True Life In God - Vassula Ryden arrow Vassulas runas par dažādām garīgām tēmām arrow Kunga Diena

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


  Kunga Diena

Sekojošais raksts ir divu Interneta radio programmu fragmenti. Šajās programmās VoiceAmerica.com žurnālisti par interviju tēmu bija izvēlējušies ‘Kunga Dienu’.
 


(Pirmā pārraide tika ierakstīta 2005. gada 20. februārī]
Intervētājs: Šī intervija ievada nākamnedēļas tēmu, kas ir saistīta ar ‘Kunga Dienu’. Daži cilvēki šo Dienu dēvē par Brīdinājuma jeb Šķīstīšanas dienu. Jūsu rakstos 5. sējuma pašā sākumā trīs vai četru lappušu garumā mums tiek sniegta neticami precīza šī notikuma aina.
Vassula: Jā, tas ir būtiski tiem, kuri nav pieņēmuši ‘Kunga Dienas’ realitāti, ir ļoti svarīgi būt gataviem šai Dienai. Par to mēs vairāk runāsim nākamnedēļ un centīsimies to izskaidrot ar “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu palīdzību.
Mēs ceram, ka tā arī būs, jo es domāju, ka tas ir svarīgi. Mēs nezinām, kad tas notiks, bet mums jebkurā gadījumā ir jābūt gataviem.
Ziniet, Betsij, reiz es vaicāju Kungam: “Kāpēc Tu ikvienam cilvēkam šajā pasaulē nepasaki kaut vai vienu teikumu”. Man šķita, ka pietiktu tikai dzirdēt Viņa balsi, lai pilnībā izmainītu savu dzīvi, jo, kad Dievs runā, tas ir tik spēcīgi, ka pietiek dzirdēt tikai dažus Viņa izteiktos vārdu, lai pilnībā izmainītu savu sirdi, dzīves veidu un visu pārējo.
Svētīgi ir tie, kas nav redzējuši un tomēr tik – vai es pareizi saprotu?
 Tieši tā!
Es esmu pārliecināta, ka Kungam ir kāds īpašs iemels rīkoties tieši tā, jo kas gan notiks Kunga Dienā? Ikviens cilvēks…
...tiks apmeklēts.
tiks apmeklēts...
Jā, mūsu Kungs apmeklēs ikvienu cilvēku.
Tas nozīmē, ka Viņš darīt tieši to, ko jūs, Vassula, Viņam lūdzāt.
Un Viņš mūs brīdina būt gataviem šai dienai.
Tā patiešām ir! Man šķiet, šis ir viens no aizraujošākajiem laikmetiem, kāds vien ir bijis. Man šķiet, mēs esam neparasti svētīti, ka varam dzīvot šajā laikā.
Šis patiešām ir īpašs laiks – Kungs to dēvē par žēlsirdības laiku. Vēstījumi vienmēr noslēdzas ar cerību… Ja mums vēl ir laiks, es jums nolasīšu kādu fragmentu…
Es ietērpšu šo zemi Pavasarī, Manā Pavasarī. Ko nozīmē Jahves Pavasaris? Mīļotie, Mans Pavasaris būs tad, kad visa Mana radība mirdzēs brīnišķīgā gaismā. Šķīstīšanās Kristībā jūs visi tiksiet pārveidoti pēc pirmatnējā tēla, šajā šķīstīšanā ikviens ilgosies pēc tuvākas mīlestības vienotības ar Mani, bet jūsu sirdis dedzīgi meklēs Patiesību, Ceļu un Dzīvību. Patiesībā, kura jums liks baudīt reibinošu garšu, jūsu dvēsele, tērpusies Manā Žēlastības Garā, iegūs savu pilnību. Jūsos vairs nebūs tumsības tēla, jo Es, jūsu Līgavainis un vislaipnākais no tēviem, atmirdzēšu pār jums Savā Gaismā. (1998. gada 25. februāris)
 
