True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


atgādināšu, cik svarīgs ir bijis Garabandāles vēstījums
1987. gada 1. decembris
Esmu tevi izvēlējies, paņemdams no vietas, kurā vēl arvien atrodas lielākā daļa Manu bērnu, lai parādītu pasaulei Savu Žēlsirdību; ja Es nebūtu gājis pēc tevis un tevi atvedis, tu vēl šodien būtu turpat, kur pārējie; Savā bezgalīgajā Žēlsirdībā Es nāku jūs brīdināt, lai jūs tāpat pievilktu Sev klāt un atgādinātu jums par jūsu izcelsmi;
(Es sāku saprast, ka šī Dieva vēsts par Mieru un Mīlestību Viņa radības starpā, un Baznīcas apvienošanos būs viens no Dieva pēdējiem mēģinājumiem mūs glābt, pirms Viņš aizdedzinās pār mums Savu Taisnību.)
meitiņ, tu tagad Mani tik labi saproti! vai tu no Manis baidies?
(Dievs noteikti sajuta tās izbailes, kuras es jutu, domājot par to, kas notiks ar mums, ja mēs nemainīsimies.) Jā, Kungs, pēc vīzijas, kuru Tu man parādīji, man ir bail…
Es tev parādīju tikai daļu no tās,1 jo Manai radībai, Vassula, ir jāsaņem brīdinājums, neļaujiet atkārtoties tām pašām kļūdām;
kurām, Kungs?
parādot Fatimas lielo Brīnumu, Es brīdināju Manu radību, bet tā īpaši tam nepievērsa uzmanību; tā vietā, lai to uztvertu nopietni, viņi sāka šaubīties, strīdēties un nekad necentās izplatīt Manas Mātes teikto tā, kā tas bija paredzēts; tāpēc tikai retais uzzināja par šī vēstījuma svarīgumu; tie aptraipīja savas rokas ar nozieguma asinīm un aizvilka sev līdzi arī tik daudz dvēseļu;
Es tiem atgādināšu viņu pagātnes grēkus,2 Es atgādināšu, cik svarīgs ir bijis Garabandāles vēstījums;
kādēļ šaubīties par Maniem Darbiem? pastāsti Manai radībai par šo brīdinājumu, jo tai ir radikāli jālabojas, tai ir jāsadzird šis brīdinājums un jānotic Man; atgādini tiem par Manu Mīlestību,3 izplati Manu Vārdu, dari Mani zināmu… nerīkojies tā, lai Es kļūtu vēl neievērojamāks! pašlaik tu pazemini Manu nozīmību, tu Mani neaizstāvi! atklāti sludini Manus pagātnes un tagadnes Darbus; Es esmu Visvarenais;
prieteri, kuri ir piesavinājušies zinību atslēgas, ir kā ērkšķi Manā galvā; nedz viņi paši iet iekšā, nedz arī ļauj to darīt tiem, kuri to vēlētos! viņi ir Mani ērkšķi! Tagad šiem ērkšķiem ir jāatrod Mani un jānožēlo savi grēki; viņu rokas vēl arvien klāj svaigas pagātnes asinis, tie ir atbildīgi par visiem pagātnē izdarītiem noziegumiem un zvērībām, tādēļ Es vēlos, lai viņi nožēlotu; šie cilvēki ir aprakuši Manas Mātes Garabandāles Vēsti, tā nav tikusi izplatīta tā, kā tai pienāktos; tie nav uztvēruši nopietni vēstījuma svarīgumu; ak,1 Vassula, ko gan Es esmu saņēmis! akmeņus, viņu sirdis ir pārakmeņojušās; pieņemiet Patiesību un atveriet savas sirdis; Garabandāle ir Fatimas atvase! neatkārtojiet savas kļūdas; Pēteri!2
(Viņa balss skanēja lūdzoši.)
Pēteri, esi Mana Atbalss! Pēteri, pabaro Manus jērus; Pēteri, mīļotais, nenoliedz Mani vēlreiz;
Kad dzirdēju Kungu sakām: „Pēteri, esi Mana Atbalss! Pēteri, pabaro Manus jērus; Pēteri, mīļotais, nenoliedz Mani vēlreiz”, mani pārņēma sajūta, ka varētu turpat uz vietas nomirt, - dēļ tā, Viņš to pasacīja;
nāc un ļauj Man tev palīdzēt; atpūties Manī;3
(Pēc brīža es nedaudz atguvos. Kā jau iepriekš sacīju, Dievs runāja lūdzēja balsī.)
jā, Vassula, jā, – tas ir aiz mīlestības;
Mans Dievs, es Tevi mīlu! Vai tiešām Tu domā, ka varētu noklausīties Tavās skumjās un nevēlēties miljoniem reižu nomirt! Ja man tiktu dotas tūkstoš dzīves, es tās atdotu vienu pēc otras Tavam Godam! Es tās veltītu, lai dziedinātu Tavas Brūces.
Mana Brūces sadzīs tikai tad, kad Mana radība atgriezīsies pie Mīlestības, atzīs, ka Es esmu Visvarens un apvienosies; nāc, kopīgi dalīsimies Manās bēdās;
Jēzu, es vēlētos izdarīt daudz vairāk, lai labotu citu vainas un pagodinātu Tevi.
Paliec Manā tuvumā, un Es dalīšos ar tevi visā, kas Man ir; nāc;


1 Tas nozīmēja, ka Dievs bija aizsedzis šī redzējuma smagāko daļu.
2 Šķiet, ka Dievs atgādina tikai neizsūdzētos un nenožēlotos grēkus. Ja grēki ir nožēloti, tad ir piedots, un Dievs nekad vairs par tiem neatgādina.
3 Tas attiecas arī uz Mīlestības un Miera vēstījumiem.
1 Skumjas Dieva vaidā bija neaprakstāmas.
2 Dievs iekliedzās ļoti skaļi, - tā, it kā sauktu kādu, kurš ir ļoti tālu un citādi nevarētu sadzirdēt.
3 Biju tik satraukta, ka jutu, - tā vairs neesmu es. Jēzus centās mani atbalstīt.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009