True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu esi ieelpojusi svelošu atkrišanu.
1998. gada 5. novembris
(Pirms sava brauciena uz ASV piedzīvoju ļoti lielu pretestību. Tā vien šķita, ka piepildās Kunga teiktais – tuvojoties Svētajam Garam, dēmoni sāk mežonīgi plosīties, ļaunuma spēki dara visu, lai izraisītu haosu. Cik tipiska ļaunā gara darbība, kad viņš cenšas iznīcināt Mūsu Pestītāja glābjošo vēsti! Cik bieži viņš šādā veidā ir uzbrucis Dieva uzticamajiem bērniem vēl pirms manas atbraukšanas! Lai tiek piedots tām dvēselēm, kuras klausās Sātana čukstos, un lai tās tiek pasargātas no ļaunuma…
Par spīti troksnim, kurš nāca no Elles dziļumiem, Dieva varenā Roka spēja to apklusināt, un beigās Kungs guva uzvaru. Tūkstošiem cilvēku nāca, lai ieklausītos Kunga vēstījumos. Tie, kuri Sātana iedvesto maldu ietekmē bija izdarījuši nepareizu spriedumu par mani un nevēlējās manu klātbūtni, tika atstāti bez spēka…)
Svētīgs ir cilvēks, kurš rūpējas par taisnību un darbojas pēc taisnības…
Mans bērns, saproti, ka ikviena mēle, kura par tevi ir izteikusi apsūdzošus pravietojumus, Tiesas dienā tiks atspēkota, ja vien tā neatgriezīsies; tiem ir vajadzīga lūgšana un gandares vīraks;
dēmonus kaitina Mana Svētā Gara skaņa, un tie pastiprina savus spēkus visos iespējamajos veidos; tie iet līdz galam, nežēlīgās dusmās un ar meliem uzbrukdami Maniem vēstnešiem, jo šīm Varām, Valdīšanām un Spēkiem virs zemes pieder liela vara, tomēr nebaidies, jo arī viņi pakļaujas Manām pavēlēm; tie Manā priekšā bailēs atkāpjas un dreb, redzēdami Manu Krustu;
Mana priekpilnā vēstnese, Es tevi esmu svaidījis ar eļļu, lai tu būtu Manas Mīlestības, Vienotības un Izlīguma Atbalss; Es atkal un atkal atkārtoju, ka esmu darījis tevi par liecinieci Savu ļaužu priekšā, redzi?; visi pulcējas un nāk, lai klausītos Manā Mīlestības Dziesmā, un, to darot, viņi sāk starot, jo Es kā saule apspīdu viņus ar Savu Spožumu un Godību;
šodien Es tev saku: tava Pestītāja uzvara ir arvien tuvāk, un Es nekavēšos atgriezties; Es nesīšu pestīšanu tiem, kuri Mani mīl;
jau kopš iesākuma Es pasludināju nākotni un pravietoju par gaidāmajām lietām, tomēr daudzi jau ir nosirmojuši, bet vēl arvien nav sapratuši Manis teikto un nekad arī nesapratīs; no šī brīža tu saņemsi sapratni; paaudze, reiz1 Es tevi jau brīdināju, ka Lielās Atkrišanas dēļ dumpinieki,2 kuri sevi dēvē par zinātniekiem, slepus ir aizbarikādējuši ceļu uz Manu Svētnīcu, tie atklāti to izlaupa ar nolūku sabradāt kā dubļus uz ielas Manu Dievišķību un Manu mūžīgo Upuri, paši izdodami apkaunojošus likumus;
Es sacīju, ka Mana Roka vēl arvien ir pacelta sitienam, un Mana Taisnība nāks pār jums, pārklājot jūs ar plašām čūlām, tā apdedzinās jūsu paaudzi un visu dzīvo, kas tai ir apkārt; tai mirklī daudzi vēlēsies elpot, bet ieelpos vienīgi svelošu vēju – tas viņus iekšēji dedzinās, darīdams viņus par dzīvām lāpām;