Šie ir ļoti skaisti vārdi…
 

 
(Tēma tika turpināta 2005. gada 22. februāra raidījumā)
Tātad šodien, Vassula, mums priekšā ir pamatīgs izpētes darbs…
Jā, mēs runāsim par ‘Kunga Dienu’ un, kā jūs sacījāt, Viņa Valstība jau ir virs šīs zemes, jo Baznīca ir Viņa Valstība. Tātad – mums jau ir Baznīca, bet tagad mēs runāsim par Kunga dienu… Es centīšos paskaidrot, ko nozīmē šie vārdi, jo daudzi cilvēki, kuri lasa Rakstus, gribētu to izprast labāk. Vispirms atļaujiet man to īsi izteikt manis pašas vārdiem.
‘Kunga Diena’ nozīmē šķīstīšanās dienu. Uz šo dienu attiecas Jēzus vārdi: ‘Mana atgriešanās jūs atjaunos un atbrīvos no daudzām jūsu kļūdām. Kad Jēzus saka ‘Mana atgriešanās’ vai ‘Mans apmeklējums’ – tas nozīmē Viņa Klātbūtni jūsu sirdī. Šī žēlastība, kuru Kungs mums dod šajos Žēlsirdības laikos ir ļoti spēcīga. Dažkārt es saku, ka vēlētos, lai ikviens piedzīvotu kā Kungs apmeklē viņa sirdi jeb varētu teikt arī – atgriežas tajā. Kad pienāk šī ‘Kunga Diena’ un Kungs nāk pār mums, mūsu sirdīs, tas notiek negaidīti un tajā mirklī jūs piedzīvojat tādu kā savu grēku apziņu, apziņu par Viņa klātbūtni. Tajā mirklī jūs nostājaties Viņa svētuma un šķīstuma priekšā un iekšējās acis ierauga, cik grēcīgi jūs esat un to, ka Kunga priekšā jūs līdzināties notraipītam stiklam. Šī apziņa sāp. Ir sāpīgi un daudzi no jums, kuri patlaban klausāties, noteikti atzīs, ka ir piedzīvojuši šāda veida apmeklējumu, jo es esmu dzirdējusi cilvēkus, kuri man ir stāstījuši par šādu šķīstīšanu… Tas ir bijis ļoti sāpīgi, kad nāca šī apziņa… Es teiktu – apziņa par sevi pašu… Tai mirklī jūs varat vienīgi skaļi raudāt, jo apzināties, cik grēcīgi esat bijuši un cik ļoti esat aizvainojuši Dievu.
Šī šķīstīšanās līdzinās ugunij, tomēr tā nav īsta, bet gan iekšēja uguns. Šādi es to izskaidroju saviem vārdiem, tomēr, Betsij, es vēlētos to izdarīt arī ar “Patiesas dzīves Dievā” vēstījumu palīdzību – vai man ir šāda iespēja?
Noteikti!
Es teiktu, ka šī tēma ir sadalīta trīs daļās – šādu sakārtojumu mēs atrodam 2002. gada vēstījumos. Tātad, Kungs saka (2002. gada 1. jūnijs)
„kas ir Kunga Diena? tie, kuri ir dumpojušies un turpina to darīt, sajutīs šo Dienu un arī visu to, ko šī Diena nes sev līdzi; šī diena nāks pār pārkāpējiem tikpat pēkšņi kā pērkona dārds…”
 
Kā jūs redzat – Kungs saka, ka Viņa diena nāk pēkšņi, tad, kad jūs to negaidāt. Šī diena ir žēlastība, tā ir negaidīts pārsteigums… Un tālāk -
 
„un kā baismīga uguns, kura viņus pārvērtīs cilvēku lāpās…”
 
Šis izteikums nav jāsaprot burtiski. Tas nenozīmē, ka jūs sadegsiet, bet gan norāda uz iekšēju uguni.
 
 „jā – kā tu sacīji, zeme aizdegsies un pārkāpējiem kā atklāsme parādīsies viņu apziņa…”
 
Kad Kungs saka „zeme”, ar to ir jāsaprot, ka šo atklāsmi un šķīstīšanu piedzīvos daudzi.
 
 
„Manas Atnākšanas dienā Mana dievišķā Uguns pārvērtīs nocietinātu sirdi iecietīgā un saudzīgā sirdī…”
 
Šī ir labā vēsts! Ir tik daudzas sirdis, kurām ir grūti atgriezties un pievērsties Dievam! Tie, kuriem ir šādi ģimenes locekļi, bieži vien satraucas, kas notiks ar šo cilvēku… Šeit Kungs mūs aicina nepadoties, jo apsola, ka pat nocietināta sirds tiks pārvērsta iecietīgā sirdī.”
 
„zeme tās agonijā pilnībā apzināsies…”
 
Šajā vietā, ja jūs aizstājat vārdu „zeme” ar vārdu „cilvēki”, tad sacītais kļūst daudz saprotamāks.
 
 „zeme tās agonijā pilnībā, ar sirdi un dvēseli, apzināsies…”
 
Tas nozīmē, ka jūs pilnībā apzināsieties savus maldus, to, kā jūs esat aizvainojuši Dievu.
 
 
„savas kļūdas un maldus, savu iznīcību un nelikumības, tā pilnībā apzināsies, ka ir izraidījusi no savas ikdienas dzīves Manu Augšāmcelšanos un Manu Visurklātesamību…”
 
Ir cilvēki, kuri saka, ka netic Dievam, netic, ka Viņš ir Augšāmcēlies… Šie cilvēki Dieva liesmas izjutīs daudz spēcīgāk, jo šī uguns būs ļoti dedzinoša.
 
