True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.
1996. gada 19. augusts
(Svētais erceņģelis Miķelis.)
Tēva un Visaugstā Dieva bērns, Laulātā Drauga laulātā draudzene, Svētā Gara dārzs, Vissvētākās Trīsvienības augli, vai zini, ko nozīmē „bijība Kunga priekšā”? tas nozīmē ienaidu pret visu, kas ir ļauns un ir pretstats Dievam; Dievs ir labs un lēnprātīgs, Viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un mīlošs, Viņš ir Patiesība;
lai Tava dvēsele bīstas Dievu un atļauj Viņam darīt tevi pilnīgu; bijība Kunga priekšā ir Gudrības sākums, un Gudrība ir tikusi dota patiesiem bērniem – jo tādiem pieder Debesu Valstība, tādēļ, ja vien jūs neizmainīsiet savas sirdis2 un neatbrīvosieties no ļaunprātības, jūs nekad neieiesiet Dieva Valstībā;
ak … vai jūs neesat dzirdējuši, kā Mūsu Radītājs, trīskārt Svētais Dievs, visa uzvarētājs, radīdams jūs, raudāja prieka asaras? jā, tas pats Dievs, Visaugstākais, varenais un dzīvais Dievs, Kuram jūs esat parādā savu dzīvību, Kurš jūs ir radījis – tieši pret Viņu šodien ir pavērsusies pasaule;
kā gan cilvēks var noticēt, ka viņš izbēgs no Dieva Taisnības? vienmēr viss ir zem Viņa visu redzošā Skatiena, un Viņš redz, ka noziegumi pret Viņa Svētumu ir kļuvuši smagāki nekā jūras smilts … cik ilgi gan lai Viņš noskatās, kā tiek apgānīts Viņa Attēls? vai cilvēks var pats sevi uzturēt ne no kā, un cik ilgi gan? noraidīt Uzticīgo Mīlestību nozīmē noraidīt Dzīvību, tomēr Dievs, kuru viņi ir aizmirsuši, nekad nav aizmirsis viņus;
es tagad varu lūgt, lai Viņš būtu jums žēlsirdīgs un apžēlotos īpaši par tiem, kuru sirdis ir viscietākās; vājie un nabagie ir jāglābj no Sātana ķetnām, kurš perina plānus, lai Dieva bērni pakristu; tādēļ nāciet! atkal vērsieties pie manis, un es aizlūgšu par jums; nāciet vienprātībā, lai izglābtu Dieva bērnus – nāciet un lūdziet! kamēr es jūs brīdinu, ir arī tādi, kuri neklausās; lūdziet manu aizbildnību – es jūs aizstāvēšu un pasargāšu no ļaunā un viņa varas;
tāpat kā Debesis slavē Dieva brīnumainos darbus, slavējiet arī jūs bez mitēšanās Visaugsto, savu Radītāju, jo kurš gan Debesīs ir līdzīgs Visvarenajam, kurš no Dieva dēliem var sacensties ar Viņu? Viņa Tronis ir kā saule manā priekšā un sauc: „Taisnība!”; ja reiz Svētais ir runājis, Viņa Vārds piepildīsies, un Taisnība tiks piepildīta caur uguni;
tie, kuru sirdis ir bijušas patīkamas Dievam un kuri sauca uz Viņu: „Tu esi mans Tēvs, mans Dievs, un manas pestīšanas Klints!”, kļūs par Viņa pirmdzimtajiem un nebaidīsies no Dienas, kad Viņš nāks ar uguni;
pavisam drīz Jahve ir nolēmis nākt jūsu vidū; ļaujiet man sadzirdēt jūsu dedzīgās lūgšanas, un tad uzdodiet sev šādu jautājumu: „ko Kunga Diena nozīmēs tieši man?” tad katrs, kurš ir iesaistījies sazvērestībā ar ļauno, izpostīs pats sevi; tādēļ es jums saku: nāciet un sējiet miera un izlīguma sēklas, lai jūsu augļi ir patīkami Visaugstajam, un Debesis kļūst par jūsu atalgojumu;
svētais Miķelis, Dieva erceņģelis;
 


2 Tagad svētais Miķelis uzrunāja katru no mums.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009