True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atgriezies pie Manis un tu dzīvosi mūžīgi.
1994. gada 18. jūnijs
(Stoktona, Kalifornija.
Pirms tikšanās katedrālē.)
Mans Kungs?
Es Esmu;2 atbalsties pret Mani, šī ir Mana sapulce; Es pats atvēru tavā priekšā durvis, lai tu varētu pagodināt Manu Vārdu, tādēļ neuztraucies par to, ko runāsi; Mans Gars būs pār tevi;
ar autoritāti Es runāšu caur tavu muti; jā, tu būsi Mana Atbalss! un Es pār šo grēcīgo paaudzi izliešu Savas bagātības, lai ar Savu Garu bagātinātu viņu garu; Es piepildīšu viņu mutes ar Savu Debesu Mannu; Es pats tiem došu labklājību un, tā kā tajā tiks sēta Dievišķības sēkla, tad viņu dvēsele nesīs dievišķo ražu;
vai Es atkal no jauna tiem nedāvāju dzīvību, lai viņi līksmotos Manī? vai Es kā mīlošs Tēvs neapveltu viņus ar Savu pestījošo palīdzību? Es Pats, būdams uzticīgs, sargāšu viņus to nabadzībā… un, neskatoties uz šo nabadzību, Es viņus augšāmcelšu, lai tie slavētu un cildinātu Manu Vārdu; Es esmu līdzjūtības pilns Dievs, un Mana Sirds var tikt aizskarta; nāc un mācies saprast:
 - no rīta iesēj mīlestības sēklu;
 - pusdienas laikā iesēj miera sēklu;
 - vakarā sēj izlīgšanas sēklu;
tad ej un ievāc savu ražu, un upurē to Man, savam Debesu Tēvam, un Es tev sacīšu:
„savas žēlsirdības dēļ tu, Manu bērniņ, esi saņēmusi atlīdzību Debesīs;”
no Augšienes Es aicinu ikvienu no jums: „nāciet! nāciet un samierinieties ar Mani, jūsu Dievu, un jūs saņemsiet Manas Svētības; atgriezieties pie Manis un jūs dzīvosiet mūžīgi”;
 


2 Atbildēja Dievs Tēvs.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009