True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

Patiesas dzīves Dievā draugi!

Tikšanās ar Vassulu Rīdenu ir pagājusi, paldies visiem vēstījumu draugiem, atbalstītājiem un lūdzējiem!
Pasākuma foto varat šobrīd skatīt: facebook.com/vestijumi
Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102 

 
 


Esi Manas Debesis.
1989. gada 30. novembris
(Atkal visu nakti dzirdēju Svēto Garu nemitīgi lūdzamies manī. Pienākot rītam, ļoti agri, Svētais Gars man lūdza atkārtot Viņam līdzi šādu lūgšanu:
„Père, aide-moi car Ta Puissance est Amour.”
Lūgšana tika izteikta franču valodā, un tās nozīme bija: „Tēvs, palīdzi man, jo Tavs spēks ir Mīlestība.”
Kungs, neskatoties uz to, ka daudzas tautas grimst pašu izraktajā bedrē un viņu kājas ir sapinušās pašu izliktajos slazdos, – apžēlojies par tām. Kungs, dāvā viņiem žēlastību sadzirdēt un dari šīs tautas par pilnīgi jaunu maizes klaipu, kurš pagodina Tevi, manu Karali. Mīlestības un Žēlsirdības Kungs, es vēlos Tev vēlreiz lūgt par tiem, kuri klausās, bet nekad nedzird un nesaprot, lai Viņi beidzot sadzird… Es vēlos lūgt par tiem, kuri skatīdamies skatās, bet neierauga, lai šoreiz, Tavas lielās Žēlsirdības dēļ, viņi saskatītu Tavu Noslēpumu. Mīkstini viņu sirdis, lai viņi pilnībā saprastu ar sirdi un nevis ar prātu, un tiktu Tavas Dievišķības pārveidoti un dziedināti. Tad viņi sapratīs Tavus brīnišķos spriedumus, un viņu dvēsele vairs nepretosies, bet spēs tos cienīt un godāt. Āmen.
Mans bērniņ, Es no jauna pagodināšu Savu Vārdu, tikai pagaidi un tu ieraudzīsi, jo šis ir tikai aizsākums…
Kungs, Tu esi kā visu apņemoša Liesma, un es zinu, ka Tu darbojies ļoti daudzās sirdīs. Kungs, es dzīvoju Tev, šai trimdā esi man pavisam tuvu!
Manis piesātināta, dzīvo Man, patveries Manu Spārnu ēnā; Manas Mīlestības aplaistīta, uzziedi un audz vēl krāšņāka; izplet savus zarus kā zaļojošs terebinšu krūms, pasaki Man, ka Es esmu tas, kuru tu mīli visvairāk; maziņā, esi Mana dziesma, esi Manas Debesis un pagodini no jauna Manu Svēto Vārdu; ak, jā, atbalsties pret Mani, kad esi nogurusi! iepriecini Mani un sajūti manu Klātieni!
ak, jā! esi izsalkusi un izslāpusi pēc Manis, lūkojies uz savu Karali, raugies uz To, Kurš tevi ir izglābis! ziediņ, raugies uz Manu Skaistumu! brīva, Manu dūjiņ, beidzot brīva!
tagad ienāc Manā Svētajā Sirdī un atļauj tai pilnībā tevi pārņemt, pārveidot tevi kvēlojošas Mīlestības Liesmā, tāpat kā Es esmu kvēlojošā Mīlestības Liesma un Mana Mīlestība patiešām ir dedzinoša Uguns; ilgojies pēc Manis – tā Es tieku pagodināts, pieaudz mīlestībā uz Mani; Mana Roka ir izstiepta pār daudzām tautām un pavisam drīz, īstajā stundā un laikā, viss tiks piepildīts;
mīli Mani un ilgojies pēc Manis; nāc – mēs, mums?
Jā, Kungs, mūžīgi mūžam. Lai ir slavēts Dievs!
 
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Lai visi būtu viens.

Vakardienas vēstījums:
Erceņgeļa Miķeļa vēstījums.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009