True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Tie, kuri Mani atstāj, tiks aizvietoti ar citiem. Lūdzies, lūdzies, lūdzies - tas ir Mans ieteikums.
1990. gada 13. aprīlis
(Lielā Piektdiena. Vēstījums visiem, kuri kalpo vēstījumu izplatīšanā.)
miers lai ir ar jums; Es esmu Tas, kurš Savus instrumentus pamudina; pārstāj raizēties, Es esmu tev līdzās, Manu bērniņ;
Kungs? Pārņem mani…
Es to darīšu, ja tu Man to atļausi; atbrīvo Man vietu, Es tevi mīlu; vai tu apzinies, ka Mani Vēstījumi izplatīsies caur Mani? Es glabāju visu durvju atslēgas; ja arī tu piedzīvo kādu pretdarbību, zini, ka Es to visu pieļauju Savai Slavai; esiet vērīgi un izveicīgi Manā Darbā, un to Es saku visiem, kurus esmu izvēlējies, lai izplatītu Manus graudus, jo tie, kuri Mani atstāj, tiks aizvietoti ar citiem; esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži; nebīstieties ne no viena; esiet modri, pamanot briesmas; uzticieties viens otram, dalieties viens ar otru un palieciet Manā Mīlestībā;
atcerieties, ka jūs neesat Mani meklējuši, tas esmu Es, kas jūs izvēlējās un veidoja, Es jūs esmu pārveidojis un darījis dedzības pilnus; Es ikvienam no jums esmu devis uzdevumu, lai jūs ietu un nestu augļus;
Es jūs esmu nozīmējis šim darbam; Es jūs mīlu un vadīšu jūs līdz pat galam – esiet neatlaidīgi līdz galam; neguliet un nedodiet vietu Sātanam, palieciet nomodā; atpūtieties, kad jums ir nepieciešama atpūta, tomēr neatstājiet novārtā Manu Darbu; dariet visu, kas ir jūsu spēkos, bet Es paveikšu pārējo; Es esmu Durvis, un neviens nevar ienākt Manā Valstībā kā vien caur Mani;
Kungs, lūdzu, nosauc vārdā šos cilvēkus, par kuriem Tu runā.
Vassula, ikviens, kurš nes Manu Vārdu, nes arī Manu Gaismu; Es esmu viņus izvēlējies, un viņi to zina; Es jūs visus svētīju, visus, kuri izplata Manu Vēstījumu;
Vassula, Manu jēriņ, Es vienmēr esmu zinājis, ka tu esi vāja, tādēļ arī esmu tevi izvēlējies, jo vājums Mani pievelk; Mans Spēks vislabāk parādās tieši vājumā; pārbaudījumi tev būs vienmēr, tomēr tie veicinās tavu izaugsmi, Es vēlos, lai tu būtu spēcīga un, sastopoties ar grūtībām, saglabātu piesardzību; Es vēlos, lai tu pagodinātu Mani;
Mana Vassula, neļauj čūskai tevi kārdināt – tā ložņā tev apkārt, izmisīgi cenšoties likt tev pakrist; vienmēr esi nomodā; Es esmu tev līdzās un neļaušu tev krist; nemitīgi lūdzies, lai kārdinātājam nerastos nekāda izdevība tev tuvoties; tas ir Mans ieteikums: lūdzies, lūdzies, lūdzies un vienmēr atceries Manu Klātbūtni; gavē, ej pie grēksūdzes un pielūdz Mani; ēd Mani un dzer Mani; ļaunumu atmaksā ar mīlestību un priecājies par visu, ko Es tev dodu; ak, Vassula … iepriecini Mani un paliec maza;
Kungs, satriec mani, ja tas ir nepieciešams, bet neļauj man paaugstināties.
Es tev palīdzēšu palikt mazai ... ņem Manu Roku, un kāpsim augšā;
Es, Jēzus, jūs visus mīlu; atcerieties, ka Es esmu Augšāmcelšanās;
ΙΧΘΥΣ
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009