True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Ar labestību izturies pret citiem. Vēstījums Brazīlijai.
1995. gada 4. jūlijs
(Kuritiba, Brazīlija.)
meitiņ, miers lai ir ar tevi; atceries, ka vienīgais, kas Man patiešām vajadzīgs, ir mīlestība;
pasaki viņiem,1 lai tie mācās Mani mīlēt, lai mācās Mani pielūgt; vai nezināji, ka dzīves beigās ikviens tiks tiesāts saskaņā ar savas mīlestības mēru? ja būsiet izbaudījuši Manu Labestību, tad ar labestību izturēsieties arī pret citiem; atveriet savas sirdis un ieaiciniet Mani, lai jūs Mani iepazītu;
Mīlestība ir tev līdzās;
 
1995. gada 7. jūlijs
(Džoinvilla, Brazīlija.)
Mana Vassula, Es, Jēzus, tev dāvāju Savu Mieru – Mieru, kuru neviens tev nevar atņemt!
sargies no konfliktiem, kuri varētu rasties jūsu vidū, lai izjauktu Manis dāvāto harmoniju un to Miera straumi, kuru jums dāvā Mans Darbs; tagad klausies un pieņem Manu padomu: strādā tā, kā tu līdz šim kopā ar Mani esi strādājusi; Mans darbs tiek paveikts mierā, harmonijā un priekā; Es ļoti priecājos, kad atrodu tavā sirdī labvēlību un degsmi būt Man patīkamai; nāc kopā ar Mani un ļauj Manai Sirdij uzrunāt tavējo; kad Es runāju, pieraksti Manus Vārdus tā, kā tu jau to esi darījusi; tev tos pierakstot, Es svētīju tevi pašu un visu tevis pierakstīto; mīli Mani – tavā mīlestībā Es tieku slavēts un pagodināts;
mīli Mani un mierini Mani;
mīli Mani, un tu nekad neiesi bojā;
mīli Mani, un Es tavā mīlestībā vienošu Savu Baznīcu;
mīli Mani – pateicoties tavai mīlestībai, var mazināties Mana Tēva dusmas;
mīli Mani un pievienojies svēto lūgšanām;
 - viss, ko Es no tevis lūdzu, ir mīlestība; viss, kas Man ir vajadzīgs no visiem jums, ir jūsu sirds; Man ir vajadzīgas jūsu sirdis, lai vienotību radītu jūsu sirdīs; Vassula, lai abas Māsas2 savestu kopā, Man ir vajadzīgi upuri;
ziediņ, Es tev saku: tavas misijas laikā Brazīlijā Es esmu saņēmis Man pienākošos godu un slavu; ic;
 
1995. gada 9. jūlijs
(Sankarlo, Brazīlija.)
Mans Vārds ir Jahve; meitiņ, ieklausies Manā Balsī: Es esmu tavs Sargs, kurš priecājas tevī; atļauj Mums1 tevi piesātināt ar Mūsu Zināšanām, lai caur tevi Mēs varētu mācīt jūs visus; atļauj Man, izmantojot tavu roku, atklāt Savu Attēlu šai paaudzei; Es gribu, lai Mani bērni Mani pazītu labāk; pagodini Savu Debesu Tēvu;
Es, Jahve, tevi mīlu;
 


1 Manas konferences un liecības laikā.
2 Romas katolisko Baznīcu un pareizticīgo Baznīcu Kungs uzlūko kā Divas Māsas.
1 Vissvētākajai Trīsvienībai.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009