True Life In God - Vassula Ryden arrow Saraksts pēc alfabēta

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

Personiskajā piezīmju burtnīcā Jēzus man dāvāja vēstījumu, kas mani pārsteidza. Es piecēlos un tālāk vairs nerakstīju, bet, kad atgriezos pie rakstīšanas, Jēzus vēlreiz atkārtoja to pašu. Man palika bail un es apjuku, vaicājot gan Dievam, gan pati sevi: „kāpēc es?”. Tajā mirklī man bija grūti saprast, kāpēc vispār esmu aizsākusi rakstīt un kādēļ jūtos tik ļoti saistīta ar Dievu? Pusotra gada laikā biju tik ļoti izmainījusies. Tagad dzīvoju Patiesībā un jūtos atbildīga par visu, kas notiek, manī ir ilgas būt patīkamai Dievam. Tomēr pēc šīm domām manī no jauna parādījās šaubas un vēlme pārbaudīt Jēzu. Tuvojos Viņam šaubu pilna. Viņš to zināja un lūdza mēģināt vēlreiz pierakstīt vēstījumu, tikai šoreiz pašai cenšoties vadīt un kontrolēt savu roku.
Jēzu?
Es esmu; tātad? vari pamēģināt rakstīt vēlreiz; raksti, raksti! Mīlestība;
      Mīlestība Mīlestība Mīlestība;
Es vēlējos rakstīt pati, gribēju pati vadīt savu roku. Apvilktā trīspunkte1 parāda manas neveiksmīgās pūles to izdarīt, - centos kaut ko uzrakstīt, bet tas man neizdevās, līdz Viņš atkal satvēra manu roku un uzrakstīja: „raksti”, bet, pēc tam, lai arī es tam pretojos, piespieda manu roku pie papīra četras reizes, uzrakstot „Mīlestība”.
Es esmu Mīlestība; atgādināšu tev, ka uz taviem pleciem esmu novietojis Savu Mīlestības un Miera Krustu; augšā! augšā! cel! cel! meitiņ, vai tu apzinies, kādēļ esmu tevi izaudzinājis? Es tevi izaudzināju, lai apvienotu Manu Baznīcu; altāri, vai neesmu sacījis, ka patiesība atskanēs nevis no gudro un prātīgo, bet gan no bērnu mutēm? Esmu sacījis, ka gudrie klausīsies, bet nesapratīs, skatīsies, bet neredzēs, jo viņu sirdis ir palikušas raupjas; viņi ir aiztaisījuši savas ausis un aizvēruši savas acis;
Vassula, Es esmu tevi piecēlis no mirušajiem un licis Gudrībai tevi mācīt, tāpēc nebīsties un dodies uz priekšu;
(Jēzus man dāvāja redzējumu par mani pašu. Es redzēju sevi lūkojamies uz Viņu, bet jutos nedroša. Jēzus turēja mani pie rokas un, pats iedams aizmugurē, stūma mani uz priekšu, lai es neapstātos.)
meitiņ, Es tik ļoti tevi mīlu! ziediņ, viss, ko tu izjūti, ir no Manis, neapstājies;
(Jutos tā, it kā spertu savus pirmos soļus, un mani pārņēma liels saviļņojums.)
Vassula, tava kautrība Mani valdzina; meitiņ, pieraksti šo vārdu:
Garabandāle
Vassula, izraujot tevi no miega, vēlējos ne tikai tevi atmodināt, bet arī darīt spējīgu kalpot Man; mīļotā, šķīstījot tevi, vēlējos, lai tu izjūti Manu Klātbūtni un paliec tajā; lietojot tevi vēstījumu pierakstīšanai, vienlaikus vēlējos, lai tu arī pierakstītu Manas svētības Maniem mazajiem Garabandāles bērniem;
Es nāku, lai Mans Vēstījums tiktu pagodināts, altāri, uzturi Manu Liesmu; Mans Spēks atjaunos Manu Baznīcu; nepaklūpi, patveries Manī un atpūties, Es tev palīdzēšu virzīties uz priekšu; stunda ir tuvu, lūdzies kopā ar Mani:
„Tēvs, satver mani Savās rokās, ļauj atpūsties Tevī. Paņemdams mani Savā gādībā, svētdari mani un piedod manus grēkus, kā es esmu piedevusi citiem. Lai slava Dievam, manam Tēvam, Es tevi svētīju. Āmen.”


1 Vēstījumu oriģinālā. (Tulk. piez.)

 
 
 
Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009