True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Raksti nekad nemelo.
1994. gada 18. augusts
(Mūsu Svētās Mātes vēstījums.)
meitiņ, Mana Sirds jūt iepriecinājumu ikreiz, kad tu pievienojies svētajiem viņu lūgšanās… Mans mīļais bērns, tu piedalies tajā pašā cīņā,2 kurā ir iesaistīti visi Debesu svētie; arī Es tur esmu klāt, tādēļ lai tava paklausība Dievam ir neierobežota;
pieņem visu, ko Dievs tev dāvā; Viņš Pats ar Savu Roku Savā nesavtībā dāvā tev iespēju, brīvību un spēku nest savu artavu Baznīcas atdzimšanā; ja vien tu paliksi kā dzidrs spogulis, tad tu atstarosi Dieva Tēlu, un Viņa Darbi tevī atspīdēs tā, ka ikviena tauta izlasīs Dzīvības Vārdu un pieņems Kristu ar atvērtu sirdi;
vēl ir jānotiek ļoti daudzām dziedināšanām, bet pilnībā paļaujies uz Kungu, jo Viņš Pats ir tavs svētais Ceļabiedrs; tā kā esi piedzīvojusi augšāmcelšanos, lai būtu kopā ar Manu Dēlu Jēzu Kristu, tad tev ir jādzīvo patiesa dzīve Dievā; lai ikviena tava doma būtu pievērsta Debesu lietām; arī pārējiem māci domāt par Dievu, runāt par Dievu un ilgoties3 pēc Viņa; tad viņi sapratīs, ka Dievs ir Dzīvība, Prieks un Debesu Miers; redzi, tuvojas dienas, kad šai īpašajai žēlastībai, kuru Dievs dāvāja pasaulei, pienāks beigas;
Vassula, tiem, kuri apgalvo: „neviens no kanoniskajiem likumiem mums neliek ieklausīties pravietojumos,”4 atbildi, ka Raksti nekad nemelo, tie saka: „pielūkojiet, ka nenoraidāt To, kas runā. Jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no Tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad Viņš pasludinājis, sacīdams: „Vēl vienreiz Es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis;”5
tuvu klāt pienācis ir šai bezdievīgajai paaudzei Debesīs noliktais sods; Es turpināšu būt jums līdzās, iedrošinādama jūs lūgties, gavēt un dzīvot patiesu dzīvi Dievā; ja vien jūs man atļausiet, Es turpināšu jūs vest tuvāk pie Dieva;
Es, „i Panayïa”,1 svētīju ikvienu no jums un saku: pār ikvienu no Saviem maziņajiem Es esmu pārklājusi Savu apmetni, lai jūs pasargātu no ļaunā, kurš kā rūcošs lauva nemitējas klīst jums apkārt;


2 Garīgā cīņa caur lūgšanu, mīlestību un paklausību Dievam.
3 T.i. – sekot vislielākajam Dieva bauslim un piepildīt to dzīvē.
4 Vissvētākā Jaunava runā par mūsdienu pravietojumiem.
5 Ebr 12, 25 – 26.
1 Grieķu valodā – Vissvētākā Māte, tiešā tulkojumā – „Vissvētākā”.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mans Tēvs rod iepriecinājumu tieši bērnos

Vakardienas vēstījums:
Lai miers ir tavai dvēselei

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009