True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Saraksts pēc alfabēta

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 • Patveries Jēzū

 • Pacel Manu Krustu

 • Pazemība, mīlestība un ziedošanās

 • pareizticīgie! katoļi! protestanti! jūs visi piederat Man! Manās acīs jūs visi esat Viens!

 • pagodini Mani un izplati Manus vēstījumus

 • pienācis laiks izkaisīt cilvēces vidū Manas sēklas; izplati Manus vēstījumus

 • palūkojies uz Manu Krustu

 • pagodini Mani ar savām ilgām pēc Manis

 • piepildīsies ikviens Bībelē rakstītais vārds

 • pārbaudi un izproti Manus Vārdus

 • pielūdz Mani un esi svētīta

 • Pēteri, atbrīvo Manus bērnus

 • Pieņem Dieva Valstību kā mazs bērns Līdzība par kraukļiem un ražu

 • Pārdomā Rožukroņa noslēpumus

 • Pie jūsu durvīm Esmu Es.

 • Pagodini Mani ilgojoties pēc Manis.

 • Pārdomājiet Manu Klātbūtni.

 • Pieņem Manus bērnus. Dieva Māte.

 • Piedodiet.

 • Piepildieties ar Manu Vārdu. Nāciet un rodiet patvērumu Mūsu Sirdīs.

 • Pielūdz Mani - šis ir Ceļš pie Manis.

 • Patma - Atklāsmes grāmatas sala.

 • Pienākot pārbaudījumiem, nesadumpojies.

 • Pravietojums par Krieviju.

 • Pirmais bauslis.

 • Pieaudz Manā Garā.

 • Pacel savas acis uz Mani.

 • Pasaule ir nepateicīga Mīlestībai.

 • Piedzīvot Ciešanas.

 • Pavisam drīz nakts šausmas būs galā.

 • Par Mieru ir jāmaksā dārga cena.

 • Pasaki Man, ka tava Cerība ir Manī.

 • Pati lielākā bagātība ir atgriešanās.

 • Paliec klusa un tavā klusumā Es radīšu atdusu.

 • Pārdomājiet Manas Ciešanas. Tavs galds ir pilns, un bez Manis tas būtu tukšs.

 • Pirmā vienotības nedēļas diena.

 • Par jūsu priesteriem ir jālūdzas.

 • Pravieto, Mans bērns.

 • Pasaule tevi ienīst tāpēc, ka tu Mani mīli.

 • Pievieno savas lūgšanas visu svēto lūgšanām. Īsa lūgšana Tēvam.

 • Pasaule neklausās Mūsu Abu Sirdīs. Ieklausieties savā Tēvā.

 • Parādi Mana Svētā Gara pārliecinošo spēku.

 • Pildīt Dieva gribu nozīmē mīlēt.

 • Pravietojums par Krieviju.

 • Pravietis Daniels.

 • Pravietis Daniels (turpin.).

 • Pestīšana ir rokas stiepiena attālumā.

 • Pacietīgi nes tev uzticēto Krustu.

 • Paliec Vissvētākajā Trīsvienībā un tevī būs spēks izcīnīt šo cīņu līdz galam.

 • Paaudze, cik lielas sāpes jūs Man sagādājat!

 • Pazemība un mīlestība ir atslēgas uz vienotību.

 • Pasaule tevi apspļaudīs. Vēstījums Skandināvijai.

 • Paliec Man uzticīga.

 • Paklausi Man. Saulē tērptā sieviete.

 • Paliec uzticama, jo laiki ir ļoti ļauni.

 • Pagodini savas Mātes Sirdi, atsakoties no ļaunā.

 • Paliec uzticīga Manis iedibinātajai Euharistijai.

 • Pacel savas acis uz Mani un smaidi.

 • Pravieši un pravietojums. Ēgipte.

 • Piedalīties Manā mielastā nozīmē baudīt Mani, tavu Dievu.

 • Patiesā teologija nozīmē Manis, tava Dieva, kontemplāciju.

 •  
   
   
  Dienas vēstījums tavā e-pastā!
   
   

   


  Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
  Tlig.lv © 2009