True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tu esi Mans Altāris.
1990. gada 24. aprīlis
Es paļaujos uz Tavu Mīlestību, ļauj tai palikt pār mums! Ļauj Tavai Mīlestībai dzīvot mūsos kā vēl nekad agrāk...
mīļotā, viss, ko esmu tev devis, ir bijis vajadzīgs, lai pievilktu tevi tuvāk Sev un pieradinātu tevi pie Manas Klātbūtnes; Es esmu dāvājis tev šo žēlastību, jo Man tas sagādā labpatiku; Es vēlējos tevi mierināt; šis ceļš, Mans bērns, ir tavai pestīšanai, un Es iešu līdz galam kopā ar tevi; tu esi Mans altāris, un Es vēlos, lai Mans altāris būtu šķīsts, Es gribu tevi piepildīt ar Savu karsto Liesmu, ar Savu Uguni: Manu Svēto Garu; tas, meitiņ, bija tikai vakar, kad Es tevi atradu ievilinātu ļaunā slazdos, bet šodien– vai redzi? tu esi brīva, jo Es, tavs Pestītājs, esmu tevi atbrīvojis, un ne tikai atbrīvojis, Es esmu tev dāvājis arī Dzīvību; tu biji ieslodzīta, bet Es tevi atbrīvoju; tu biji kaila, bet Es tevi majestātiski izgreznoju; tu biji tukša un neauglīga, bet Es tev esmu dāvājis pārpilnību un licis uzziedēt; tavi ceļi nekad nebija locījušies, lai slavētu un pielūgtu Mani, savu Kungu, tomēr Es pats noliecos pie tevis, lai tevi aizsniegtu un, tevi svētīdams, svaidītu; Es nekad nebiju dzirdējis tavu balsi slavējam Mani, ne arī redzējis tevi Savā Namā, apzināti nākam pie Manis, tomēr Es pats atnācu pie tevis, tavā namā, tavā istabā, lai tu dzirdētu Manu Balsi, Es tev nodziedāju Mīlestības Dziesmu, lai tu pēc tam ietu pie tautām un mācītu tām Manu Dziesmu;
tavas vainas Es izklīdināju kā mākoni un tavus grēkus izgaisināju kā miglu, tad nu priecājies, dvēsele, Manā Klātbūtnē! caur tevi Es visai cilvēcei turpināšu rādīt Savu bezgalīgo Mīlestību un Žēlsirdību, lai viņi beidzot noticētu, ka tas esmu Es, Es esmu MĪLESTĪBA; šādā veidā Es sapulcināšu Savus ļaudis un pārklāšu viņus ar Savu Mīlestību – Es būšu ap viņiem kā Uguns mūris un iemājošu viņu vidū kā viņu godība; nāc, Mana Vassula, …
Dievs, es tik ļoti Tevi mīlu!
šie vārdi līdzinās mirgojošiem diadēmas dārgakmeņiem… mīli Mani, savu Dievu, pildi Manu galveno bausli, tomēr neatstājot novārtā arī pārējos;
tagad atpūties, bet neaizmirsti par Manu Klātbūtni; mēs, mums?
Jā, Kungs – mēs, mums, mūžīgi mūžam.
Es tevi svētīju, svētī Mani arī tu;
Es Tevi svētīju, mans Kungs, un pateicos Tev par visu, ko Tu man dāvā.
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009