True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Garīguma tuksneši

1987. gada 7. jūlijs

Vassula, tev būs jāšķērso vairāki smagi pārbaudījumi, tādēļ neaizmirsti par Manu Klātbūtni, Es esmu tev līdzās;

ticība Maniem dievišķajiem Darbiem arī ir žēlastība; iespējams tev šķiet, ka Mani Darbi pietiekami nesakrīt ar Baznīcā vispārpieņemtajiem priekšstatiem, bet Es esmu Dievs un kas gan Man ir līdzīgs? un, - ar kādiem darbiem Tu vari salīdzināt Manējos? Vassula, redzot daudzos priesterus, kuri   neatzīst Manus Darbus un viņu izturēšanos pret tiem, kuriem Es esmu devis Savas žēlastības un sūtību atgādināt pasaulei par Manu klātbūtni, Mani pārņem skumjas; paši to neapzinādamies, viņi nodara zaudējumu Manai Miesai, pono1 Tie neatzīst Manus darbus un, tā vietā, lai radītu auglīgas zemes, rada tuksnešus!

Kungs, iespējams, viņiem ir kādi īpaši iemesli neatzīt Tavu darbību!

viņi ir garīgi miruši, un paši līdzinās tuksnešiem; ieraudzījuši sevis pašu radītajā kailatnē kādu ziedu, tie metas tam virsū un tik ilgi ap to darbojas, kamēr iznīcina;

Kāpēc?

kāpēc? jo šis zieds viņu tuksnesī neiederas un viņi dara visu, lai tuksnesis paliktu tikpat sauss kā agrāk! Es viņos nesaredzu svētumu, - ko gan viņi Man varētu upurēt!?

Kungs, aizsardzība! Viņi aizsargā Tavu Vārdu no izkropļojumiem!

nē, viņi Mani neaizstāv, bet gan noliedz Manu dievišķību, neatzīst Manu bezgalīgo Bagātību, Manu Visvarenību un salīdzina paši sevi ar Mani; vai zini ar ko viņi nodarbojas? viņi paver ceļu ateismam, vairo Manas sāpes, veicina garīgo kurlumu; nē, tie Mani neaizstāv, bet gan izsmej! neskatoties uz viņu nodevībām, esmu vēlējies tiem palīdzēt atgriezties un kļūt par Manu jēru ganiem;

Vassula, mīli Mani un pagodini Mani, nekad nenoliedzot Mani;

Kungs, es Tevi nekad nenoliegšu, un, pat ja man ir jāmirst, vienmēr apliecināšu, ka šie, Kungs, ir Tavi darbi!

Manas saldās mirres, Man izredzētā un mīļotā, meklē Manu labumu, kalpo Manām interesēm; esi Mans altāris; esi pavisam maziņa, lai Es varētu tevī darboties; tagad nāc, lūgsimies:

„Žēlsirdības Tēvs, apvieno Savas avis, saved tās visas atkal kopā vienā aplokā, ļauj tām apzināties viņu slāpes, piedod viņiem un veido viņus par to, par ko vēlies redzēt! Atgādini Savus ceļus, lai viss Gods pieder Tavam Svētajam Vārdam mūžīgi mūžam. Amen.”

(Es izjutu skumjas par to, kas notiek ar Dieva darbu …)

mīļotā, apraudi pasauli un to, kam ar to ir jānotiek; atpūties Manī;

 

1 pono (gr.v.) – man sāp.

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009