izvirtusī paaudze, vai nezini, ka šajās tumsības dienās, kurās tu dzīvo, tu esi ieelpojusi svelošu atkrišanu? tu esi ieelpojusi atkrišanu, kura dedzina gan tavu iekšieni, gan ārieni un rada tavā dziļākajā būtībā neskaitāmas čūlas; daži vaicās: „kāpēc Dievs mums to ir darījis?” vai neesat lasījuši, ka „jau tagad Dieva dusmas parādās no Debesīm pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas apslāpē patiesību”?1 bet neviens nav sapratis Manis teikto…
Es esmu aicinājis uz patiesu un dziļu gandari, lai jums nebūtu jācieš Atkrišanas sekas, bet esmu saņēmis vienīgi nelielu gandari, jo paļāvības trūkuma dēļ uz Mani Manis teiktais ir ticis pakļauts cenzūrai; viņi nepaļāvās uz Mani un arī pilnībā nenoticēja Manam Spēkam, un līdz ar to nespēja arī izplatīt Manus vārdus, kuri bija izteikti, lai brīdinātu šo paaudzi;
paaudze, tevis pašas uzvedība un darbi ir izraisījuši šo Atkrišanu, un tā caurdur tavu sirdi, un tai pašā laikā, kamēr Es tev saku šos vārdus, Manas Acis piepilda Asins Asaras, un Mana Sirds jūsu visu dēļ nepārstāj raudāt kā flauta …
šodien tu, paaudze, runā tā: „Mans Dievs, es esmu noraizējies par sevi un savu ģimeni; svelošais vējš man liek locīties sāpēs;” tomēr līdz pat šai dienai Manis teiktais netiek ņemts vērā un uztverts nopietni; piedzīvodama iekšēju svelmi, tu slāpsti pēc svaiga gaisa, bet, kad Mans Svētais Žēlastības Gars nonāk pār tevi, lai dāvātu brīvību, kad tas nonāk Savā Godībā pie tevis, lai tu ieelpotu Dzīvības Dvesmu – Dieva Elpu, kas ir Svētais Gars, – tad jūsu dumpīgās un nevaldāmās sirdis turpina Mani atstumt;
Mana Atgriešanās ir neapšaubāma, bet jūs vēl arvien neesat pilnībā izpratuši tās nozīmi; tā arī tas ir, Mana Vassula, – Mana Mīlestība liek Man pasteidzināt Savu atnākšanu;
nav vairs ilgi jāgaida, līdz Visvarenība, Gudrība un Labums gūs savu uzvaru; ecclesia atdzims tās Trīsvienīgajā Godībā; svētīgs ir tas, kurš ļauj Man mājot viņa dvēselē;
svētīgs ir tas, kurš piekļaujas Manām Krūtīm un ļauj Man viņu apskaut, – viņa dvēsele Manos Pagalmos tiks pazīta2 pēc Manas smaržas, kas gulstas pār viņu;
svētīgs ir tas, kurš pieņem Manu Vārdu un to ievēro, jo viņš tiks atzīts par svētu;
saki šai paaudzei – it īpaši tiem, kuri Mani nepazīst, – ka Es Savā Dievišķajā Mīlestībā, kura ir devusi tev pārdabiskas žēlastības, lai tu augšāmceltu Baznīcu, To izgreznotu un pavērtu Tai Dzīvā Ūdens Avotus, Es esmu šīs atklāsmes Autors un Es aizturu vēl lielākas Sava Spēka žēlastības, kuras tev tiks dotas vēlāk, to noteiktajā laikā;
Kungs, Tu par brīvu esi man devis žēlastības no Saviem labumiem. Kungs, Kas mīli Dzīvību, Tava Žēlsirdība ir glābusi mani un daudzus citus. Gods Dievam, lai ir slavēts Viņa Svētais Vārds.
Mana iemīļotā, paliec tagad savā Atdusas vietā;3 melodiskie sirdspuksti, kurus dzirdi, ir Manas Mīlestības Nopūtas par katru no jums;
nāc; mēs, mums?
ΙΧΘΥΣ


1 1988. gada 3. jūlijā.
2 Dumpinieki citiem vārdiem ir „Sātana dūmi” par kuriem pravietoja pāvests Pāvils VI.
1 Rm 1, 18.
2 Pieņemta.
3 Viņa Vissvētākajā Sirdī.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009