True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Dievs no jums sagaida, lai jūs ik dienas atdotu sevi Viņa rokās.
1989. gada 25. oktobris
(Mūsu Svētās Mātes vēstījums lūgšanu grupai:)
Mans miers lai ir ar jums; Baznīca atdzims;
nāciet un esiet tīkami Kungam un ik dienas nododiet sevi Viņam; atļaujiet Viņam jūs pārveidot par Saviem uzticamajiem bērniem, par Gaismas bērniem; izmainiet savas dzīves, atraujoties no pasaulīgām lietām, jo jūs, Mani maziņie, tikai pavisam īsu mirkli mājojat šajā pasaulē; Es jums nemitīgi atgādinu, ka jūsu dvēsele dzīvos mūžīgi, un Es jūs atkārtoti brīdinu, lai jūs izmaināt savas dzīves;
ko Dievs no jums sagaida? kā rīkoties vispilnīgākajā veidā? Dievs no jums sagaida pilnīgu sevis atdošanu Viņa Rokās; ik dienas atdodot sevi Viņa Rokās, jūs Viņam atļaujat sevi pārveidot par pilnīgām būtnēm; vispilnīgākā lieta, ko varat darīt, ir paklausīt Dieva Gribai, atdodot Viņam savu gribu; meklējiet Viņu, meklējiet visu, kas ir no Viņa; Es jūs lūdzu – neklausieties ļaunā gara čukstos; nemitīgi lūdzoties, paceliet savu dvēseli pie Dieva; bērniņi, Es jūs mīlu, un Manas Acis pat ne uz mirkli nenovērsīsies no jums;
lasot un pārdomājot Mūsu Vēstījumus, mācieties darīt labu; ļaujiet vēstījumiem pabarot jūsu nabaga dvēseles un atvest tās atpakaļ pie Atziņas, atpakaļ pie Bībeles, atpakaļ pie Patiesības un Dzīvības; Es vēlos jūs paglābt no ļaunā gara tīkliem, Es vēlos pacelt jūsu dvēseles augstākā lūgšanas pakāpē;
šovakar, Mani bērni, Es ļoti īpašā veidā aizlūgšu pie Tēva par katru jums; jums ir jāzina, ka caur Viņa Labvēlību jūs varat iegūt daudzas žēlastības; jums jāzina, cik bezgala bagāts ir Viņš Savā Žēlastībā; ilgojieties pēc Kunga un vienmēr esiet izsalkuši pēc Viņa; nolieciet pie malas visas rūpes, upurējot tās Viņam, uzticieties Viņam;
ar savu mīlestību uz Kungu un uz saviem brāļiem paplašiniet Viņa Valstības robežas; ļaunumu atmaksājiet ar mīlestību un ļaujiet mīlestībai būt par jūsu dzīves vadmotīvu; ļaujiet mīlestībai būt jūsu saknei; apzinieties, par ko jūs domājat, – netiesājiet cits citu, jo jūsu ceļi NAV Kunga ceļi; esot pazemīgi un, netiesājot citu, centieties būt patīkami Kungam; Dieva Mīlestība tiek atklāta pat vismazākajiem jūsu vidū;
mīļotie, ejiet mierā; kad ieejiet savās mājās, neatstājiet Mūs ārpusē, bet gan ņemiet Mūs sev līdzi; iemācieties sajust Mūsu Svēto Klātbūtni, bet vārda „es” vietā iemācieties teikt „mēs”, un „man” vietā – „mums”; Es svētīju ikvienu no jums; esiet vienoti, kā Kungs to vēlas; neesiet sašķelti, jo Debesīs jūs jau esat Viens;
esiet Mierā un dzīvojiet Mierā;
 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Esi bez bailēm, Es esmu ar tevi.

Vakardienas vēstījums:
Mīlestības darbi

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009