True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Atgriezties nozīmē - ilgoties būt kopā ar Dievu.
1989. gada 12. maijs
Jēzu?
Es esmu; sajūti Mani un pārdomā par Mani; Es esmu Mīlestība un Es esmu Svētais; mīli Mani un esi svēta; Es tevi mācīšu, jo esmu Gudrība; nāc, Mana Māte tevi mīl; Viņa tagad pierakstīs vēstījumu;
(Vēstījums bija paredzēts 19. maija lūgšanu sapulcei Martinjī.)
Manu bērniņ, Es, tava Svētā Māte, tevi svētīju; lūk, Mans vēstījums:
miers lai ir ar jums visiem; Es jūs visus mīlu un svētīju; klausieties un pievērsiet uzmanību Mūsu šīsdienas Aicinājumiem; apzinieties, ka nav vairs atlicis daudz laika;
Jēzus un Es, Mēs dienu un nakti aicinām jūs uz atgriešanos; šie Aicinājumi atskan visā pasaulē, un to būs arvien vairāk; Mani bērniņi, laika patiešām nav atlicis daudz;
Mana Sirds ir sāpju pilna, jo šķiet, ka daudzi no jums neaptver Mūsu Aicinājumu svarīgumu; Es jūs aicinu pārdomāt tos un pārbaudīt pašiem sevi, lai redzētu, vai esat atgriezušies, vai esat uz Dieva ceļa; Mani mīļotie bērniņi, ar ticību un lūgšanu vien nepietiek, atgriešanās nozīmē patikt Dievam un būt vienotībā ar Viņu ik brīdi; atgriešanās nozīmē svētumu un svētu dzīvi, atgriešanās nozīmē atrast mieru ar Dievu un mīlēt Viņu no visas dvēseles, padomājiet par mīlestību, kuru Jēzus pār jums izlej! dzīvojiet Kristū, šķīstiet sevi un pilnībā atveriet savas sirdis, lai Jēzus varētu jūs dziedināt; atgriezties nozīmē – ilgoties būt kopā ar Dievu, alkt pēc Viņa no visas savas sirds;
daudzi piemirst, ka lielākā garīgā dāvana ir mīlestība; Es vēlreiz jums atgādinu Jēzus bausli: mīliet cits citu, kā Es jūs mīlu; ieprieciniet Mani, izdzīvojot savā ikdienā Mūsu Vēstījumus; esiet Mūsu mazie skaļruņi, kas visur kaisa Mūsu graudus, lai tie, kam ir ausis, sadzird; izprotiet Mūsu Vēstījumu ārkārtējo svarīgumu; Es priecājos jūs redzēt šai vakarā visus sapulcējušos kopā;
Mēs svētījam visus jūsu dievbijības priekšmetus; ļaujiet šim vakaram kļūt par īpašu laiku, kas veltīts pārdomām un savas dvēseles caurskatīšanai; Jēzus un Es, Mēs vienmēr esam ar jums, lai jums palīdzētu, tāpēc runājiet ar Mums no visas sirds, un Mēs jūs uzklausīsim;
Es jūs visus svētīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā; āmen;
 
 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009