True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


arī Mani daudzi nicināja, viņu stūrgalvība lika Man raudāt!
1988. gada 4. februāris
(Izlasīju Dāvida vēstuli un kādu avīzes izgriezumu, kurā stāstīts, kāpēc cilvēki un Baznīcas neuzticas ‘atklāsmēm’. Tas man palīdzēja saprast, ka garīdzniekiem ir grūti pieņemt šo atklāsmi, jo ir daudz viltojumu un blēdību. Tomēr vēl arvien nesaprotu viņu skepsi attiecībā uz Fatimas brīnumu. Pašreiz viņi skeptiski izturas pret Garabandāli, bet, rīt,kad viņi to pieņems, iespējams, būs jau par vēlu. Šī skepse ir pārlieku spēcīga. Tēvs, man ir…1
saki, ko vēlējies teikt;
man ir bail no pāvesta noraidošā viedokļa. Kādēļ gan lai viņš man ticētu? Kādēļ vispār kādam vajadzētu man ticēt? Ja nu vienīgi tas notiktu ar viņiem pašiem! Vienīgi tad...
Vassula, Es esmu tev dāvājis Savu Maizi un pabarojis tevi ar Sava dārza augļiem; esmu tevi barojis no Savas paša rokas; mīļotais bērns, kurš tevi ir atgriezis, ja ne Es? kurš tevi ir mācījis Mani mīlēt, ja ne Es? kurš tevi meklēja un beidzot atrada mirušu mirušo vidū, kurš noliecās, lai tevi augšāmceltu, – vai tas nebiju Es? kurš tevi aiznesa atpakaļ Savās Mājās, dziedināja un loloja, kamēr tapi vesela, – vai ne Es? kurš ik dienas tev ir mācījis Savus ceļus – vai ne Es? un kurš šobrīd liek atgriezties Saviem bērniem? vai tas neesmu Es?
Es esmu tavs Pestītājs, Vassula, tagad tu esi daļa no Manis; tu vairs nespēj izdzīvot viena, Es tev esmu vajadzīgs; kā zars nespēj nest augļus pats no sevis, jo tam ir jābūt savienotam ar Savu koku, tā arī tev ir jābūt savienotai ar Mani; tavi augļi sakņojas Manī un tie pabaros daudzus; Mani augļi ir tava liecība; tie, kuri šaubās, lai paskatās uz taviem augļiem: „labs koks nes labus augļus”;
kad Mani izsalkušie bērni nogaršo Manus augļus un atgriežas pie Manis, kad tie ar asarām acīs nožēlo savus grēkus, Es jūtos laimīgs, Es esmu tik laimīgs! Es tos izrauju no Sātana varas; Vassula, esi pacietīga, esmu tev sacījis, ka Mans Vārds līdzinās strautiņam, kurš, ar laiku paplašinoties, pārtop upē, kas plūst kā spēcīga straume, Mans Vārds pārvērtīsies plašā okeānā, Mīlestības Okeānā, tas appludinās jūsu sirdis ar mīlestību, un Mīlestība būs jūsu vidū kā Mīlestība; 
Vassula, Es esmu tevi brīdinājis, ka daudzi tevi atstums,2 tāpēc iemācies to pieņemt; arī Mani daudzi nicināja, viņu stūrgalvība lika Man raudāt!
(Jēzus sarunājās ar mani kā ar mazu bērnu. Viņš smaidīja, bet vienlaikus centās pārliecināt un parādīt man, cik smagi Viņam tas ir bijis.)
nāc, tu iemācīsies; Es tevi mīlu un tevi atbalstīšu, Es vēl daudziem likšu atgriezties pie Sevis; mēs? mums? izjūti Manu Klātbūtni, – tas Mani ļoti iepriecina;
Labi, Kungs! Es pateicos par Tavu atbalstu.


   
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009