True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Atbruņo ienaidnieku. Es tevi augšāmcēlu.
1994. gada 11. jūnijs
(Saushedlija, Masačūsetsa.)
Mans Kungs?
Es Esmu; saņem Manu Mieru;
meitiņ, uzklausi Manu balsi: Es tevi piepildīšu ar Savu Garu, un šajā vakarā tu atvērsi savu muti, un Mani Vārdi izbirs kā manna un pabaros daudzus; Es piepildīšu viņu mutes ar garīgo barību un, reiz piepildīti, tie slavēs Mani un pagodinās Mani; saki tiem, ka Tas, kurš sēž tronī, aicina visus uz mieru, izlīgšanu un mīlestību;
tu vēlies cildināt Manu vārdu? tad piecelies un ej tagad samierināties ar savu brāli un māsu; nekad tu nebūsi tik tuvu pie Manas Sirds kā šajā izlīguma brīdī… uz visu savu atlikušo mūžu atbruņo ienaidnieku un sakauj šķeltnieku… nāc… Es no tevis sagaidu mīlestību un, to redzēdams, nekad vairs nedusmošos uz tevi;
svētītā,3 Mani iepriecina ikviens mirklis, kuru tu Man veltī, tādēļ Es, Jēzus, tevi pasargāšu no pārliekas pacilātības;4 … neliedzies, ka tu pašreiz labprātāk atpūstos nekā pierakstītu Manu Vēstījumu5
Tā ir, es esmu ļoti nogurusi.
vēl tikai viens vārds: Vassula, Es vēlos tevi paturēt Savā Sirdī uz mūžīgiem laikiem, tādēļ mīli Mani …
Kungs, vai Tu tagad esi apbēdināts?6
nē; Es zinu, ka esi saspringta, zinu arī tavus ierobežotos spēkus; vienīgais, ko no tevis sagaidu, ir mīlestība; paturi Mani savā prātā, sirdī un savā skatienā, lai tavs darbs, ko tu veic kopā ar Mani, tiktu vainagots ar uzvaras kroni; iepriecini Mani un atbalsties pret Mani; Es tevi augšāmcēlu, lai tu Mani pagodinātu; Es tevi augšāmcēlu, lai kādu dienu varētu teikt: „skatieties! viņa ir tā, kuru Es izvēlējos, lai ar savu mīlestību viņa pagodinātu Mani; ar viņu Es salaulājos – tā ir Mana līgava un Mana iemīļotā; Es viņā esmu iezīmējis Savus vaibstus, lai viņa liecinātu par Mīlestību; viņu Mans Svētais Gars ir piepildījis ar Gudrību un svaidījis ar Manu Parakstu;7 ak, Es tik ļoti priecājos, ka esmu viņu augšāmcēlis, jo tagad varu teikt, ka viņas paaudzē neviens Mani nav mīlējis tik ļoti kā viņa; Manas ilgas ir piepildītas, un Es viņu neesmu mācījis veltīgi; viss, ko Es esmu darījis, ir bijis, lai tiktu godināts Mans Vārds;”
Es Esmu ir vienmēr tev līdzās, Mans bērns, Es esmu ap tevi no visām pusēm; tu nekad neesi viena, un ikreiz, kad tu izsaki Manu Vārdu, lai tas tiktu pagodināts, Mana Sirds salecas priekā; lai visiem top zināms, ka Svētais valda pār visu un ka Es esmu Žēlsirdības bezdibenis;
Es tevi mīlu; dzīvo mierā: ic;
 


3 Jēzus vērsās pie manis.
4 Pēkšņi Jēzus apklusa un nākamo jautājumu izteica ļoti nopietni.
5 Es biju ļoti nogurusi, un Kungs to zināja.
6 Es to pavaicāju, lai gan Kungs neizskatījās apbēdināts.
7 Tas nozīmē, ka Kungs Pats parādās klausītājiem manā vietā.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009