True Life In God - Vassula Ryden arrow Burtnīca veida saraksts

2020.gada 13.martā

Uzrunājiet cilvēkus un sakiet viņiem: šis ļaunums turpināsies ilgāk nekā jūs domājat, ja jūs nenožēlosiet savus nepareizos darbus un grēkus un nebūsiet patiesi savās lūgšanās; vērsieties pie Manis, jūsu Dieva, un nožēlojiet; Mani, jūsu Dievu, sasniegs patiesa un vispārēja lūgšana; gavēšana aizdzīs dēmonus; Man ir pieņemams ikviens upuris; aizdzeniet savu letarģisko garu un atsakieties no saviem ļaunajiem ceļiem, un izlīgstiet mieru ar Mani, jūsu Dievu; lai Es sadzirdētu: “Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku!”, un Es parādīšu savu līdzjūtību; un Es izliešu svētības pār jums visiem; nāciet, nebaidieties; Es klausos…


Aicinām atbalstīt mājaslapas uzturēšanu un jau nepieciešamo rekonstrukciju, kā arī vēstījumu izplatīšanu.
Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Mūsu konts:
SEB banka: LV04UNLA0050016002675
 TLIG Latvija, Biedrība
Reģ. Nr. 40008157102


 

 
 


Esi Mana līgava

1987. gada 8. janvāris

Vassula, miers tev, tas esmu Es, Jēzus; Vassula, nāc pie Manis, nāc un dzīvo Manas Sirds centrā;

Jēzu, vai Tu patiešām izvēlies mani?

jā, Es dedzīgi ilgojos pēc tevis, vēlos tevi vilināt pie Sevis!

Bet es taču nekam nederu!

Es tevi mīlu tādu, kāda tu esi … Vassula, esi Mana līgava;

Kā gan tas būtu iespējams!

Es tevi mīlu.

Jēzu, es nesaprotu, ko tas nozīmē – būt tavai līgavai?

mīļotā, Es tev to iemācīšu;

Kungs, vai man būtu jānēsā kāda zīme, kas apliecinātu, ka esmu Tava līgava?

Es tev došu nest Manu Krustu; Mans Krusts ilgojas pēc Mīlestības un Miera;

Jēzu, es vēlētos tevi darīt laimīgu.

dari Mani laimīgu, nekad nepametot Mani, dari Mani laimīgu, mīlot Mani, dari Mani laimīgu, atmodinot Manus bērnus;

Lai to visu paveiktu, - it īpaši tas attiecas uz misiju atmodināt Tavus bērnus, - Man būs vajadzīgs Tavs Spēks!

skaties uz Mani;

(Es palūkojos uz Kungu, Viņš Sev visapkārt izstaroja spēku.)

Es esmu Spēks; Es tev palīdzēšu, - esi svētīta;

Vēlētos Tev pajautāt kaut ko, ko nekad agrāk neesmu jautājusi, - vai es Tevi daru laimīgu?

jūtos laimīgs ikreiz, kad tu Mani mīli;

Es vēlētos ieraudzīt Tevi iemiesojušos, materializējušos!

lūdz un tev tiks dots; lūdz, lai tava ticība pieaugtu;

 

Nolēmu pierakstītos vēstījumus parādīt vietējam katoļu priesterim. Viņš tos nosodīja un atzina par ļaunā gara darbu, ieteikdams man pārtraukt rakstīšanu. Jēzus vaicāja šim priesterim, vai viņš nevēlētos kopā ar mani nest Viņa Mīlestības un Miera Krustu un es šo arī viņam pateicu par šo vēstījumu. Priesteris atbildēja, ka tas esot no velna. Viņš man iedeva lasīt lūgšanu sv. Miķelim, sv. Bernarda „Memorare” un paļāvības novennu Vissvētākajai Jēzus Sirdij, ieteikdams to darīt katru nākamo dienu un novērot, kas ar mani notiks tālāk. Es tā arī izdarīju. Es atļāvu savai rokai rakstīt un uz papīra parādījās vārdi: „Es, Jahve, tevi vadu.” Tā pagāja četras dienas. „Kungs Jēzu, es izdarīju, ko priesteris man ieteica darīt. Es vairs neko nepierakstīju, izņemot šos piecus vārdus, kurus mana roka izveidoja pēc lūgšanas. Es, vēloties paklausīt priesterim, neļāvu Tev darboties. Kungs, es vēlētos Tev vaicāt, kādēļ, kādēļ Tu viņam kaut ko lūdzi, skaidri zinot, kāda būs atbilde un cik daudz ciešanu viņš man sagādās!”

meitiņ, Es esmu ar tevi; Es priesterim vaicāju, jo vēlos, lai arī viņš mācītos, lai arī viņš sāktu izprast Manī apslēptos Dārgumus, jo Es esmu Bezgalīgā Bagātība!

