True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Vispirms vajag paklausīt Dievam un tikai tad cilvēkiem.
1996. gada 29. decembris
Mans Kungs?
Es Esmu; Es stāvu tavā priekšā; nebaidies, Manu bērniņ;4 vai neesi dzirdējusi, ka vispirms vajag paklausīt Dievam un tikai tad – cilvēkiem? Mans bērns, ko tu esi izdarījusi!
(Pēdējā teikumā es sadzirdēju, ka Dievs ir pārsteigts, bet reizē arī „šokēts”. Viņa pārmetums bija kā mātei, kura ir pieķērusi savu bērnu nedarbos. Kungs nepavisam nebija bargs, drīzāk vīlies un noskumis.
Izrunājot šos dažus vārdus, Viņš lika man saprast, ka Viņš to jau ir teicis iepriekš. Un, pirms Viņš pabeidza teikumu, Viņš man ļāva izprast, kur un kam šie vārdi tika adresēti.
Kad vēstījums bija pabeigts, es atvēru 1. Mozus grāmatas 4. nodaļas 10. pantu un vārdu pa vārdam izlasīju, kad Kungs bija pārsteidzis Kainu vienu klīstam apkārt klajā laukā, kad tas bija nogalinājis savu brāli Ābelu. Ar to pietika, lai es saprastu, cik smags bija mans grēks…)
tu piederi Man un, lai arī tu neesi nekas, Mana Mīlestība vienmēr tevi atbalstīs; lai arī tu esi grēciniece, Mana Žēlsirdība vienmēr nogādās tevi atpakaļ tavā mantojumā; jā – tā tevi ievedīs Manā Vissvētākajā Sirdī; Manas Godības un Manu Svēto priekšā tu neesi nenieka vērta,5 tomēr, kad tu esi Manā azotē, tu esi paslēpta Manī – tu atrodies Tajā, kurš attaisno grēciniekus;6 tādēļ, nabaga mazā radība, tava dvēsele Manis dēļ ir attaisnota;
šis bija viens no taviem kritieniem, tomēr, lai arī cik smags nebūtu bijis tavs grēks,7
žēlastība būs pat vēl lielāka par pāridarījumu, jo tu esi apzinājusies1 nodarīto un nākusi pie Manis pēc piedošanas; tagad tu atkal esi dzīva, tomēr ne pati savā spēkā, bet gan Manējā;
nāc pie Manis pēc padoma vienmēr, pirms tu pieņem kādu lēmumu, un Es tev allaž došu labu padomu un vienmēr atbildēšu uz tavām vajadzībām; ievēro Manu Bausli, ko esmu tev devis, un neskumdini Mani; atgādini ikvienam, ko cilvēcei dod Mana Gara Skaistums: tas atnes mieru, laipnību, mīlestību, pacietību, patiesumu, nesavtīgumu, savaldību un žēlsirdību, un tas viss ievedīs viņus mūžīgajā dzīvē;
Manu bērniņ, nekad nepagursti, kalpojot Man; lai arī tev ir jānes daudzi krusti, nežēlojies; ja arī tu esi Mana visvairāk vajātā sava laikmeta vēstnese, tad tas ir tādēļ, ka tu nāc no Manis, un tev dotais Vārds ir patiess; Mans Vārds skaidri atklāj, ka šīs paaudzes ceļi ir ļauni un saistīti ar pazemes pasauli, bet Es palikšu ar tevi; Mans Svētais Gars būs tavs Sargs un tavs Gaismeklis, tavs Prieks un tavs Spēks; Viņš tevī uzturēs gara možumu, jo tu esi apslēpta Mūsos – trīskārt Svētajā Dievā;
nāc pie Manis pilnīgā paļāvībā un atceries – tavi pārbaudījumi ir Mans Gods … ic;
„Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Viņš nebaras vienmēr un nedusmojas mūžīgi.
Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu vainām.”
(Ps 103, 8 – 10)
 


4 Es notrīcēju, jo Viņa Klātbūtne bija ne vien Godības un majestātes pilna, bet arī atmirdzēja visā Viņa Dievišķības spožumā.
5 Es ļoti priecājos par šiem vārdiem un arī par to, ka ikviens tos varēs izlasīt, it īpaši tie, kuri tā vietā, lai teiktu: „Dievs, Dievs, slava Tev!”, saka: „Vassula, Vassula!”
6 T.i. – piedod mums.
7 Nepaklausības grēks.
1 Kamēr pierakstīju šos vārdus, Kungs man lika pievienot: „ne pati saviem spēkiem, bet gan Manā žēlastībā…”
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009