True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Cilvēce Mani apbēdina līdz pat nāvei.
1991. gada 24. jūlijs
(Vēstījums Rodas lūgšanu grupai.)
Mana dedzība sludināt viņiem sniedzas pāri cilvēka saprašanai, un tādēļ Gudrība jau tagad klauvē pie viņu sirds durvīm; neviens nav Manas Gudrības cienīgs, tomēr Tēvs Savā bezgalīgajā Žēlsirdībā vēlas to dot bērniem;
ak... Mani iemīļotie, jūs visi esat Manas atvases; jūs esat kļuvuši grēcinieki un tādi joprojām esat, tomēr vai kāds tēvs atstātu savu bērnu viņa postā, vai sūtītu to prom, lai viņš turpina savu netikumīgo dzīvi līdz pat nāves stundai? vai tēvs neiejauksies un nesteigsies viņu izglābt? tagad, kad Es jūs esmu izcēlis no dziļas bedres, paceliet savu skatienu uz Mani; jūsu acis ieraudzīs Pilnību; atļaujiet Man kļūt par jūsu Nama saimnieku, jūs to nenožēlosiet...
Es, Kungs, svētīju ikvienu no jums; esiet Gaismas trauki visiem tiem, kuri klīst apkārt, līdzinādamies netīriem traukiem, nespēdami atšķirt savu labo roku no kreisās, – atvediet viņus pie Manis; Es jums došu Savu Spēku, nebīstieties;
cilvēce Mani apbēdina līdz pat nāvei, bet Mana Sirds, noskatoties pasaules netaisnībā un grēkos, asiņo; jūs, jūs esat sadzirdējuši Manas vaimanas, jo Es pats esmu tuvojies jums; jūs esat sadzirdējuši Manu Balsi, tādēļ priecājieties! Priecājieties un esiet līksmi, ka Es esmu dziedinājis jūsu aizmiglotās acis un visatļautības savainotās sirdis; Savā Žēlsirdībā Es esmu jums licis atgriezties pie Sevis, tādēļ tagad atļaujiet Man lietot jūs visus – jaunus un vecus, Sava Dievišķā Plāna īstenošanai;
lūdzieties un lūdziet pēc Manas vadības; jūs esat ļoti vērtīgi Manās acīs; nemitīgi lūdzieties, jo lūgšana kļūs par jūsu īsteno barību;
ΙΧΘΥΣ
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009