True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tavas mīlestības dēļ Es sapulcināšu Baznīcas, lai tās vienotos par kopīgu Lieldienu datumu.
1994. gada 15. aprīlis
(Es ļoti steidzos, lai kaut uz dažiem mirkļiem atkal būtu kopā ar Dievu. Es burtiski atskrēju pie Viņa.)
Godības pilnā Majestāte, es Tevi mīlu.
Vassula, Mani iepriecina ikviena reize, kad Mani atceries… Mans bērns un Mans Īpašums, Es, Jahve, tevi svētīju; Es esmu tavs Avots… un Mans Vārds ir Jahve;
 
1994. gada 19. aprīlis
Kungs, pabaro mani ar Saviem vārdiem, jo es esmu slima aiz mīlestības uz Tevi.
Vassula no Manas Vissvētākās Sirds, Es sacīju Savam Debesu galmam: „viņas dvēselē Es iededzināšu uguni, kas viņu pārņems un darīs par Manu īpašumu;” vai redzi? tagad Es esmu iekarojis tavu sirdi un caur tevi iededzis Savu uguni arī daudzās citās dvēselēs; Es esmu iekarojis tās visas!1 Es neesmu bijis nežēlīgs, nedz arī kādu paņēmis ar spēku; jūsu sirdis Es esmu ieguvis vienīgi ar Savu Acu skatienu un Savas Sirds dzirksti;
Savam Tēvam, jūsu Svētajai Mātei, visiem svētajiem un visiem Savu eņģeļu pulkiem Es sacīju:
„Es esmu nolēmis pārklāt viņu šausminošo kailumu ar Savu Mīlestību, tomēr vispirms Man šī paaudze būs jāpievilina un pa vienam vien jāieved tuksnesī, un tur jārunā uz tās sirdi; Es pats izglābšu Savus bērnus, un tad visa cilvēce zinās, ka Es, Jēzus, esmu jūsu Pestītājs; Manu bērniņ, paliec Man uzticīga un godā Mani;”
Es spēju iznīcināt visus Savus ienaidniekus, redzi? Vassula, ļauj Man tev pateikt to, kas ir Manā Sirdī, klausies… Es dzirdēju tevi sakām tēvam O’Karolam, ka tu vēlies mirt mocekles nāvē, kā arī to, ka tu dedzīgi ilgojies pēc izaugsmes svētumā; tā kā tu, Mana draudzene, aicini Mani pie sava galda, tad Es, savukārt, izmantošu tavu vēlēšanos un pagodināšu tevi, ļaudams tev atkal un atkal dzert no Mana Biķera; tava vēlēšanās izglābs tevi pašu un arī daudzus citus; nebīsties, vēlāk Es tevi atalgošu; ikreiz, kad tu padzersies no Mana Kausa, Ienaidnieka gūstekņi tiks izrauti no viņa rokām; Vassula, mīli Mani, un šīs mīlestības dēļ Es sagraušu ļaunuma impērijas reizē ar to, kurš pār tām valda, – viņi gāzīsies līdzīgi klintīm;
mīli Mani, un tavas mīlestības dēļ Es sapulcināšu Baznīcas, lai tās vienotos par kopīgu Lieldienu svētku svinēšanas datumu; mīli Mani, un tevis dēļ Es agrāk, nekā bija paredzēts, tumsību nomainīšu ar gaismu; auglis, ko Es sagaidu no tevis, ir mīlestība! caur tavu mīlestību Es varu likt piepildīties daudzām lūgšanām, tādēļ... atļauj saviem ienaidniekiem uzskatīt tevi par viltvārdi, kaut gan tu esi Manis sūtīta; atļauj tiem kā saniknotiem vilkiem2 mesties tev virsū, jo kāda tam nozīme? ar to tu vienīgi vēl un vēlreiz pierādīsi, ka esi Mana vēstnese, jo Es šajos ciešanu brīžos ieliešu tevī lielu gara spēku; pie tam – šis liktenis būs viens no veidiem, kā vest tevi ceļā, pa kuru tu šorīt izteici vēlēšanos iet – svētdarīšanas ceļā;
Mana Mīlestība pārsniedz jebkādu sapratni, mācies no Manis un esi pilnībā vienota ar Mani; nāc;
 


1 Jēzus balss kļuva līksmi melodiska, pauzdama Viņa sajūsmu un prieku.
2 Jēzus šajā mirklī nomainīja sarunas tematu, pasmaidīja un sacīja: „Mans bērns, vai tevi iepriecina iespēja būt ar Mani šādā veidā?” Es atbildēju: „Jā, Kungs, un kā vēl!” – „Es tevi neprātīgi mīlu…” – „Arī es Tevi mīlu, mans Kungs …”
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009