirdis; Es neesmu aizmirsusi arī Savus mīļotos bērnus, kuri paši dažkārt šaubījās un, padevušies šaubām, noliedza Manu parādīšanos; šie notikumi ir tikuši doti kā līdzība, kas parāda Maniem bērniem3 mūsdienu Baznīcā valdošo sajukumu un neskaidrību; Es apsolīju, ka apstiprināšu Garabandāles atklāsmes;4 laiks paskrien ļoti ātri, bet Mani vēstījumi vēl arvien nav pienācīgi izplatīti, un Mans Svētums nav pagodināts;”
 Mans Dievs, izklausās tik steidzami, ka vēstījumam būtu jātiek izplatītam nekavējoties, šajā pašā stundā. Mēs ļoti vēlētos to darīt, tomēr Tev pašam ir jāatver mums šis ceļš.
 Dāvā mums spēku, drosmi un iespējas piepildīt Tavu vēlēšanos. Āmen.
Vassula, vai tagad Es tevi pametīšu?
Nē, Kungs. Lai turpinātu iesākto, man ir vajadzīgs Tavs Spēks!
Tu saņemsi pietiekami daudz spēka, lai piepildītu savu sūtību;


1 Dieva radība.
2 Šaustīšana šajā gadījumā nozīmē dvēseles ciešanas.
3 Pasaulei.
4 Jaunavas Marijas parādīšanās Garabandālē, Spānijā no 1961. – 1965. gadam.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009