True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Brīdinājuma vēstījums pasaulei un ASV.
2002. gada 7. februāris
Mans Cietoksni, Es tevi esmu aicinājis, lai tu pasludinātu Manu Atgriešanos; Es tevi esmu aicinājis, lai tu atklātu Manu neizmērojamo Žēlsirdību visiem Maniem bērniem, kuri vēl arvien ir apātijas un viņu pašu vienaldzības pasaules varā; Mani nemitīgie aicinājumi uz grēku nožēlu nav tikuši sadzirdēti; šobrīd pasaule arvien dziļāk lien grēka muklājā un nāves ēnā; Mana sēkla ir nomirusi, jo tai nav pievadīts ūdens; daudzi no Maniem ganiem Mani ir pametuši, aizraujot sev līdzi Bezdibenī un pazušanā miljoniem dvēseļu; vai kāds vēl varētu sacīt: „mēs neesam tikuši brīdināti; mēs neesam redzējuši nekādas Debesu zīmes;” to sacīdami, šie cilvēki turpina dzīvot paši sev …
šī paaudze ir nomirusi Manam Vārdam un dod priekšroku dzīvot Sātana labā, kurš viņiem dod visu, kas ir pretrunā ar Manu Mīlestības Likumu; viņi to dēvē par brīvību un tiesībām, bet patiesībā ir kļuvuši par Ļaunā gara gūstekņiem; šajos laikos katrs cilvēks ir sagatavojies karam; tumsa valda pār pasauli; cilvēku sirdis, kas ir kļuvušas nekrietnas un visa veida ļauno garu pilnas, tiecas pretim vienīgi Tumsības Valdniekam;
Es jums visiem esmu devis laiku un izdevības atbrīvoties no ļaunprātības un bezdievības, un šajos Žēlsirdības laikos kļūt par Manas Labvēlības atspulgu; Debesīs Es jūsu dēļ ar ķēnišķīgām pavēlēm nemitīgi esmu rādījis brīnumu brīnumus, lai atdzīvinātu jūsu ticību, bet daudzi no jums, it īpaši Savienotajās Valstīs, pēc tam, kad esat tikuši iedrošināti iet pa tikumu ceļu, kurš ved pie Manis un ieved Mūžīgajā Dzīvē, esat pavērsušies pret Mani un pret Maniem vēstnešiem – Mana Vārda nesējiem – un Mani ar nicinājumu atgrūduši; gan augstie, gan zemie atņirdza savus zobus, lai saplosītu šo Darbu;
Mana Ķēnišķīgā Valdīšana stāv pie pašām jūsu durvīm, bet vai jūs esat gatavi Mani uzņemt? ar ķēnišķīgu dāsnumu un vērienu Es esmu klājis garīgā Mielasta galdu, lai atdzīvinātu jūsu garu; kad Es tur stāvēju, gaidīdams, lai jūs pabarotu Pats ar Savu Roku un izglābtu jūs no nāves, jūs atteicāties spert soli uz priekšu; tomēr, pārdomājot jūsu nevēlēšanos patiesi atgriezties un jūsu naidīgumu pret Maniem brīdinājumiem, tad iepriekš redzētās raudu un vaimanu ainas1 nav nekas, salīdzinot ar tiem bēdu pilnajiem rītiem, kuri vēl nāks pār jums2 un kurus jūs paši būsiet uz sevi izsaukuši;
jūsu tauta valda pilnīgi pretēji Manam Mīlestības Likumam, kurš tik ļoti atšķiras no jūsu visnotaļ dīvainās likumu sistēmas, tie ir likumi, kuri atļauj izdarīt visšaušalīgākos noziegumus, kas apdraud ne vien šo zemi, bet arī visa kosmosa stabilitāti;
Es esmu tik bieži pastiepis Savu zizli, lai aizskartu pat neesošas radības;3 šodien Man ar skumjām nākas noraudzīties no augšienes, kā jūsu ļaunie nodomi pavērsīsies pret jums pašiem; pasaule jau tagad bauda sevis pašas uzliktā lāsta augļus, izsaucot dabā sacelšanos dažādu satricinājumu un dabas katastrofu veidā, nosmacējot sevi ar jūsu pašu izdomātajiem plāniem; Es biju jūs aicinājis gadiem ilgi, tomēr tikai nedaudzi ir to ņēmuši vērā; paaudze, tagad šī šķīstīšana, kas nāk pār tevi kā pletne, daudzus atvedīs atpakaļ pie Manis, sava posta dēļ pie Manis atgriezīsies arī tie, kuri līdz šim nicināja Manus brīdinājumus; tad, kad visas šīs lietas būs notikušas, kad ikviena neesoša radība ienāks esamībā, Es aizdegšu virs zemes uguni un atbrīvošu to no posta; kad Dievs runā, Viņa Balss satricina zemi;
Mana Valdīšana pavisam drīz nonāks jūsu vidū, jo Mans Dievišķā apmeklējuma laiks ir pavisam tuvu; tad neviens, kurš ir ticis aicināts atklāti liecināt katram zemes iedzīvotājam, vairs netiks apspiests;4 visi zemes ļaudis būs kā izslāpusi zeme, kura alks pēc Manu Vārdu rasas; viņi liecinās par Visvarenā Trīsvienīgā Dieva darbiem, kuru līdz tam nebija nedz satikuši, nedz arī redzējuši ar savas dvēseles acīm;
lūdziet Debesis, lai šis šķīstīšanās laiks nenāk pār jums ar tādu smagumu, kā tas nāca pār Sodomu un Gomoru;
Mana Baznīca tiks atjaunota;
Mana Vassula, turies pie Manis, jo Es esmu atstājis aiz Sevis daudzus no taviem vajātājiem; pacel Manu Krustu sev virs galvas un pagodini Mani, apliecinādama Manu varenību; ic;


1 2001. gada 11. septembrī. Par šo notikumu tika pravietots jau pirms desmit gadiem – 1991. gada 11. septembrī, un tas bija brīdinājums uz atgriešanos.
2 Atkl 11, 18: „Ir pienāks laiks iznīcināt tos, kas iznīcina zemi.”
3 Garīgi mirušos.
4 Atkl 11, 11: „Pēc trīs ar pusi dienām Dievs dvesa viņos dzīvību, un tie piecēlās.”
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Nāc pie Manis kā bērns.

Vakardienas vēstījums:
Manas Svētnīcas mūri tiks atjaunoti.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009