True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Apustuļa Pāvila vēstījums.
1996. gada 4. septembris
(Jutos iedvesmota lūgt svētā Pāvila aizbildniecību, jo viņš jau vairākas dienas neizgāja man no prāta, mana uzmanība bija piesaistīta viņam. Likās, it kā viņš nemitīgi mani vajātu. Es jutu viņu tikpat tuvu sev līdzās kā Kungu, kad Viņš man diktē Savus vārdus. Lūgdama viņu, es saņēmu no svētā Pāvila šādu padomu:)
miers, mana māsa Kungā; rūpējies par savu grupu,1 un nekad neaizmirsti viņus iedrošināt … lai jūsu sirdis ir svētas, un lai jūsu sirdis sludina augšāmcēlušos Kristu; lai Kristus vienmēr ir jūsu domu un sarunu centrā;
Dievs jūs visus ir aicinājis uz līdzdalību Viņa Godībā; Viņš dāvā Savu labvēlību pazemīgajiem un nevainīgajiem; pāri visam rūpējieties par savu šķīstību, lai jūs ar tīru sirdsapziņu spētu nostāties Kunga Vaiga priekšā; Žēlastības Gars ir pār jums, un ikviens no jums ir saņēmis kādu īpašu žēlastību; šīs īpašās žēlastības jums ir tikušas dotas Baznīcas labumam, lai sludinātu Augšāmcēlušos Kristu – lai nestu vēsti, kas jūsu dienās tiek uzskatīta par nepatiesu; jums ir jāsalauž šī uzceltā melu barjera, kura tiek celta; kā izveicīgi mūrnieki,1 kuri būvē māju, šie Baznīcas ienaidnieki ar izveicību un viltu veic savu iznīcības darbu;
šodien Dievs izvēlas vājos un grēcīgos, lai uzveiktu to, kas šīs atkritušās pasaules acīs ir varens un ievērojams! Viņa Svētā Gara Klātbūtne pacels2 ļoti daudzus mirušos; jūsu dienās amorālums ir šīs samaitātās pasaules kronis; tomēr jūs, mani draugi, kas Atklāsmi esat saņēmuši visā tās spožajā gaismā, turpiniet ar neatlaidību sludināt Dieva Godību, sludiniet Dzīvo Kristu un nebaidieties no vajāšanām, tieši otrādi – priecājieties! vai Kungs jums varētu dāvāt vēl lielāku žēlastību?
tuvojoties mestam šķēpam, necīnieties – vai jūs neesat apzinājušies tā vērtību? tā vietā priecājieties Dieva Klātbūtnē, līksmojiet Viņa Gara Klātbūtnē un dedzīgi slavējiet Viņu, jo Viņš ir Tas, Kurā jūs dzīvojat, Viņā jūs kustaties un elpojat, Viņā jūs atdusaties3 un kādu dienu atdusēsieties Viņā mūžīgi
un tu, mana māsa Kungā, pavadi vairāk laika ar Kungu, un lai tavas vienīgās rūpes ir Viņa Baznīca;
 - es, svētais Pāvils, mūsu Kunga Jēzus Kristus apustulis, tev saku: esi drosmīga un nepadodies, paliec Dieva žēlastībā un baudi Viņa Klātbūtni;
 Es tevi svētīju Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā; esiet kā viens …


1 Rodas salas lūgšanu grupa.
1 Divkārša nozīme (angļu val. mason nozīmē: 1) mūrnieks, 2) masons jeb brīvmūrnieks).
2 Augšāmcels, liks atgriezties.
3 Atsauce uz Ebr 3, 7 – 19.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009