True Life In God - Vassula Ryden arrow Hronoloģisks saraksts

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Es esmu gaisma

1986. gada 20. septembrī

Miers tev;

Vai es drīkstu būt kopā ar Tevi?

jā, tu jau esi ar Mani; Es esmu Gaisma;

Vai es drīkstu atrasties Tavā tuvumā?

tu esi Man blakus; tu esi Manī; Es esmu Gaisma;

Vai varu patverties Tevī?

tu esi Manā patvērumā;

Vai drīkstu atbalstīties pret Tevi?

tu vari atbalstīties pret Mani;

Lai saglabātu ticību, man ir vajadzīgs Tavs Spēks;

esmu tevi apveltījis ar Savu Spēku;

Man ir vajadzīga Tava Mīlestība;

tu esi Manis mīlēta;

Es esmu Gaisma; Es atmirdzu ikvienam, lai katrs būtu spējīgs redzēt; nebīsties, Mans Ceļš ir taisns; Mans Ceļš atvedīs tevi pie Manis; sastopoties ar Mani, tu atzīsi, ka Es esmu gaismas pilnais un starojošais Miers un Mīlestības;

nāc pie Manis; vai tu Mani redzi? vai tu Mani dzirdi? nepaliec malā, tumsībā, skaties – tavas miesas locekļi ir dziedināti – tu atkal vari staigāt, tu atkal redzi;1 Es esmu tevi dziedinājis; Esmu dziedinājis tevi no kauna un nomazgājis tavus grēkus; izmanto savas kājas, lai nāktu pie Manis; izmanto savas acis, lai raudzītos uz Mani, izmanto savu ticību, lai sastaptos ar Mani; Es esmu tavs Pestītājs; Es esmu tavs Miers; Es, Jēzus, mīlu jūs visus;

 


1 Šis ir tēlains izteiciens, metafora.

 

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009