True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Šī atlikuma dēļ Es pasteidzināšu Sava plāna piepildīšanos.
1995. gada 12. janvāris
Kungs, lai Tava Balss šajā gadā atskan tik spēcīgi kā vēl nekad agrāk. Cik ilgi vēl Tava tauta būs tā, kas sauc pēc palīdzības? Tradīcija, kuru Tu mums atstāji, pamazām zaudē savu spēku, Patiesība ik dienas tiek zaimota, un atkritēji paņem visu labāko, kas ir piederējis Tev uzticīgajiem. Protams, ka Tu redzi šīs šausmas. Cik gan ilgi, ak, Jahve, mums vēl nāksies saukt uz Debesīm: „Apspiešana!” un Tu kavēsies nākt pie mums?
 Mēs esam smagi ievainoti, un Tu Pats esi vienīgās zāles. Vai šajā gadā Tu neļausi atskanēt Savai Balsij visā tās spēkā?
Atkritēji jau ir sākuši piesavināties Tava Dēla Upuri – vai Tu vēl kavēsies apturēt viņu ļaundarību? Lēnām mums tiek atņemta mūsu pestīšana, un Tu, mans Kungs, – vai Tu vēl arvien klusēsi?
Mums tiek pavēlēts nepravietot Tavā Vārdā, un mēs tiekam dzīti laukā no Tava Nama. Mēs tiekam izraidīti, kad liecinām par Tavu Mīlestību, un mums tiek pavēlēts ciest klusu. Vai redzi? Vai redzi, kādu sajukumu viņi ir radījuši Tavā Svētnīcā? Vai redzi, kā Tavs Svētais Gars ik dienas tiek zaimots?
Kad Jona savās briesmās brēca uz Tevi, Tu viņam atbildēji. Kad no Šeola dzīlēm viņš sauca uz Tevi, Tu viņam atbildēji, un viņš sadzirdēja Tavu Balsi.
Vai šodien, mans Dievs, mūsu vaimanas vēl nav sadzirdētas, vai tās vēl nav aizsniegušas Tavas Ausis?
Kad Jonu aprija zivs, viņš trīs dienas un trīs naktis palika tumsā… Kungs, kas gan notiks ar mums? Vai mums būs jāpaliek uz mūžiem šai tumsībā?
Tu esi tāds, kas garā nabadzīgajiem piešķir taisnību un aizstāvi taisnīga cilvēka lietu – pievērs Savas Acis mūsu ciešanām un izglāb mūs!
Savu Mieru Es tev dodu;
Mans bērns, dzirdi Mani un raksti: šī atlikuma dēļ Es pasteidzināšu Sava plāna piepildīšanos, tādēļ palieciet nomodā, jo jūs nezināt, kad sadzirdēsiet Manu Uguni … un Mans Svētais Gars tiks izliets pār daudziem jo daudziem; ja tu sastop izmisušos, tad iedrošini viņus; saki tiem, ka viņu Debesu Tēvs ir nolēmis pasteidzināt Savu ieceru īstenošanu;
drīz – un tas ir tavs „drīz”1 – Es runāšu, un Mana Balss būs kā uguns, kas iznīcina tos, kuri iznīcina zemi;2 saglabā modrību un pacietību – vēl īss brīdis, un Mani Vārdi piepildīsies; Mana Tiesa būs taisnīga;
 


1 Mana „drīz” izpratne ir cilvēciska. Dieva „drīz” var ilgt arī 1000 gadus!
2 Atkl 11, 18.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Esi bez bailēm, Es esmu ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Mīlestības darbi

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009