True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Gani ir sazvērējušies.
1993. gada 1. jūnijs
Mans Kungs un Pestītāj! Cik gan vēl ilgi Tu atļausi Sātanam mūs dedzināt? Kādēļ Tu pieļauj šīs vajāšanas? Savas Mīlestības dēļ, Kungs, izglāb mūs!
miers;
Manas Vissvētākās Sirds prieks, uzklausi Mani: mirstīgo prātojumos nav nekā dievišķa; Es, Kungs, pārstaigādams zemi, esmu jūs brīdinājis, ka Ienaidnieks nāks pār viņiem kā milzīgs vilnis un aizskalos viņus projām, tomēr neviens nenoticēja tam, ka Sātans jebkad varētu ieiet pa Manas Svētnīcas vārtiem, un tomēr viņš to ir izdarījis… viņš ir ienācis tieši Manā Svētnīcā Manu paša ļaužu grēku un maldu dēļ, to dēļ, kuri līdz šai dienai pretojas ganam, kuru Es jums esmu devis;13 kā gan varat prasīt no Maniem jēriem, lai tie cienītu šos priesterus, kuri paši ir sadumpojušies pret Manis izvēlēto? viņi nevelta nekādu uzmanību Manam ganam…
Mani pārņem sāpes un skumjas, un nākamo lietu skats plosa Manu Sirdi; atkrišana, kas līdz šim ir bijusi tikai daļēja, tagad kļūs par vispārēju un dziļi iesakņojušos parādību; tā būs tik plaša, ka savā ceļā aprīs daudzus…
Mans Kungs, izglāb mūs un apstādini to! Tu pats esi sacījis, ka esi spēcīgāks par Sātanu, – kādēļ Tu kavējies, ļaujot šīm lietām brīvi notikt??
sazvērestība, Mans bērns; sazvērestība un nodevēji iet vienotā solī; kad nāve pa logiem rāpās Manā Svētnīcā un iemina savu taku uz Mana Nama sirdi, Es sūtīju pie jums Savu Māti, lai Viņa jūs brīdinātu,1 tādēļ nesakiet, ka Es būtu kavējies; meitiņ, (…)2 ir bijuši neapdomīgi; viņi nav meklējuši, kāda ir Mana Griba; Es viņus biju brīdinājis, tomēr tikai retais pievērš uzmanību Maniem brīdinājumiem; līdz pat šai dienai un, ak… cik bieži Es esmu apraudājis viņu lepnību… (Savās dusmās Es būtu varējis viņus pārmācīt, pārvēršot tos putekļos, tomēr izvēlējos apieties ar viņiem lēnprātīgi);
 - Es tev saku: gani, kuri pretojas savam vadonim, ir sazvērējušies pret viņu; Iznīcinātājs viņus pārliecina zaimot Manu Svēto Vārdu, bet viņos mītošais dumpības gars sevi atklās redzamā veidā; vai neesat lasījuši, vai neesat sapratuši?3 grēcinieks celsies un ar saviem spēkiem ienāks svētnīcas cietoksnī, un to izpostīs; viņi iznīcinās Mūžīgo Upuri, tā vietā paceļot postošo negantību… viņš4 sevi uzskatīs varenāku par visiem dieviem un izteiks neiedomājamus zaimus pret dievu Dievu; līdz dusmas sasniegs savu kulmināciju, viņš plauks un zels, savus piekritējus un sekotājus apveltīdams ar pagodinājumiem un lielu varu … šis dumpības gars uzvarēs5 un valdīs pār pasaules ļaudīm;
patiešām, pienāks laiks,6 kad tautas piedzīvos vēl līdz šim nebijušu postu; Es esmu jūs aicinājis būt nomodā un pavadīt naktis lūgšanā, lai šis laiks arī jūs neaizslaucītu projām, tādēļ esiet gatavi un palieciet uzticīgi; ko gan Es vēl varētu jums teikt, ko jau nebūtu sacījis? Vassula, sludini Manu Vēsti;
 


13 Viņa svētībai Jānim Pāvilam II.
1 Jaunavas Marijas parādīšanās Fatimā?
2 Dievs man atļāva nepierakstīt, kuri tie ir.
3 Dan 11, 31.
4 Dan 11, 36.
5 Atkl 13, 14.
6 Dan 12, 1.
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009