True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atbrīvo vietu Manam Svētajam Garam.
1995. gada 27. februāris
(Indonēzija.)
Mani vēl arvien mulsina Tava izvēle, mans Kungs, un viss, kas notiek ar mani!
nemulsti!3 Es esmu Debesu un zemes Kungs; Es tev apliecinu, ka no Nekā spēju izveidot Altāri, uz kura novietot Savas Bagātības … pasaki Man: kādā veidā tu esi ieguvusi visas Zināšanas, spēku un degsmi evaņģelizācijai?
Caur Tavu Svēto Garu, Kungs!
jā, caur Mana Svētā Gara spēku; tagad sagatavo sevī vietu, kur Svētais Gars varētu iesēt Debesu sēklas, atļauj Manam Svētajam Garam apkopt tavu zemi un izveidot tevī Ēdenes dārzu zemes virsū; atļauj, Mana mīļotā, Manam Svētajam Garam sadedzināt tevī visus sakaltušos augus un to vietā iestādīt Debesu dēstus un jaunos Vīnogulājus; atļauj Manam Svētajam Garam pārveidot tavu dvēseli vēl vienā Paradīzē, kur Mēs4 justos pazemības, miera, mīlestības un prieka ieskauti;5 jā, atļauj Manam Svētajam Garam iesakņoties tavas dvēseles pašā vidū un pārveidot to par vēl vienu Paradīzi; tagad sagatavo telpu Manam Svētajam Garam, lai Viņš mājotu tevī un spētu turpināt tevi mācīt, kā dzīvot Patiesu Dzīvi Mūsos;6 tagad atkārto šos vārdus:
„Kungs, dāvā mums Savu Valstību, lai mēs varētu iemanot neiznīcību un dievišķību un caur tām ieietu mūžīgajā dzīvē. Āmen.”
iemācies saprast, ka vienīgi Mana Svētā Gara sētās sēklas spēj nest augļus pārpilnībā; bez šīm dievišķajām sēklām tava dvēsele paliks tuksnesis, neiekopta, sausuma pilna zeme! tādēļ nemulsti, meitiņ, par Mana Svētā Gara darbību …
nāc, Manu skolniecīt, un evaņģelizē Manās sapulcēs; ic;
 


3 Šie vārdi izskanēja kā pavēle.
4 Vissvētākā Trīsvienība.
5 Tās ir Paradīzes sēklas un dēsti.
6 Vissvētākajā Trīsvienībā.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009