True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Es izvēlos nabadzību, lai atklātu Savas Bagātības. Tavam Svētajam Vārdam veltītā tauta augšāmcelsies
1989. gada 31. oktobris
mīļotā, miers lai ir ar tevi; ieklausies Manī: Es tevi mācu ar mīlestību, Es esmu tevi mācījis ar gudrību; Es esmu tevi pacēlis un izveidojis, paliec Manā labvēlībā un ievēro Manus norādījumus; viss, ko saņemsi, nāk no Manis – saglabā nelokāmu uzticību Manām Mācībām;
Mana Vassula, remdē Mana Tēva niknumu, esot Viņam tīkama, atmaksājot ļaunumam ar mīlestību; remdē Viņa dusmas uz šo ļauno paaudzi ar savu mīlestību; Mīlestības dēļ evaņģelizējot ar mīlestību, tu atļauj citiem atklāt sevī Mani; Dievs ir ar tevi, Mans bērniņ, un tu esi tikusi izsūtīta evaņģelizēt; Es izvēlos vājumu, lai atklātu Savu Varenību, bet nabadzību – lai atklātu Savas Bagātības un Gudrību; nekad neko sev nepieprasi, esi nekas, zemojies vēl vairāk, lai tā Es varētu pabeigt Savu Darbu;
(Vēlāk:) Mans Kungs un Pestītāj?
Es esmu; Manu bērniņ, esi mierā un nebīsties; nekad nebaidies no Manas Klātbūtnes, bīsties vienīgi tad, ja esi sadumpojusies pret Mani; kas nav ar Mani – tas izkaisa; pārdomā šos vārdus; Manis dotā Atklāsme nenes sašķeltību, bet gan cenšas jūs apvienot vienā Miesā, bērniņ Mans, saņem Manu Mieru un paliec nekas; paliec Manī, Es, Kungs, tevi svētīju;
(Kungs runāja par šaubām, kuras dažkārt ir mani pārņēmušas, kad domāju, ka varētu kļūdīties…
Piegāju pie Fatimas Dievmātes statujas, kas atrodas un mana mazā galdiņa, pie kura rakstu, pieliecos pie Viņas labās auss un pačukstēju:)
Tu zini, ka Jēzus mani ir apveltījis ar kādu ļoti vērtīgu dāvanu, kura man ir jāsargā. Tam ir sava nozīme Viņa Miesas pagodināšanā un arī dvēseļu pestīšanā!
Tāpēc es nāku pie Tevis, mana Svētā Māte, uz lūdzu, vai tu varētu glabāt šo dāvanu un pasargāt. Jā, tā ir Kunga Atklāsme, un es To pilnībā nododu Tavās rokās.
Pa to laiku man ir jāturpina Jēzus Vissvētākās Sirds darbs, man jāturpina šī sūtība, kuras dēļ Viņš mani ir piecēlis no mirušajiem un izaudzinājis.
Drīz vien, sadzirdot Viņa balsi, mirušie piecelsies no kapiem, un tas viss būs Viņa Godības dēļ. Drīz, kā tas jau iepriekš ir ticis pasludināts, celsies Tauta, kura ir veltīta Tavam Svētajam Vārdam.1
Manu bērniņ, nekas nespēj aizkavēt Dieva Mīlestību uz cilvēci; pat ja tiec vajāta, tevi māc raizes un tev uzbrūk, esi piesardzīga un klausi Dievam; nevienam nav tiesību apsūdzēt Dieva izredzētos; Es sargāšu šo Atklāsmi tāpat kā ikvienu citu Atklāsmi, kas ir no Dieva; uzticies Svētajam, jo Viņš ir nomodā par Saviem Darbiem;
Mana Vassula, izpaud Dieva Mīlestību bez bailēm; nāc un paliec nemitīgā lūgšanas vienotībā ar Tēvu;
Svētā Māte, es Tev pateicos un tevi svētīju.


1 Pati to neapzinādamās, es pravietoju par komunisma sagrāvi Krievijā. (Piezīme ir pievienota vēlāk – 1992. gadā.)
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009