„Manā Dienā atvērsies Debesis un tad barga tiesa nāks pār tiem, kuri, noliegdami Mani, ir paši sevi pasludinājuši par dieviem; vai kāds varētu teikt, ka visu šo gadu garumā Es nebūtu jūs mācījis?”
 
Šeit Kungs vēlas sacīt, ka Viņš ikvienam ir devis iespējas un izdevību sadzirdēt Viņa balsi un uzzināt vairāk par Viņu… Tomēr visapkārt pasaulē valda ļoti dziļa letarģija, cilvēki jūtas ļoti ērti un nevēlas, lai kaut kas viņu dzīvē mainītos. Viņi nevēlas dzirdēt neko, kas varētu likt viņiem mainīties. Vai jūs tam piekrītat?
Es tam pilnībā piekrītu. Man šajā vēstījumā interesanti šķiet vāŗdi, ka visas tautas un visu reliģiju pārstāvji “savā iekšējā tumsā ieraudzīs Mani”; tas nozīmē, ka šie vārdi attiecas ne tikai uz kristiešiem.
Jā, šie vārdi attiecas uz ikvienu – katrs cilvēks ir Dieva radīts!
 
„Es jums saku: „bēda ikvienam, kurš Manā Dienā aptvers, ka viņā nav Manas Gaismas…”
Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi iet pie grēksūdzes. Grēksūdzē tu saņem attīrīšanu un Kunga Diena nāks kā ļoti smalka jeb vāja liesma, ļoti maza… Šādā gadījumā Viņa Apmeklējums nebūs tik sāpīgs. Tā ir taisnība! Es par to runāju, jo pati esmu to piedzīvojusi un tas bija šausmīgi! Tā es bieži vien sacīju tad, kad man nācās piedzīvot šo mirkļus… Tas nebija tikai viens mirklis vai stunda, nē – tas vilkās dienām ilgi. Es sacīju: Es eju cauri ellei! Tas bija tik šausmīgi… Bija briesmīgi, kad pēkšņi nācās apzināties visas šīs lietas – ja neesat to piedzīvojuši, jūs to nesapratīsiet. Ja esat, tad arī zināt, cik ļoti tas sāp. Ir ļoti sāpīgi apzināties patiesību par sevi. Tieši tādēļ es saku, ka cilvēkam ir labāk sākt iet uz grēksūdzi. Es agrāk to nedarīju, tādēļ atnākot „Kunga Diena” viss ‘masveidā” vēlās pār manu galvu.
Daudzas baznīcas taču nepraktizē privāto grēksūdzi.
Ziniet, lai arī manā grieķu pareizticīgo baznīcā tāpat kā katoļu Baznīcā šāda prakse pastāv, es nekad nebiju bijusi pie grēksūdzes, jo tas mani vienkārši neinteresēja. Mani vispār neinteresēja nekas, kas bija saistīts ar Baznīcu. Kādu dienu Kungs man palūdza, lai es ietu pie grēksūdzes un pildītu Viņa pavēli, kuru atrodam arī Rakstos: izsūdzēt cits citam savus grēkus. Tajā mirklī es savā prātā padomāju, kādēļ gan man būtu jāiet pie priestera – ja reiz man ir dota šī dāvana, es taču varētu savus grēkus izsūdzēt pa tiešo, Dievam… Un ticiet man, tajā mirklī es izjutu pār sevi nākam Dieva dusmas un sabijos – Dievs bija noskaities uz mani tā, ka pat zīmulis ar kuru es rakstīju, izkrita no manas rokas un aizripoja projām.
 
viņus es šķīstīšu Savās Liesmās…
kas attiecas uz tiem, kuri ir sargājuši Manus Mīlestības Likumus un spriedumus, uz tiem, kuri ir bijuši zemes sāls – viņi netiks pārbaudīti ar uguni, jo Es esmu viņu Dievs un viņi ir atzinuši, ka esmu viņu dzīves pamats; viņi jau ir tikuši pārbaudīti un tagad ir daļa no Manis; viņi jau tagad dzīvo vienotībā ar Manu dievišķo Gaismu un Mani, viņu Dievu; un kā tu, meitiņ, sacīji – Noasa laikā Man atnākot Debesis appludināja zemi; tagad zeme tiks pārbaudīta ar uguni;
Mana Diena ir neizbēgama un bēda tiem, kurus Mana Atgriešanās atradīs mirušus; bēda arī tiem, kuri, atnākot Manai Dienai, par galveno savā dzīvē ir uzskatījuši materiālos labumus; šai Dienā Es līdzināšos ugunij; jau tagad daudzi dzird Manus soļus un redz Manu pēdu nospiedumus; kad Es atklājos tiem, kuri Mani nav pazinuši, tad šajos žēlastības laikos Es atklājos ka Žēlsirdība un Lāpa, bet tajā Dienā Es atklāšos kā dedzinoša Liesma;
 