     „mācies saprast, ka Es, Jēzus Kristus, vadu Savus bērnus; Es esmu Tas, Kurš vada Vassulu; neatsakies no Manis dāvātajām svētībām; Mani vēstījumi aicina uz Mieru un Mīlestību; Es ilgojos redzēt Savus bērnus piepildām Manas svētnīcas; Es vēlos, lai viņi pievērstos Man, ilgojos, lai viņu dzīves būtu svētas; Es nāku, lai atmirdzētu pār šo tumsības pilno pasauli; Es vēlos atmodināt viņus un atklāt tiem, ka Mans Vārds ir dzīvs! vēlos Saviem bērniem atgādināt Vārdu, kuru viņi ir nolikuši pie malas; vēlos tiem atgādināt, cik ļoti viņus mīlu;

-          Es vēlos iekvēlināt viņu sirdis, gribu, lai tie mīlētu cits citu tā, kā Es esmu mīlējis viņus; dēls, Es tevi mīlu; saproti, ka cenšoties aizkavēt Vassulu, tu, pats to negribot, kaitē Manai Baznīcai; Es esmu tas pats Kungs Jēzus Kristus, kuru tu mīli; zinu, ka tava attieksme nāk no vēlmes darīt labu, bet tāds bija arī Sauls, pirms Es tam atklāju viņa uzskatu maldīgumu, - arī viņš Mani vajāja, domādams darām pareizi; tev šķiet, ka šī harisma, kuru Es, Jēzus, esmu devis Savai meitai, ir ļaunā gara darbs; Mans dēls, tici Man un nebīsties, jo Es vēlreiz atkārtoju, ka Es patiešām vēlos, lai Vassula būtu Mana mācekle; pašreiz viņa uzplaukst, bet vēlāk viņas augļi pabaros daudzas pazudušas dvēseles; dēls,1 pienāks diena, kad tu visu sapratīsi; Es, Jēzus Kristus, tevi mīlu;”

(Priesteris, izlasījis vēstījumu, to atzina par ļaunā gara darbu un zīlēšanu.)

Es zinu; pastāsti par Mani, sakot: „pareģošana un zīlēšana ir domātas muļķiem, bet Manis svētītie saņem iedvesmas; pareģojumi ir neauglīgi, savukārt iedvesma nes labus augļus, kuri spēj pabarot daudzus;”

    meitiņ, atgūsti drosmi, - Gudrība atmodina Manus bērnus; Es, Dievs, tevi mīlu;

Kā Kungs to bija pravietojis 16. decembra vēstījumā, - priestera attieksme man lika daudz ciest. Lai pierādītu, ka vēstījumu pamatā ir ļaunā gara darbs, priesteris man sagādāja dažnedažādas brošūras ar visdažādākajām teorijām, tostarp, kā Dievs jau bija teicis – arī teorijas par zemapziņu, okultismu un sātanismu. Tam visam tika pievienota arī vēstule, kurā viņš mani aicināja iznīcināt pierakstīto un, gan sevis pašas, gan citu labumam, brīdināt no ļaunā arī apkārtējos cilvēkus. Es viņam atbildēju, ka biju paklausījusi, - biju lūgusies viņa dotās trīs lūgšanas un vēlmē uzzināt, ko tas dod, nebiju rakstījusi. Tomēr man šķiet, ka viņš man nenoticēja, jo bija aizgājis pie otra priestera (kurš ticēja, ka vēstījumi ir Dieva iedvesmoti un mani atbalstīja) un sacījis ka rakstītais ir sātana darbs un es pat nelasot viņa dotas trīs lūgšanas. Viņš sacēla trauksmi arī daudzu citu priesteru vidū, tādēļ priesteris, kurš mani atbalstīja, lūdza, vai es viņam nevarētu atstāt lasīšanai divas pēdējās piezīmju burtnīcas. Nākamajā dienā, pārdomājis un izdarījis pats savu slēdzienu, viņš mani iedrošināja turpināt rakstīšanu. Tomēr es apzinājos, ka šī priestera , kurš neticēja, ka vēstījumu pamatā ir iedvesma no Dieva, rīcības pamatā ir mīlestība uz Baznīcu, viņa vēlme to pasargāt. Es gan vēlētos, lai viņš redzētu skaidrāk, jo ticot, ka šis ir ļaunā gara darbs, viņš cenšas glābt arī mani. Ceru, ka kādu dienu viņš sapratīs, es īpašā veidā to lūdzu Jaunavai Marijai. Ko gan es daru nepareizi?

