True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Žēlastība ir Gaisma
 2003.gada decembra vidus

 

 nāc pie manis, kad vien vēlies, Mana mīļotā; viņš1 ir neapdomīgs un turpina uzkurināt uguni; vai man vienmēr būtu jānoskatās uz vienaldzību? viņa ceļi ir pret Mani dumpīgi... tagad dāvā Man savu laiku, meitiņ, rūpējies par Manām interesēm un godini Mani; mīli Mani un dzīvo Manā Gaismā! Mēs esam tev blakus, lai tevi svētdarītu un svētītu; Mēs esam tev blakus un kopā ar tevi, lai tevi vadītu;

 

Es esmu Gaisma un tas, kurš dzīvo Gaismā, kļūst par daļu no Gaismas... Manī nav ne mazākās tumsības, ne ēnas; žēlastība ir daļa no Manis un tā arī ir gaisma; kad attiecībā uz kādu, kurš pastāvīgi Man pretojas, žēlastība tiek mazināta, tad viņam dāvātā gaisma samazinās un pakāpeniski izdziest... ja cilvēks paliek Manā žēlastībā, viņš paliek Manā Gaismā, kas paplašina viņa zināšanas par garīgo realitāti un bagātībām, jo Gaismā notiek spēcīga pārveidošanās, kas vada viņu augstākos līmeņos, dziļāk Manī, savā Dievā, attīstot viņa dvēseli, atdzīvinot viņu, darot viņu liesmojošu, un līdzīgi kā salmiņu paceļ gaisā uguns, tāpat Es paceļu viņu augstākos svētuma līmeņos; bet tie, kas atkrīt no žēlastības, pazūd no Mana redzesloka un kāda gan tā ir pazušana! viņi iekrīt stāvoklī, kad viss ir pilnīgi neskaidrs, zem tumsas plīvuriem...

 

jums visiem ir dota pieeja kļūt par daļu no Manas Gaismas un kļūt par vienu liesmu; tāpat kā žēlastība ir Gaisma, tāpat arī īpašības, kas ir Gaismā; tās iegūst tie, kas mājo Manī, Manā Gaismā, un ir intīmi personiskās attiecībās ar Mani; tās2 jūs atdzīvinās darot par gaismu, ļaujot jums augt dievbijībā, patiesi līdzinoties Man, pārveidojot jūs par dievu3 un pārveidojot jūsu prātu, dvēseli un sirdi, lai jūs izstarotu Manu Godību, jo jūsos būs Pats Cildenums4, Mana Valstība un Mans Tronis; un ikviens, kurš redzēs jūs, saskatīs nevis jūs, bet Mani; visi kopā mēs būsim viens; Mana Gaisma, Mana žēlastība un Manas īpašības, kas iegūtas caur to, ka jūs būsiet izzuduši, plūdīs jūsos, pārpludinot jūsu dvēseli tādā pakāpē, ka jūsu gars apzināsies Manu Dievišķību; tieši kā Es tev reiz skaidroju: līdzīgi kā līgavai bija atļauts pacelt sava Līgavaiņa šķidrautu, kad viņa ienāca kāzu Istabā, tāpat tas notiek, kad Es žēlastībā vedu tavu dvēseli Savos Gaismas dziļumos, kad Esmu tev parādījis labvēlību ieraudzīt Manu Svēto Vaigu, tas ir ārkārtīgi iespaidīgs redzējums;

 

atkrītot no žēlastības un no Gaismas, dvēselē rodas tāda tumsa un nespēja izšķirt pareizo un nepareizo, ka tā kļūst par šķērsli žēlastībai un ja dvēsele netiek vadīta5, tā paliek tumsā; lai dvēsele atgūtu žēlastību un Gaismu, tai nemitīgi jāpūlas; tas ir grūts garīgs kāpiens, bet nav neiespējams; Vassula, Es un tu turpināsim šādā veidā strādāt Manas Baznīcas labumam; Mana Dvēsele ir sāpēs par visu to, ko redzu Sev visapkārt6; dari savu darbu kopā ar Mani, Es priecājos, ka esi nekas; atceries, ka Esmu Žēlastības Bezgalīgs Okeāns; Es Esmu ar tevi; ic

 

_________

 

1 teikts par priesteri, ar kuru Kungs bija neapmierināts kopš 1985.gada, lai gan Kungs žēlsirdīgi mēģināja viņu izlabot. Mums bija no viņa jāšķiras...

2 īpašības, tikumi

3 caur līdzdalību pārveidojot par dievu: par Visaugstākā adoptētiem dēliem un meitām

4 Dievs

5 ar garīgo vadītāju

6 Jēzus Kristus ir sāpēs par pasauli, par Baznīcas (cilvēku) stāvokli un arī par atsevišķu cilvēku mūsu grupās uzvedību un neuzticību

 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009