True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Arī ticēt ir žēlastībā

1987. gada 23. maijs

Vakar es nesastapos ar Jēzu, pierakstot Viņa vārdus. Bet Kungs man ļāva sajust Viņa klātbūtni un arī Viņa vārdus. Viņš ar mani sarunājās paralēli manam vīram vai draugiem. Šķita, ka Viņš aiz vienas rokas rauj mani, bet aiz otras velk Sev līdzi pārējos1.

Jēzu?

Es esmu; mīļotā, - arī ticēt ir žēlastībā; sarunājies ar Mani, Es esmu tavs Laulātais Draugs;

Es Viņam kaut ko pateicu, bet Viņš man atbildēja.

ļauj  Man ar tevi darīt, ko vien vēlos; Vassula, Es esmu Tavs Dievs un tu jau esi sapratusi, ka paceļot tevi pie Savām krūtīm, iemācot tev Mani mīlēt un ļaujot tev sastapties ar Mani šajā īpašajā veidā, Es kaut ko sagaidu no tevis;

tu esi iemācījusies pierakstīt Manis teikto – šo žēlastību esmu tev devis, lai tu spētu Man kalpot; esmu izklājis pār tevi Savu žēlastību pārklāju, lai tu Mani varētu pagodināt; Esmu savienojis tevi ar Sevi; tagad mēs abi esam viens; meitiņ, vai tagad tu redzi skaidrāk? Es mīlu jūs visus un esmu jums tuvojies Sevis paša labā;

Mans Dievs;

Es esmu;

(Es Viņam kaut ko atgādināju.)

Vassula, Es vienmēr sasniedzu un piepildu Savus izvirzītos mērķus;

Es zinu, bet vēlētos, lai Tu man to pateiktu nedaudz skaidrāk un saprotamāk.

meitiņ, Es tevi mīlu daudz vairāk, nekā tu spēj to iedomāties; Es pazīstu tavu neizteicamos vājību un zinu, ka bez Manis tu nekas neesi; tu pat nespētu kustēties; neraizējies; Es tevi pacelšu, ka tēvs paceļ savu nespēcīgo bērnus; Es parūpēšos par tevi, Es tevi, Es tev došu visu nepieciešamo; Es redzēšu, kā piepildīsies visas Manas ieceres; neaizmirsti, ka esmu tevi mācījis kļūt par Manu vēstnesi; Es neļaušu tev aiziet, pirms nebūsi piepildījusi savu sūtību; Es tevi mīlu; mīli Mani, mīli vienīgi Mani; Man nav vajadzīgi sāncenši, - slavē Mani, jo Es esmu tavs Dievs;

Vassula, kalpot Dievam nozīmē cerēt un gaidīt uz Viņu; kalpo Man; nāc, esi viens ar Mani; meitiņ, Es tevi pieņemu tādu, kāda esi – nezinošu un nepilnīgu; Man apkārt ir sapulcējušies uzticami kalpi, Manas Dvēseles mīļotie; viņiem Manās acīs ir liela vērtība, Es tiem esmu uzticējis Savs darbus, ar savu dedzīgo kalpošanu viņi pagodina Manu Vārdu; tie slavē Mani, ziedojot savas dvēseles un svētījot Manu Vārdu; Es viņus mīlu un uzlūkoju ar neizsakāmu maigumu; neklusē, ja gribēji kaut ko pavaicāt;

Kādēļ izvēlējies mani, - nekur nederīgu un tikai radītu2

Mani valdzina grēcīgums un samaitātība; visumā tu nekas neesi, pavisam nekas! tomēr, tā kā tu neesi nekas, tad Es kļūstu par visu, kas tu neesi, - Man nav sāncenšu? tā kā tu neesi nekas, tad tevī arī nav nekā, kas varētu konkurēt ar Mani; tieši tāpēc, meitiņ, tu Man tik ļoti patīc;

Es nesaprotu.

tu to nespēj saprast, bet vai tam ir kāda nozīme, vai tiešām tas ir tik svarīgi? Es esmu visas radības Valdnieks; jūs visi piederat Man, bet tu, maziņā, bez šaubām, saisti Manu uzmanību; Mani piesaista mazums; Mani apmāj niecība; Vassula, kādu dienu tu pilnībā izpratīsi Manus vārdus; esi, lai Man kalpotu, Es caur tevi atklāšu, ko nozīmē dedzība;

dedzība;

jā, dedzība; Es atklāšu

(Šai brīdī, sava vājuma dēļ, atturēju Viņu no šī jautājuma uzrakstīšanas. Es to dzrirdēju, un … nekas nespēj Viņu apturēt, ja Viņš vēlas, lai es sadzirdētu Viņa teikto.)

Es mājoju tevī, pat neskatoties uz tavu pilnīgo vājumu; Vassula, mīli Mani; nebaidies no Manis; Es esmu Mīlestība un izjūtu pret tevi neizsakāmu maigumu; Es nekad nepieprasīšu no tevis ko tādu, kas tevi varētu ievainot; Es esmu Mīlestība, Es esmu Mīlestības Skolotājs; neskatoties uz tavām nemitīgajām šaubām un kļūdām, Es, bērniņ, esmu izvēlējis tevi kļūt par Manu altāri; zinot, ka tu pati nespēj pieiet pie Manas Liesmas, Es ieliešu tevī Savas degošās ilgas, kuras uzturēs tevī Manu Liesmu; nāc, mīļotā, tu esi Mans zieds, kuram ir vajadzīga Mana Gaisma; dzīvo Manā Gaismā, Es nevēlos, lai tu iznīktu;

Kungs, arī Tu esi Mani savaldzinājis, Tu taču to zini …

tas tevi pārsteidz? tavu grēcīgumu valdzina Mana Žēlsirdība, tavu neizsakāmo vājumu – Mans Spēks; tavu niecību pievelk tas, ka esmu Viss; dzīvo Man;

Es Viņam izteicu kādu savu vēlēšanos.

Vassula, nopelni savas vēlmes,

Es redzēju, ka Jēzus vēlas Man atklāt Savas ilgas.

Vassula, nāc Man tuvāk, arvien tuvāk;

(Es vilcinājos …)

vēlreiz vēlos tev atgādināt, lai tu ilgotos vienīgi pēc Manis; Vassula, nenoliedz Mani, nenoraidi Mani! ieklausies Manos sirdspukstos – vai tu spēj Man pretoties?

Kā gan es varētu pretoties Dievam! (Dažkārt gan mēģinu to darīt, nezinot, kā tas viss beigsies.) Mans Dievs, es tevi mīlu.

tad nāc pie Manis, nevēlies neko sev; vai vēlies Mani tur redzēt?

(Savā prātā, nesaprotot, kāpēc, es pēkšņi ieraudzīju kādu slavenu Jēzus gleznu kādā slavenā vietā.) Kungs, ja Tu vēlies… Neatbildi man, dari kā Tu vēlies.

meitiņ, Es vēlos, lai viss tavs darbs kalpotu Manam lielākam godam; Manām vēlmēm ir jābūt arī tavējām, Es uzrakstīšu Savas ilgas un vadīšu tevi;

Vai tas attiecas uz vienotību?

jā, tas attiecas uz Manas Baznīcas vienotību; Es vēlos, lai Mana Miesa būtu izturīgāka; vienotība stiprinās Manu Baznīcu;

vai neaizmirsīsi par Manu Klātbūtni? tad iesim;

 


1 T.i. pasauli.

2 Kungs man neļāva šo jautājumu pabeigt.

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009