 [Pēc pārtraukuma intervētāja turpināja uzdot jautājumus:] Vassula, man šķiet, ka jūs tikko sacījāt, ka zīmulis izkrita no jūsu rokas…
Jā, tas notika tieši tajā mirklī, kad negribēju klausīt Kungam un iet uz grēksūdzi… Es atceros, ko Viņš man sacīja par grēksūdzi nedaudz vēlāk: lai arī daudziem cilvēkiem nepatīk iet pie grēksūdzes, tomēr tas ir pazemības akts, tas ir pazemības varoņdarbs. Ja kāds nevēlas to darīt, tas nozīmē, ka šim cilvēkam pietrūkst pazemības un es ticu, ka Kunga vārdi ir patiesi.
 [programma turpinājās]
 

 
(Svarīgi vēstījumi par šo tēmu ir atrodami 1991. gada 15. septembrī un 1991. gada19.septembrī)
Šeit jūs varat izlasīt vēstījumu, kurš vislabāk atspoguļo tēmu par “Kunga Dienu”:
„kad pār tevi nāks šī diena, kuru Es dēvēju par Kunga Dienu, tad zvīņas, kuras tās pārklāj, nokritīs no tavām acīm un tu ieraudzīsi savu patieso es; tavā apmulsumā tevi dedzinās Mana Uguns, tomēr nesaraujies bailēs, esi labā noskaņojumā, jo kā gan savādāk lai tu ieraudzītu sevi? Es apstādināšu ikvienas, tevī vēl atlikušās noslieces uz ļauna darīšanu; šī šķīstīšana ir vajadzīga, lai tava dvēsele pārstātu bezmērķīgi klaiņot apkārt, bet gan dotos pretim Man, tavam dievišķajam Līgavainim;
Es nedomāju, ka daudzi no jums ir sapratuši, ko nozīmē Kunga Diena; kad putna balss ir apklusināta un ir aprimušas dziesmas skaņas, ziniet, ka šajā klusumā Es likšu nākt atklātībā visiem jūsu apslēptajiem darbiem – labajiem un ļaunajiem – un spriedīšu pār tiem tiesu; Kunga Diena var tikt salīdzināta ar mazo tribunālu – tā būs šķīstīšana ar uguni, kura jūsu dvēseli ievedīs Manā Godībā un pilnībā vienotībā ar Mani;
ja dvēsele ir grēka izkropļota, ja tā ir kļuvusi riebīga Manās, Manu eņģeļu un Manu svēto acīs, tad Mans apmeklējums viņā izraisīs agonizējošas sāpes un tā neizvairīsies no Manas Dienas; kā gan savādāk lai Es daru jūsu dvēseles neiznīkstošas un brīvas no grēka; kā gan savādāk, lai ievedu šīs dvēsele grēku nožēlā? vienīgi izģērbjot tās kailas ar Sava Uguns palīdzību un palīdzot tām pašām ieraudzīt viņu stāvokli, Es varu šīm dvēselēm ļaut saprast, ka viņas līdz šim ir bijušas sātana īpašums;
Es atmodināšu tās dvēseles, kurās liesmos Mana dievišķā Uguns un kuras tā šķīstīs ar savām garīgajām liesmām, Es tām beidzot likšu apzināties to, kāda pārveide viņās ir notikusi; tās tiks pārveidotas gan caur sāpēm, bet arī caur prieku, viņas tiks izmainītas pateicoties Manas pārveidojošās Uguns Mīlestībai;
ikviens, kuram Es jau tagad piederu viņa dvēselē un miesā un tas, kurš pieder Man, nepiedzīvos Manu Dienu; kāpēc? tādēļ, ka Svētais Gars šādai dvēselei jau ir licis izjust Savu Garāmiešanu tajā; šīs dvēseles jau ir piedzīvojušas Kunga Dienas atnākšanu; šo Dienu jūs varat dēvēt arī par Mana Apmeklējuma Dienu; pēc šīs Dienas, tie kurus Es būšu atjaunojis Savā Ugunī, pievērsīsies nožēlai un paklausībai Manam Mīlestības Likumam; Es darīšu mīkstākas tās dvēseles, kuras patlaban līdzinās akmenim un Es sasildīšu ledus aukstās sirdis – tai mirklī, viņiem augšāmceļoties, tie sajutīs Manu Klātbūtni;” (2002. gada 13. septembris)

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009