True Life In God - Vassula Ryden arrow Esejas arrow “Patiesas dzīves Dievā” garīguma unikalitāte

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Pat tik spēcīgi garīgumi kā svētā Augustīna, svētā Jāņa no Krusta, svētās Avilas Terēzes, svētā Aleksandrijas Klementa vai svētā Gregorija no Nīsas garīgums nav tik vienkārši un saprotami kāds ir “Patiesas dzīves Dievā” garīgums. Pie tam – tie aplūko tikai nelielu daļu no tām tēmām ar kurām mēs sastopamies “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumos.
Visi augstāk minētie autori bija vai nu priesteri vai mūki, kuri bija apguvuši Rakstus un teoloģiju, piederēja kādai no Baznīcas kārtām un regulāri pieņēma sakramentus. Vassula trīsdesmit gadu garumā nekādā veidā nepiedalījās Baznīcas dzīvē neņemot dalību arī sakramentos. Vassula nav saņēmusi nekādu teoloģisku izglītību nedz arī studējusi Rakstus. Neskatoties uz to, “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumi ir piesātināti ar Rakstu fragmentiem un tajos nav doktrinālu kļūdu – par to savā grāmatā “Gara skarti” (Touched by the Spirit”) liecina tēvs Edvards O`Konors, kurš četrdesmit gadu garumā ir mācījis dogmatisko teoloģiju ASV Notre Dame Universitātē.
“Patiesas dzīves Dievā” garīgums nav Vassulas intelektuālie prātojumi vai pārdomas. Nē, viņa šo izpratni saņem tieši no Dieva un šis atziņas saņemšanas veids tiek saukts par “iekšējām lokūcijām”. Par to runā 1989.gada 28.novembra vēstījums: “Es iepludināšu tevī zināšanas un atpazīšanu”. Vārds “iepludināšu” nozīmē, ka šīs zināšanas nāk tieši no Dieva un nav Vassulas prāta auglis – viņa ir Dieva instruments ar kura starpniecību Dievs šodien mūs uzrunā. Vēstījumos nemitīgi tiek atkārtots, ka tajos nav nekā jauna – tās tikai atgādina par vienīgo Atklāsmi, kas jau ir dota ar Rakstu un Tradīcijas starpniecību. 1999.gada 30.jūlija vēstījumā mēs lasām: “tie (vēstījumi) ir paredzēti, lai labāk izskaidrotu jums doto Atklāsmi”.
Viena no unikālajām vēstījumu iezīmēm ir tā, ka tajos ir iekļautas personiskas lokūcijas no Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara. Es nezinu nevienu citu garīgumu, kurā būtu šādas individuālas lokūcijas no Vissvētākās Trīsvienības, kuras, lai arī mūs uzrunā atsevišķas dievišķās Personas, tomēr saglabā Trīsvienības trīsvienīgo dabu. 1998.gada 19.oktobra vēstījumā mēs lasām: „Mēs esam aptvēruši Mūsu telpu – Mums ir viena substance, viens Spēks un vienas Zināšanas un caur tām mēs esam Viens Dievs, jā – viens Dievs ar vienu vienīgu Gribu un Autoritāti”. Vissvētākās Trīsvienības odās, kuras ir saņemtas 2003.gada februārī – aprīlī Kungs saka: „Mēs esam viena Substance, viens Spēks un vienas Zināšanas. Būdami viens Dievs Mēs vienā veidā sarunājamies ar cilvēku un vienādi nododam tālāk Mums piemītošās Zināšanas; šīs brīnišķīgās zināšanas tev tiek nodotas tālāk piepildītas ar mīlestību”.
„Patiesas dzīves Dievā” vēstījumos ir simtiem mācību, kurās Dievs runā par Dievmāti un kuri ietver sevī daudzus Dievmātes titulus, piemēram – Jaunā Ieva, Apokalipses Sieviete, Debesu Karaliene, Dieva Māte, Bezvainīgā Sirds. „Patiesā dzīvē Dievā” ir vismaz simts vēstījumu no pašas Dievmātes, kuros Viņa, tāpat kā kāzās Kānā, mums saka, lai mēs darītu to, ko Jēzus mums saka. „Patiesa dzīve Dievā” mums vēstī arī par to, cik svarīga ir Marijas loma pestīšanas plānā. 1996.gada 3.aprīļa vēstījumā mēs lasām: „kā tu jau to zini, Man pietiek pašam ar Sevi, tomēr Mans Pestīšanas plāns aizsākās Marijas Jaunavīgajā Sirdī un caur šo pašu Sirdi Es SAVAM Pestīšanas plānam likšu piepildīties visā pilnībā”. Es vēlreiz vēlos atkārtot, ka nepazīstu nevienu citu garīgumu, kurā tik saprotamā veidā tiktu izskaidrota Jaunavas Marijas loma.

“Patiesa dzīve Dievā” nes sevī visas bībliskā pravietojuma iezīmes. Šīs raksturiezīmes ir noformulējis dr. Skots Hāns no Stabenvillas katoļu universtiātes (ASV):

1. Tiesa – svētības un lāsti.
2. Dieva tautas atlikums – cilvēki, kuri atjaunos Dieva Baznīcu.
3. Atjaunotne – Dievs atjaunos Savu Baznīcu.
4. Jaunā izceļošana – šoreiz kā iziešana no grēka.
5. Mesijas atnākšana – Viņš atjaunos un apvienos Savu Baznīcu un tautas.
6. Kunga Diena – konkrēta laikmeta beigas un nevis pasaules gals.

Ikvienu no šīm bībliskā pravietojuma pazīmēm var attiecināt uz “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumiem. “Patiesas dzīves Dievā” garīguma unikalitāte ir ļoti plašs temats par kuru nākotnē tiks sarakstītas ļoti daudzas grāmatas. Šis raksts tikai nedaudz pieskaras šai unikalitātei – CERĪBAS dāvanai, kuru Dievs mums šodien dāvā. Šis garīgums aizskar cilvēkus nesalīdzināmi vairāk par jebkuru citu man zināmo garīgumu – tas aizskar cilvēkus visā pasaulē, tas aizskar gan ticīgos, gan neticīgos.

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:

Vakardienas vēstījums:

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009