True Life In God - Vassula Ryden arrow Burtnīca veida saraksts

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Esmu tevi izvēlējis būt par Manu vēstnesi

1987. gada 23. janvāris

ak, Vassula, Es tik ļoti tevi mīlu! nāc pie Manis, Sava Mūžīgā Tēva, sajūti to mīlestību ar kādu Es mīlu Savus bērnus! esmu tevi vadījis, lai tu Mani iemīlētu; Es esmu Tas, kurš tev ir parādījis Ceļu; Es esmu Mīlestības Dievs; Es esmu Miera Dievs; Es esmu Žēlsirdības Dievs; Es esmu lēnprātīgs; Es esmu Labais Gans; Es esmu piedodošais Tēvs; vai Es būtu varējis noskatīties, kā tu aizej bojā, nesteidzoties tev palīgā? neviena no Manām avīm nav aizmirsta; Labais Gans atdos dzīvību par Savām avīm; Es esmu piedošanas bezdibenis, Es nekad tevi neatstāšu;

Vēlāk:

Jēzu, kas notiks, ja es pārtraukšu rakstīt?

Vassula, pat, ja tu pārtrauksi rakstīt, Es vienmēr būšu ar tevi un turpināšu tevi vadīt; esmu tevi apveltījis ar šo dāvanu, lai tu šādā veidā sastaptos ar Mani, bet Es varētu tevi mācīt; Es tev esmu vaicājis, vai tu vēlētos Man kalpot un tava atbilde Mani iepriecināja; Vassula, man patīk tava vilcināšanās; tu esi sākusi domāt pirms lēmuma pieņemšanas;

Es esmu tavs Skolotājs, - pieņem Manu vadību; Es tevi mācu apzināties ļaunā gara klātbūtni, kurš cenšas iznīcināt dvēseles, piepildot tās ar savu tukšību; Es mācu tevi apzināties sātana nodevīgumu; Es iemācīšu tev pieņemt lietas tādas, kādas tās ir; Es mācīšu tev pazemību, godīgumu pret sevi un uzticamību Man; Es tevi piepildīšu ar pazemību; vēlētos tev atgādināt, ka neizceļu tevi pārējo vidū; Es tevi vadu, lai iemācītu tev pilnveidot un šķīstīt savu dvēseli; pat uz mirkli neiedomājies, ka esmu tev devis šo dāvanu tāpēc, ka mīlu tevi vairāk par pārējiem Saviem bērniem; šī dāvana ir domāta, lai paēdinātu gan tevi, gan pārējos, kuri izjūt izmisīgu vajadzību pēc garīgās barības; Es esmu Kungs Jēzus Kristus, Labais Gans, kas ir nomodā par Savām avīm; esmu nācis, lai parādītu tev ceļu atpakaļ pie Sevis; esmu nācis tevi apgaismot un dāvāt tev jaunu cerību;

Vassula, tā ir taisnība, ka esmu tevi izredzējis vēl pirms piedzimšanas; esmu tevi izvēlējis būt par Manu vēstnesi, Manas Vēsts nesēju visai cilvēcei; vai šaubies tādēļ, ka pirms tam lūdzu tevi būt par Manu līgavu?

Jā, Kungs …

vai atceries, - tu jau to pieņēmi?

Jēzu, es to zinu, bet no otras puses nespēju. Nav jau tā, ka es negribētu, bet vienkārši nejūtos cienīga būt par Tavu līgavu. Kā gan es tik vienkārši būtu varējusi to pieņemt, pat neapzinoties šī piedāvājuma vērtību!

Vassula, Es varu tevi iemācīt būt Manis cienīgai;

Pat, ja arī esmu Tevis cienīga – ar to vien nepietiek.

kāpēc?

Tāpēc, ka tas neattiecas tikai uz cienīgumu vai necienīgumu, - tur ir kaut kas vairāk.

zinu, ka nepietiek ar to, ka esi cienīga, bet Es tev iemācīšu būt gan cienīgai, gan svētai, tev nāksies papūlēties un to nopelnīt; nāc, Es tev palīdzēšu; tu arvien būsi Mana līgava, līgavai, kurai vēl jāmācās; esmu tevi pieņēmis tādu, kāda esi, jo mīlu tevi, tomēr tev jāļauj sevi veidot tādu, kādu Es vēlētos tevi redzēt; Es došu tev barību, kas palīdzēs tavai izaugsmei; Es jau esmu tev atklājis, kā ļaunais gars darbojas pārpludinot cilvēkus ar informāciju; Es vēlos, lai tu būtu nomodā un uzmanīgi visu pārlasītu;

mācies pieņemt; ikreiz, redzot tevi novārgušu un gatavu iekrist ienaidnieka slazdos, Es steigšos palīgā, neuztver Manu vadību kā vēl vienu gandares darbu; Es tevi vadu, lai tu nepakristu; Es nevēlos tevi pazaudēt; piesauc Mani savās lūgšanās, lūdzies vairāk;

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

Vakardienas vēstījums:
Dzemdību sāpes jau ir sākušās.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009