True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Āmen gatavojas ar rijošu uguni šķīstīt ikvienu tautu.
1997. gada 18. februāris
Mans Psalms un mana Himna, mans Āmen… Mans Brāli, mana Māsa un mans Draugs, mans Tēvs un mana Māte, mana saldā Smarža un mans Vīraks, mana Saule un mana Gaisma, mana spožā, nekad nedziestošā Liesma, mans nemitīgais Mielasts, mana Drošība un mana stipruma Klints, mans Pieaugums un mana Bagātība, manas Durvis uz mūžību – kas gan Tev liek lēkāt aiz prieka, redzot paejot garām šo pīšļu saujiņu?
viņas pilnīgā niecība liek Manai Sirdij palēkties ar tādu līksmību, ka pat Mani eņģeļi, kas stāv Man apkārt, to ievēro;
Tu un vienīgi Tu esi mans Biķeris…
ko gan visu lai Es nedotu tik trauslai radībai ... ko visu Es neesmu gatavs darīt … lai tavs gājums kopā ar Mani pasaulē tiek svētīts, jo tas izglābs daudzas dvēseles;
lai pat kalni un pakalni zemu noliecas, izdzirdot Manu miera himnu, kas dota Maniem ļaudīm; atgādini tiem, ka Es aizsargāšu visnabadzīgākos;5 saki viņiem, ka jūsu dienās sāks uzplaukt tikumi, un pavisam drīz vispārējs miers pārklās Manu radību, un Mana valstība izpletīsies no jūras līdz jūrai; tad Zvērs aiz bailēm sarausies Manas Klātbūtnes priekšā, bet tavi ienaidnieki, kuri ir arī Manējie, zemosies putekļos; Āmen gatavojas ar rijošu uguni šķīstīt ikvienu tautu, jo Es ienīstu atkritēju rīcību; patlaban Debesis rīkojas, tādēļ ietērpies Manī kā visdārgākajā talārā, lai mūsu kopīgajā ceļā pasludinātu Āmen teikto; liec savus soļus Manās Pēdās, kuras ir piesūkušās ar Manām Asinīm;
bērniņ, Es tevi mīlu; pagriezies un paskaties uz Mani, un pasaki Man, ka arī tu Mani mīli; kopā ar Mani Mīlestībai nav beigu, Mana Mīlestība ir mūžīga un droša; centies atdarināt Mani; piepildi sevi ar Manu Mīlestību;
Es, Jēzus, tevi svētīju;
ΙΧΘΥΣ
 


5 Nabagos garā.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009