True Life In God - Vassula Ryden arrow Hronoloģisks saraksts

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tev būs jāiemanto Gudrība

1986. gada 16. decembris

Pagāja vesela diena, kamēr apzinājos, cik lielu dāvanu Tu man sniedz! Biju pārsteigta pati par sevi, ka īpaši nedomājot, biju to pieņēmusi! Kungs, es vēlos Tev pateikties.

miers lai ir ar tevi; vai tu izproti šīs dāvanas svarīgumu?

Jā, bet ļoti pamazām! Es noteikti neesmu tik lielas žēlastības cienīga!

tev būs jāiemanto Gudrība; galvenais – nekad nezaudē drosmi; Es tev iemācīšu, kā šo Gudrību saņemt; tu esi Manā Gaismā, un, mājojot tajā, tu pamazām visu apgūsi;

klausies Manā balsī, centies atpazīt Mani; Es esmu Jēzus Kristus – tavs Skolotājs; esmu tevi mācījis rīkoties Svētajā Garā; esmu mācījis tevi Mani mīlēt; lai tu labāk Mani izprastu, esmu izlējis pār tevi Savas žēlastības un atklājis tev Savus darbus; Es esmu tavs Spēks; mans bērns, Es tev došu Spēku, kurš palīdzēs pārvarēt tavus daudzos pretiniekus;

(Man šķita, ka Dievs ir noskumis. Tas, ka Viņa balss pēkšņi kļuva skumja un nopietna, mani nobiedēja.)

Kāpēc? Kāpēc man būs daudz pretinieku?

kāpēc? jo daudzi netic, ka Es varu darboties arī šādā veidā; daži Man vispār netic; meitiņ, Es vēlētos tevi brīdināt;2 Es to saku, lai tu būtu gatava apzināties šādu cilvēku klātbūtni un atbildēt viņiem, jo viņi paši ir kurli un akli, un viņu sirdis ir aizvērtas; viņi vēlēsies attaisnot savu rīcību; viņi tev centīsies iestāstīt, ka tas neesmu Es, bet gan tavu iedomu auglis, viņi centīsies tev iebarot dažādas indīgas teorijas; viņi atradīs līdzekļus, kā tev iestāstīt, ka tu kļūdies, dos tev lasīt grāmatas, kas pierāda viņu taisnību3 un atklāj viņu kļūdas; meitiņ, tāpēc Es vēlos tevi brīdināt – neļauj cilvēkiem laupīt tev drosmi; nepieļauj, lai laikmets, kurā tu dzīvo, tevi iznīcina;

Kungs, ko man darīt? Vienīgā cerība ir Tavā aizsardzībā!

Es vienmēr būšu tev līdzās; nejūties pamesta; Es iemācīšu tev būt stiprai un tu pacelsies pāri saviem ienaidniekiem; Es tevi tam gatavoju; saņem Manu Mieru un patveries Manī;

ΙΧΘΥΣ    Jēzus Kristus

 

2 Dievs runāja ļoti tēvišķā tonī, tajā bija jaušama dziļa intimitāte.
3 Šis pravietojums piepildījās aptuveni pēc nedēļas.

 

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009