meitiņ, tas, kas ar tevi notiek, mani ļoti sāpina;

vai es rīkojos nepareizi, vēloties, lai arī citi iemīl Dievu un rādot apkārtējiem Viņa dāvātos vēstījumus?

nē, tajā nav nekā nepareiza, Es esmu Marija, Sāpju Māte; Vassula, es vienmēr esmu tavā tuvumā, esi ar Mums; daudzi neizprot, kādas bagātības ir apslēptas mūsos; tie uz mūžīgiem laikiem ir aizvēruši savas sirdis, tu esi viena no daudzajām zīmēm, kuras Mēs viņiem esam devuši, bet tā vien šķiet, ka viņi vienalga nesaprot; Dievs ir iedrošinājis tevi sadzirdēt Viņa aicinājumu;

Vassula, ikreiz, tuvinot kādu dvēseli Dievam, Viņš priecājas par tevi; Mans Dēls Jēzus un es – mēs vienmēr esam tavā tuvumā; uzmanies, jo ļaunais gars ir ļoti noskaities uz tevi, viņš cenšas tev laupīt cerību un drosmi, viņš cenšas gūt uzvaru, iedvešot tev maldinošus vārdus, kuri tevi varētu novest no pareizā ceļa; vienmēr to atceries un nekad to neaizmirsti; viņi cīņai pret tevi izmanto tieši šo ieroci, es esmu tev līdzās, lai tevi aizsargātu;

Vai es spēšu atpazīt ļauno garu?

es vienmēr tevi pateikšu priekšā, uzticies man, Jēzus ir tevi mācījis atpazīt Viņu;

Kādēļ man uzbrūk?

mans bērns, es tev paskaidrošu; saproti, ka Hadesā 1 ir uzzinājuši par tevi; mīļotā, tava mīlestība uz Dievu dziedina daudzas noklīdušas dvēseles2, - tieši tādēļ tev arī uzbrūk; es esmu tev līdzās un tevi sargāju; es to saku jau tagad, lai tu izprastu, kādēļ dažkārt saņem nepatiesu vai nepareizu vārdu; mīlestība, ar kādu tu mīli Jēzu un Savu Svēto Tēvu, dziedina daudzas dvēseles;

Vai arī šādā veidā es kalpoju Dievam?

jā, ar savu mīlestību tu dziedini šīs dvēseles; neļauj cilvēkiem tevi ietekmēt vai pakļaut savām teorijām; ikreiz, kad tev kāds iesaka pārtraukt rakstīšanu, atceries par savu agrāko neziņu un tumsību, kurā dzīvoji; daudzi no mūsu bērniem vairs neatpazīst Mūsu zīmes; Dievs tevi ir izvēlējis kļūt par Viņa vēstnesi; esi Viņam patīkama, klausies Viņa balsī;

Paldies tev, Jaunava Marija, lai Dievs tevi svētī.

miers tev;

Tas esi Tu, Jēzu?

Es esmu; Vassula, tu nespēj aptvert to mīlestības lielumu, ar kādu tevi mīlu; Vassula, Es ļoti ciešu, redzot Savus bērnus līdzināmies izkaltušai zemei, kā gan tie ir varējuši aizmirst Manu Mīlestību? Es esmu par viņiem atdevis Savu dzīvību; pienākot laikam, Es nākšu tevi atbrīvot, bet līdz tam tev vēl ir jāpiepilda kāds uzdevums;

Es, Dievs, svētījot visu cilvēci, esmu tai atklājis Gudrību; meitiņ, kādu dienu tu pilnībā izpratīsi Manu darbību, nebīsties, Es, Dievs, tevi mīlu;

(vēlāk)

meitiņ, tas esmu Es, Jēzus; Es vēlos, lai ikreiz, pirms Manu vēstījumu pierakstīšanas, tu lūgtos trīs priestera dotās lūgšanas - tās pasargā no ļaunā gara; tici Man – šīs lūgšanas ir ļoti spēcīgas; vai tu vēl arvien vēlies Man kalpot?

