True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tavas drēbes mirks tavās asinīs.
1994. gada 8. augusts
Raugi, Kungs, Tava labvēlība mani piecēla un darīja par Tavu dzīvo piezīmju grāmatiņu, Tavu atbalsi un Tavu arfu.
Mans Eli, zinot, ka Tavas domas ir augstākas par manējām un Tavi ceļi ir augstāki par manējiem, tāpat kā Debesis ir augstākas pār zemi, es Tevi lūdzu, nāc un caurskati mani.
Nāc un pārbaudi manu sirdi, pārbaudi mani Savā Ugunī un pēc Savas labpatikas caururb Mani ar Savām bultām. Pārliecinies, vai nestaigāju pati savus posta ceļus. Vadi manus soļus ceļā, kurš ved uz Tavu Mūžīgo mājokli, jo es tik ļoti ilgojos kādu dienu staigāt Tavos Debesu pagalmos!
Es tik ļoti mīlu tavu garu… Mani iepriecina tas, ka arī turpmāk varu izmantot tevi par Savu piezīmju blociņu, Savu atbalsi un Savu arfu – lai arī cik neskaidra būtu tās skaņa, Es izdarīšu visu pārējo; Es tev apsolu, ka caur tevi visām tautām atklāšu Savu Godību; paej malā un atļauj Man ienākt;
Es tev saku: daudzi šajos Vēstījumos atpazīs Mani kā Visaugsto; …un Es pat pagāniem likšu ilgoties pēc Manis;1 Mans Gars kā maiga vēja pūsma aizskars viņus; Es iešu uz zemēm, kuras nekad nav turējušas svētu Manu Vārdu; Es uzrunāšu cilvēkus, kuri nekad nav Mani lūguši, nedz arī piesaukuši Manu Vārdu;
Kungs, atver manas lūpas, un mana mute atkārtos vienīgi tos vārdus, kurus Tu man esi devis.
jā! Es likšu visai pasaulei sadzirdēt Manu Balsi; esi paklausīga, un Es tevī piepildīšu Savu Gribu; tai pašā laikā Es turpināšu tev klusībā2 mācīt Savu Gudrību, kura liek apbrīnā apstulbt filozofu prātiem; lepnajiem Es atmaksāšu ar to, ko viņi ir pelnījuši; Es apmulsināšu gudros – viņi pieredzēs tādu apjukumu, ka vairs nespēs atšķirt savu labo roku no kreisās; šodien viņi ir tie, kuri priecājas paši par saviem maldiem un savu Bābeles torni; šie gudrie ir nopirkuši visu pasauli – viņiem pieder viss…3
Kungs, vai es drīkstu Tev atgādināt, ka arī viņi ir Tavi bērni?
Es vēl neesmu sadzirdējis viņus sakām: „nav neviena cita dieva kā vienīgi Tu, Tēvs!”
(Šī atbilde mani ļoti apbēdināja…)
Kungs, Rakstos ir teikts:
„Es esmu Kungs un cita nav neviena! Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu. Es esmu Kungs, kas visu to dara.” (Is 45, 6 – 7)
Kungs, Tu esi Debesu un visa Valdītājs! Tu esi Svētais, tādēļ, protams, ka Tu spēj apspīdēt tumsību, ienesdams tajā gaismu. Ikvienam ir zināma Tava bezgalīgā Žēlsirdība, tādēļ arī es esmu piedzīvojusi Tavu neizsmeļamo Maigumu. Kungs, Tu taču spēj pārvērst postu labklājībā?
…Mans lēmums piepildīsies, un Es īstenošu visu, kas Man labpatīk…4
Ko vēl es varētu izdarīt vai pateikt, lai pārliecinātu Tevi, mans Mīļotais?
lai arī tu esi nogurusi no daudzajiem pārbraucieniem, Es piepildīšu daļu no tava lūguma, ja vien tu Manis dēļ turpināsi ceļot, sludinot visas Zināšanas, kuras Es tev
 esmu nodevis;
Kungs, es ceļošu Tevis dēļ… Es neesmu cienīga, bet kā gan lai to pasaku… Kā lai iegūstu no Tevis arī mana lūguma otras daļas piepildījumu?
…tam tu esi par trauslu…
Tikai ne tad, ja Tu esi manī un esi klātesošs. Tikai ne tad, ja man līdzās stāv erceņģelis Miķelis, un mūsu Vissvētākā Māte apklāj mani ar Savu apmetni.
tad tu patiešām paļaujies uz Mani …1 Mana Dēla atlikums … tavas drēbes mirks tavās asinīs … tas daudziem nesīs atgriešanos un pestīšanu; drīzā laikā, kā vēl nekad agrāk Es izliešu pār viņiem Savu Garu, viņu melīgo mēli darīdams par taisnu mēli, kas pasludinās:
                                 ”Es piederu Visaugstajam un visa Tēvam;”
kāds cits2 sauks sevi Mana Dēla vārdā par kristieti, un uz viņa pieres būs rakstīts Mana Dēla Jaunais Vārds;
Vassula, ņem rokās sirpi un pļauj! Steidzies! ļauj Mana Darba krāšņumam tevi savaldzināt un pļauj! drosmīgi pļauj kopā ar Mani un nekad neļauj pasaulei tevi aizraut sev līdzi;
Mana Balss ir liega; Mans Tēls ir pati pilnība – nāc, nāc un patveries Sava Tēva Rokās; tu esi pīšļi un putekļi, tomēr ar sirdi un dvēseli piederi Man;
nāc, Paraskeva,3 Es pasargāšu tavu acu skatienu;


1 T.i. – vēlēties sekot augstākajam Dieva bauslim.
2 Dievs vēlas pateikt, ka tad, kad Viņš man nodod Vēstījumus, es tos saņemu vienatnē, bez pūļa klātbūtnes. Viss notiek klusumā.
3 Izdzirdējusi Dieva balsī rūgtumu un vilšanos, es sajutu, ka Viņš jebkurā mirklī varētu aizdegties dusmās, tādēļ uzdrošinājos Viņu pārtraukt.
4 Is 46, 10.
1 Dieva balsī es saklausīju pārsteigumu.
2 Dievs izsakās šādā veidā, „cits” nenozīmē tikai vienu cilvēku.
3 Paraskeva ir mans otrais vārds. Grieķu valodā šis vārds nozīmē „piektdiena”. Šo Grieķijā tik izplatīto vārdu man deva mana māte svētās Paraskevas godam, kura tiek pieminēta kā aizbildne acu slimību gadījumos. Man piedzimstot, mani plakstiņi bija tik ļoti salipuši, ka māte nebija pārliecināta, vai man vispār ir acis. Viņa lūdza svētās Paraskevas aizbildniecību, apsolīdama man dot viņas vārdu. Pēc trim dienām manas acis atvērās.
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009