True Life In God - Vassula Ryden

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


pareizticīgie! katoļi! protestanti! jūs visi piederat Man! Manās acīs jūs visi esat Viens!

1987. gada 27. oktobris


(Pēdējais katoļu teologs, uzzinājis, ka es nepiederu nevienai baznīcai, arī ne viņa baznīcai, zaudēja jebkādu interesi par vēstījumiem.)
protams, Vassula, ka tu viņiem nepiederi, tu piederi Man, Es esmu tavs Radītājs un
 
Svētais Tēvs,1 tu pakļaujies Manai Autoritātei;
Protams, Kungs, ka mēs esam zem Tavas Autoritātes, bet man tika paskaidrots, ka organizētajā Baznīcas sistēmā kristietis pieder pie kādas no konkrētajām kristiešu kopienām.
Manās acīs visas tās ir vienādas, jo Es nekad neesmu vēlējies, lai Mana Miesa būtu sadalīta; jūs, cilvēki, esat izkropļojuši Miesu, atdalīdami no tās locekļus! jūs esat sprieduši tiesu pār Manu Miesu, jūs esat izkropļojuši Mani;2
Ak, Dievs…
meitiņ, vai neesmu tev sacījis pataupīt savas asaras Manai Mātei?3
Jā, Kungs, bet man šķita, ka Tev ļoti sāp, un es esmu tikai cilvēks.
Vassula, tu to jūti, jo mēs dalāmies Manā Kausā, bet Mans Kauss ir rūgts; pasaki Svētajam Krēslam, ka tas esmu Es, kurš tevi sūta pie viņiem; ja viņi tev vaicā, kurai Baznīcas kopienai tu piederi, pasaki tiem, ka piederi Man un pakļaujies Manai Autoritātei;
Kungs, negribētu strīdēties ar Tevi, bet vai es nevaru teikt, ka esmu pareizticīgā? Es esmu pareizticīgā.
pareizticīgie! katoļi! protestanti! jūs visi piederat Man! Manās acīs jūs visi esat Viens! Es jūs nešķiroju, tāpēc jums nevajadzētu baidīties; pajautājiet Manam mīļotajam pāvestam Jānim Pāvilam, - viņš arī nešķiros; Vassula, pavēstī viņam šos vārdus:
mīļotais, Es, Kungs, stāvu pie tavām durvīm un klauvēju; vai dzirdēsi Manu balsi, vai atvērsi durvis? ja atvērsi, Es ienākšu pie tevis un ieturēšu ar tevi maltīti; uzvari, un Es ļaušu tev būt Man blakus uz Mana Troņa; uzklausi, ko Gars saka Baznīcām;
23. psalms:
„Es esmu tavs Gans, un kopā ar Mani tev nekā netrūks,
Es tevi, mīļotā dvēsele, vadīšu zaļās pļavās, un atdzīvināšu tevi pie atdusas ūdeņiem,
Es tevi vadīšu tikumu ceļā Savas Miesas godības dēļ.
Kaut arī tu iesi cauri tumšai ielejai, nebīsties ļaunuma, jo Es esmu ar tevi, lai iedrošinātu, Es pabarošu tevi, taviem ienaidniekiem redzot,
Es svaidu tavu galvu ar eļļu un tevi piepildu līdz malām, jo esmu Mīlestības bezdibenis un nebeidzamā Žēlsirdība.
Nāc un dzīvo Manā Sirdī.”
Kungs, Tu esi mana Gaisma un mana Pestīšana, man nav jābaidās, jo es zinu - Tu esi mans Patvērums. Es tev pateicos no visas savas sirds, Kungs, mans Dievs, es slavēju Tavu Vārdu tagad un vienmēr! Liela ir Tava Mīlestība pār mani, apžēlojies par mani un manu nezināšanu.
ziediņ, esi maza, bet audz garīgi, pasmelies no Manu Tikumu krātuves; nāc, ļauj Man vienmēr tevī iegravēt Savus vārdus;
Kungs, esmu ļoti laimīga, ka varu būt kopā ar Tevi.
Mīlestība tevi nekad neatstās; nāc, mēs, mums?
Jā, Kungs.


1 Lasītājam nevajadzētu apmulst, kad Jēzus Vassulai saka par sevi, ka Viņš ir viņas Tēvs. Svētās Trīsvienības personas šajā gadījumā netiek sajauktas un nezaudē katra savu specifisko identitāti. Jēzus, Dieva Dēls, vienlaikus ir arī mūsu Tēvs, tieši tāpat kā Dievs Tēvs un Svētais Gars. Mūs ir radījusi Svētā Trīsvienība. Jēzus niansē attiecības ar Saviem mācekļiem, nosaucot tos par Saviem bērniem.
(Jņ 13, 33; 21, 5) (Orģinālizdevuma izdevēja piezīme.)
2 Kādu brīdi Jēzus neteica neko, un iestājās klusums. Bet Viņa balsī bija saklausāmas skumjas un rūgtums. Es jutos vainīga, ka biju Viņam to atgādinājusi.
3 Lai gan Kungs to sacīja ļoti stingrā tonī, es ievēroju, ka Viņš ir tikpat noskumis kā es.

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Šī Darba vēstījumi noslēgsies līdz ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Upurē Man savu sirdi.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009