Jēzu, ko tu darītu, ja es atteiktos?

nebīsties, tu esi brīva un vari izvēlēties pati, Es tev neatņemšu Manis doto dāvanu; Es vienmēr nākšu pie tevis, lai atgādinātu, cik ļoti tevi mīlu;

Jēzu, vai atceries, - es tev teicu, ka vēlos Tev kalpot. Kādēļ lai es mainītu savas domas?

meitiņ, Man patīk tava atbilde; paliec Manā tuvumā un Es tevi vadīšu;

Jēzu, vai es kādreiz esmu Tevi sāpinājusi?

jā; kad biji aizmirsusi, kā tevi izglābu no tumsības, - tas Mani sāpināja; bet to Es esmu tev piedevis; vienlaikus Es arī zinu, cik ļoti tu Mani mīli; Es esmu tavs Līgavainis; neaizmirsti to; neaizmirsti arī to, ka esot Mana līgava, tu dalies ar Mani it visā; Vassula, uz Saviem nogurušajiem pleciem Es nesu Mīlestības un Miera Krustu; mīļotā, kādu brīdi panes to arī tu; noliekot to uz taviem pleciem, Es uz mirkli atbrīvošos no nastas; vēlos, lai tevi Savā tuvumā, jo zinu, ka tu izproti Manas Ciešanas; sajūtot Manu Krustu, arī tu cietīsi; Es esmu tavs Līgavainis un Es dalīšos ar tevi arī Savās Ciešanās; ikreiz, kad tu Mani atbrīvosi no šīs nastas Es sajutīšu atvieglojumu; vēl pirms tu Mani pieņēmi, Es jau biju tavā tuvumā, nolūkojoties ikvienā tavā kustībā; mīļotā, esmu tevi aicinājis tik daudzas reizes, bet tu pat nenojauti par Manu Klātieni; tagad, kad beidzot esi nonākusi pie Manis, kādēļ tu vēl šaubies?

(šaubas bija radušās pēc tikšanās ar priesteri)

ikreiz, jūtoties vāja vai šauboties, atceries, ko tikko tev esmu teicis; nes Manu Miera un Mīlestības Krustu un neatstāj Mani, nāc, lūdzies kopā ar Mani;

(Jēzus lūdzās kopā ar mani. Lūgšanas laikā Viņš lūkojās augšup.)

Jēzu, Tu zini, cik ļoti es Tevi mīlu. Es atvieglošu Tavu nastu un palīdzēšu Tev nest Tavu Krustu. Mēs varam tajā dalīties.

meitiņ, cik ļoti Es vienmēr esmu ilgojies sadzirdēt tevi sakām šos vārdus; nāc, mīļotā, turpināsim mūsu kopīgo ceļu;

(Jēzus bija ļoti iepriecināts. Laimīgs.)

(Nākamā diena. Es dzirdēju kā Jēzus nemitīgi uzrunā mani vārdā; tajā brīdī es gleznoju; nometusi savas otas, es pielēcu kājās un steigšus apsēdos pie galda.)

Vassula, Vassula, Vassula; Es, Jēzus, tevi esmu aicinājis; ak, Vassula, cik ļoti Es tevi mīlu; pagodini Mani; esi ar Mani vienmēr; ikreiz, kad mīli Mani ar tik lielu dedzību, Es tieku pagodināts; iepriecini Mani vienmēr, šādā veidā klausoties Manā balsī; atceries, ka drīz vien Es būšu ar tevi, drīz Es paņemšu tevi pie Sevis, jo tu pat nevari iedomāties, cik ļoti Es tevi mīlu; tomēr vispirms, tā kā tu jau to tagad dari, tev ir jāizplata Mana Vēsts visām tautām un tad es nākšu pie tevis un ņemšu tevi pie sevis un tu vienmēr būsi Manā tuvumā; Es, Jēzus Kristus, tevi mīlu; Vassula, Es esmu tev devis šo žēlastību un esmu tevi svētījis; Es nekad neatņemšu Savas dāvanas;

- meitiņ, vai tu atdzīvināsi Manu Baznīcu?

Ak, Jēzu, Tu man lūdz neiespējamu lietu!

paļaujies uz Mani!

Es atbalstīšos pret Tevi un pilnībā būšu no Tevis atkarīga. Tu esi Mans Skolotājs.

pagodini Mani, Es tevi vadīšu;

 

1 Šis pravietojums piepildījās.
1 Šķīstītavā.
2 Dievs izmanto gan mūsu lūgšanas, gan mūsu mīlestību uz Viņu, lai atbrīvotu šķīstītavā esošās dvēseles. Vienlaikus mūsu mīlestība uz Viņu liek Dievam dāvāt Savu žēlastību arī šeit, virs zemes, noklīdušām dvēselēm.

 

 
 
 
Šīs dienas vēstījums:
Mīlestība Mīlestība Mīlestība;

Vakardienas vēstījums:
Dzemdību sāpes jau ir sākušās.

Dienas vēstījums tavā e-pastā!
 
 

 


Pamats Garīgums Baznīcu vienotība Starpreleģijas Misija Beth Myriam Liecības Bibliogrāfija Jaunumi Kontakti Vēstījumi Meklēt
Tlig.lv © 2009